Vállalkozáskutatási Műhely

A Vállalkozáskutatási Műhely a magyar vállalkozások működését és lehetőségeit vizsgálja. Egyik fő célja, hogy gyarapítsa a vállalkozások működésével kapcsolatos tudományos ismereteket. A műhely további célkitűzése, hogy tudásával segítse a vállalkozókat, illetve a vállalkozók életét segítő szereplőket. 

Magyarország akkor lehet sikeres, ha vállalkozásai széles stratégiai mozgástérrel rendelkeznek és megvan a képességük és a motivációjuk ennek kihasználására. Minél több a sikeres magyar cég, annál gazdagabb az ország, annál erősebb az ország hosszú távú sikerében érdekelt, a közösségeket és a kultúrát támogató vállalkozói réteg. Ez motiválja munkánkat.

Ennek érdekében kutatási projektjeink eredményeire építve:

  • A vállalkozók, a vállalkozásokat szervezők és segítők számára készítünk elemzéseket, szervezünk eszmecseréket.
  • Tananyagokat fejlesztünk, képzéseket szervezünk.
  • Tudományos közleményeket készítünk, aktívan részt veszünk tudományos együttműködésekben.
  • Anyagainkkal, rendezvényeinkkel, médiamegjelenésekkel részt veszünk a vállalkozásokról folyó közgondolkozásban.