Jog és Társadalom Műhely

A Jog és Társadalom Műhely tudományközi megközelítést alkalmaz, amelynek során találkozót ad egymásnak a jogtudomány (társadalomtudomány), a teológia (vallástudomány), és a bölcsészettudomány (filmművészet). A három fő irány ennek megfelelően jelenleg a kereszténység és az emberi jogok (különösen a vallásszabadság) vizsgálata; a vallásközi párbeszéd; valamint a film és a társadalom viszonya (benne a Tekercs és Tekintet filmes beszélgetőműsorunkkal).

Tárgyak:

Politikai teológiák (Dr. Nagypál Szabolcs): A tárgyat Nagypál Szabolcs tartotta a maga jellegzetes beszélgetős, párbeszédes módszerével. Jó néhány közéleti, társadalomelméleti fogalom – a fölségjog mellett a népuralom és a parancsuralom, a nemzeti érzés, a közgazdaság és a teremtésvédelem – elemzését végeztük el, és derítettük föl ezek alapvető vallási, teológiai szerkezetét. A keresztény kultúrkörben hallatlanul érdekes, ahogyan politikai eszmerendszerek a civilizációnk e magvallásának a gondolkodási rendszerét ismétlik és alkalmazzák. 

Hallgatói vélemények:

„Aki szeret elmerülni mélyebb összefüggésekben és kedveli a késhegyre menő vitákat, annak igazi felüdülés volt ez a kurzus. Minden órán egy adott témát veséztünk ki, de az igazán fontos gondolatok később értek meg bennem, akár egy-egy éjszakába nyúló beszélgetés során.” 

"Jó volt hétfő esténként kicsit kiszakadni a mókuskerékből és a minket körülvevő világra egy más szemszögből tekinteni. Izgalmas volt felfedezni, hogy milyen instabil lábakon áll valójában számos, mai világnézetünket axiómaként meghatározó politika."

Film és Társadalom (Szőnyi László Gyula és Dr. Nagypál Szabolcs): A hallgatók által összeállított tematika alapján vasárnap esténként filmklubot szerveztünk, majd a filmek által fölvetett társadalmi kérdésekről a tárgy keretében beszélgettünk, a Tekercs és Tekintet filmes beszélgetőműsor szellemisége és megközelítésmódjai alapján. A tárgy célja az volt, hogy a film mint összművészet segítségével korunk jelentős társadalmi kérdései közül többet is megvitassunk. A hallgatók esszékben foglalták röviden össze a filmeket, majd elhelyezték a rendező életművében, a műfaj vonulatában vagy más hasonló témájú filmek között. Ezután kiemeltek és röviden elemeztek egy társadalmi kérdést, illetve egy erkölcsi vagy jogi helyzetet, amely előkerült a filmben. Választ kerestek arra, hogy milyen sajátos filmművészeti eszközökkel éri el a film a hatását; illetve hogy őket személyesen mi érintette meg a filmben, és miért. A jól sikerült esszéket hallgatói blogbejegyzésként tervezzük megjelentetni a TekTek készülő honlapján. 

Hallgatói vélemények:

„A kultúra fontos. A film kultúra. Éppen ezért üdítő, hogy volt lehetőségünk kettő paragrafus között részt venni ezeken az órákon. A megtekintett művek változatosak és mindig izgalmasak voltak, akárcsak a róluk folytatott viták. A szerda esti eszmecserék mellett a vasárnapi vetítések pedig kiváló közösségi események voltak. Kellemes a hasznossal, ha úgy tetszik.”

Retorika (Dr. Hack Péter): A tárgy során a hallgatók nemcsak az elméleti szempontjait ismerhették meg a hatásos beszédnek, hanem mindezt a gyakorlatba is átültették. Hétről-hétre készültek különféle műfajú beszédekkel, így kipróbálhatták magukat meggyőző beszédekben, szakmai előadásokban (amelynek során a diasorral prezentálás alapjait is elsajátíthatták), valamint a vita műfajával is megismerkedtek. Minden előadás után közösen átbeszélték annak előnyeit és hátrányait, így egy olyan személyes és építő jellegű visszajelzést kaptak, amelyet már a következő alkalmon is hasznosíthattak. Ennek eredményeként a tárgy résztvevői a félév végére olyan tapasztalatokkal gazdagodtak, amelyek nagyban elősegítik azt, hogy gyakorlott és jó előadóvá váljanak. 

Hallgatói vélemények:

„Bár az élet legtöbb területén szóban kell érvényesülnünk, mégsem közvetítenek sem a középiskolában, sem az egyetemen ehhez szükséges tudást. Ezért örültem nagyon a retorika kurzusnak, hiszen itt hétről-hétre készülhettünk beszédekkel, és visszajelzést kaptunk arról, hogy miben kell fejlődnünk.” „Igazi készségfejlesztő kurzus, egy kivételes lehetőség, ami minden joghallgató előnyére válhat.” 

Vendégelőadók:

Dr. Mario Alexis Portella, a firenzei főegyházmegye kancellárja (Okt. 19.): Az atya a Politikai teológiák kurzus keretén belül tartott angol nyelvű online előadást Európa és a kereszténység kapcsolatáról, a vallás és politika időszerű viszonyairól. Portella atya kánonjogi és világi jogi doktori címmel is rendelkezik, több, a kereszténység történetével foglalkozó tanulmány fűződik a nevéhez. Legújabb könyve az Islam: Religion of Peace? The Violation of Natural Rights and Western Cover-Up, amely az iszlámot történelmi és szociálpolitikai összefüggések közé helyezve tárja fel a muszlimok és nem muszlimok közötti viszályok okait, és tesz megoldási javaslatokat ezek rendezésére.

Dr. Nyirkos Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Politika- és Államelméleti Kutatóintézetének tudományos munkatársa (2020. október 22.): Az előadó a Politikai teológiák című könyve alapján járta körbe a hallgatókkal a kérdéskör fontosabb fogalmait, különös tekintettel a kereszténység szerepére az egyes újkori államelméletek és ideológiák kialakulásában. Szó esett a kereszténység jövőjéről, valamint elmerengtünk egy abszolútumokat nélkülöző eszmerendszer kialakulásának elvi lehetőségéről is.