Műhelytagság Program

Az MCC mint Magyarország legnagyobb interdiszciplináris oktatási és kutatási központja, kiemelt feladatának tartja, hogy elősegítse egy olyan magyar társadalomtudós nemzedék fölnövekedését, amely a magyarság kihívásaira keresi a választ, elkötelezett a tudományos módszerek mellett, magabiztosan kommunikálja saját kutatásait, és képes értelmezni más tudományterületek eredményeit is. Az MCC Műhelytagság Programja egyedülálló képzési lehetőséget kínál az MCC iskolarendszerét elvégző olyan diákok számára, akik a jövőjüket tudományos pályán képzelik el, munkájukat nemzetközi mércével mérve is kiválóan szeretnék végezni és részt szeretnének venni az MCC körül kialakuló pezsgő szellemi életben.

Az MCC-ben abban hiszünk, hogy egy pont után a tudás lineárisan nem elsajátítható, a tudás frontálisan nem átadható. Az európai egyetemi kultúra legjobb hagyományaihoz visszanyúlva a beszélgetésre, közösségre és a mester–tanítvány viszonyra alapozva képzeljük el a jövő tudósnemzedékének oktatását. Az MCC kiváló műhelyvezetőinek és intézetvezetőinek mentorálásával, a műhelytagok jelentette kortársközeggel és az MCC intellektuális és fizikai infrastruktúrájával lehetőséget szeretnénk biztosítani egy év erejéig arra, hogy a kutatás iránt érdeklődő MCC-s hallgató megízlelhesse, hogy milyen is lehet a tudományos pálya a mindennapokban.

Gyakori vád a kutatókkal szemben, hogy elefántcsonttoronyba zárva, a társadalom felé nem elég nyitottan folytatják kutatásaikat, eredményeiket az asztalfióknak készítik. Az MCC tudományfelfogása és akadémiai programjai éppen ezzel a sztereotípiával mennek szembe. A jól végzett tudományos kutatás célja nem kisebb, minthogy az emberiség tudásának határát – még ha egy milliméterrel is, de – továbbtolja az ismeretlenben. A jól végzett tudományos kutatás eredményeként a kutató egyedül marad tudásával az ismeretlen mezején, ahol a témában legközelebb jártas kollegák is távol vannak. Az MCC Műhelytagság Program azt kívánja megmutatni a képzésben résztvevőknek, hogy a kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges közös nyelv megteremtése gyakran nemcsak a témában laikusok, de még a kutatók számára is nehézséget jelen. A 21. század szakosodott kutatásainak tengerében éppen ezért elkerülhetetlen, hogy az új tudós generáció megismerkedjen a tudománykommunikáció fortélyaival.  Így az MCC nemcsak a szakmai elmélyülésre biztosít teret a hallgatók számára, hanem felelősségét felmérve a tudományos élet szervezésére is ösztönözni kívánja a diákokat.

Mitől más ez, mint az iskola képzés? Itt már nincsenek pontszerű ösztönzők, a minimumfeltételek könnyen teljesíthetőek. A program a diák önmotivációjára épít, a résztvevőket felnőttként kezeli. Az év bármely pontján könnyű megállapítani, hogy ki mennyit tett bele és vett ki a programból. Éppen ezért a Műhelytagság Program csak olyan MCC-s diákok számára nyitott, akik bizonyították, hogy példaértékűen szorgalmasak és elkötelezettek a kutatás mellett. Az MCC Műhelytagság Program résztvevőitől az egész év folyamán motivált, koncentrált hozzáállást, a lehetőségek minél teljesebb körű kimerítését és a precíz munkavégzést várjuk el. A hozzáállás látványos hanyatlása, a szabályok be nem tartása, vagy a lehetőségekkel való visszaélés a programból való eltanácsolást vonja maga után.

A műhelytagoknak lehetőségük lesz:

  • továbbra is a Collegiumban lakni (jellemzőegy kétágyas szobákban);
  • havi ösztöndíjban részesülni;
  • szoros együttműködésre az MCC akadémiai szereplőivel, beleértve az idelátogató külföldi vendégprofesszorokat;
  • emelt szintű, kislétszámú kurzusokon, tutoriális programokon való részvételre;
  • a már jól ismert MCC-s közösségi élmény mellett nagyobb lehetőséget biztosít az MCC gazdag szellemi és kulturális életéhez való hozzáférésre az MCC minden helyszínén.

Az egyéves (junior kutatóként még további egy évig folytatható) program azon személyek számára készült, akik releváns tapasztalatot szeretnének szerezni a tudományos és kutatói életben még azelőtt, hogy eldöntenék, vajon hosszú távon is elköteleződnek-e a tudományos pálya mellett.

A szakmai programok mellett a Műhelytagság Program hangsúlyt fektet a műhelytagok közösségi tevékenységére is, így különböző csapatépítőkre, beszélgetésekre, kirándulásokra és vacsorákra kerül majd sor.


Műhelytagok 2022/2023 | Műhelytagok 2021/2022