Műhelytagság

Az MCC mint Magyarország legnagyobb interdiszciplináris oktatási és kutatási központja kiemelt feladatának tartja, hogy elősegítse egy olyan magyar társadalomtudós nemzedék fölnövekedését, amely elkötelezett a tudományos módszerek mellett, magabiztosan kommunikálja saját kutatási eredményeit, és képes értelmezni más tudományterületek eredményeit is.

Az MCC műhelytagság programja egyedülálló képzési lehetőséget kínál az MCC iskolarendszerét elvégző olyan diákok számára, akik a jövőjüket a tudományos pályán képzelik el, és részt szeretnének venni az MCC pezsgő szellemi életében.

A műhelytagoknak lehetőségük lesz:

  • továbbra is a Collegiumban lakni (jellemzőegy kétágyas szobákban);
  • szoros együttműködésre az MCC akadémiai szereplőivel, beleértve az idelátogató külföldi vendégprofesszorokat;
  • emelt szintű, kislétszámú kurzusokon, tutori programokon való részvételre;
  • a már jól ismert MCC-s közösségi élmény mellett nagyobb lehetőséget biztosít az MCC gazdag szellemi és kulturális életéhez való hozzáférésre az MCC minden helyszínén.

Az egyéves (egyszer meghosszabbítható) program azon személyek számára készült, akik releváns tapasztalatot szeretnének szerezni a tudományos és kutatói életben még azelőtt, hogy eldöntenék, vajon hosszú távon is elköteleződnek-e a tudományos pálya mellett.

Mitől más ez, mint az iskola képzés? Itt már nincsenek pontszerű ösztönzők, a minimumfeltételek könnyen teljesíthetőek. A program a diák önmotivációjára épít. Az év végén visszanézve könnyű megállapítani, hogy ki mennyit tett bele és vett ki a programból. Éppen ezért a műhelytagság csak olyan MCC-s diákok számára nyitott, akik bizonyították, hogy példaértékűen szorgalmasak, és elkötelezettek a kutatás mellett.

A képzési program az alábbi öt pillérre épül fel:

  • a mentoroktató munkájának segítése;
  • iskolai kurzusok;
  • kötelező íráskészséget és kutatásfelépítést fejlesztő kurzusok;
  • kutatási viták;
  • valamint bekapcsolódás az MCC más, hagyományos tevékenységeibe.

Műhelytagok 2021/2022