Juniorképzés

Elsőéveseink az egyetem mellett a kollégiumban is belevetik magukat a munkába.

Az Egyetemi Program első állomása a juniorképzés, amelyre azok a középiskolai tanulmányaikat az adott évben befejező diákok jelentkezhetnek, akik az alábbi budapesti egyetemek nappali tagozatos hallgatóiként folytatják felsőfokú tanulmányaikat: BCE, BGE, BME, ELTE, KRE, METU, NKE, PPKE.

Az egyéves képzés során félévente 2-3 kurzust kell kötelezően elvégezni, illetve a felsőfokú angol nyelvvizsga megszerzéséig kötelezően kell angol nyelvet tanulni. A juniorképzés elsődleges célja, hogy olyan közös, minden résztvevő által elsajátított alaptudást adjon, amely ismereteket és képességeket diákjaink magabiztosan használhatnak későbbi tanulmányaik és karrierjük során. A programban kiegyensúlyozásra kerülnek a diákok társadalmi hátteréből adódó tudásbeli különbségek. A formális és informális kurzusok keretében hallgatóink elsajátítják az érveléstechnikát, fejlődik vitakészségük, előadói képességük, továbbá megtanulják alkalmazni és felismerni a különböző érveléstechnikai fogásokat, és így magabiztosan kerülhetik ki a viták során kialakuló logikai csapdákat.

Már a kezdetektől külön hangsúlyt fektetünk az angol nyelvi képzésre, amellyel célunk, hogy a szakirányos képzés megkezdésére valamennyi hallgató minden nehézség nélkül tudjon idegen nyelven kurzusokat hallgatni és elmélyedhessen a nemzetközi szakirodalomban. A juniorképzést követően a tárgyak közül jó néhány oktatása angol nyelven folyik, így különösen fontos, hogy a szakirányra bekerülve a diákok biztonságosan tudják alkalmazni a szaknyelvet.

A Juniorképzés alatt oktatott tantárgyak: Logika, Vita, A világ nagy kérdései, Politikai filozófia, Közgazdaságtan.