Közgazdasági Iskola

Az MCC Közgazdasági Iskolájának célja, hogy oktatási, kutatási és gazdaságszervezési tevékenységével kézzelfogható, naprakész tudással segítse a magyar gazdasági szakemberek utánpótlását és így a magyar gazdaság megerősödését.

Kurzusainkkal arra törekszünk, hogy hallgatóink széleskörű közgazdasági műveltségre tegyenek szert és megértsék a magyar gazdaság működését. Nyitottság, erős módszertani alapok, az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolat megértése, a magyar gazdaság ismerete és megérzése, tettrekészség – ezek a fő vezérelveink. Arra készítjük fel diákjainkat, hogy világszinten értékes tudással felvértezve a magyar gazdaságban találják meg feladatukat és pályájukat – vállalati vezetőként, elemzőként, kutatóként vagy gazdaságpolitikusként. 

Célunk, hogy kutatásainkkal feltárjuk a magyar gazdaságot szervező motivációkat, szervezeti kereteket és társadalmi törvényszerűségeket, értelmezzük a világ technológiai, társadalmi és gazdasági folyamatait. Egyszerre fontos, hogy munkáink módszertani és elméleti alapossága világszínvonalú legyen, következtetéseik pedig a gazdasági döntéshozók számára is értékes új ismereteket kínáljanak. 

Projektjeinkkel a vállalatok, a diákok, az akadémiai szféra és a gazdaságszervező, gazdaságpolitikai világ számára nyújtunk terepet ahhoz, hogy az elmélet és a gyakorlat közötti kapcsolatot közös gondolkodással erősítsük. Egyik oldalról a valós élet tapasztalatai és az elemzőik munkájával kapcsolatos gyakorlati igények érkeznek, míg a másik oldalról a hazai viszonyokhoz illeszkedő, a minőségre nagy hangsúlyt fektető elemző eszközöket, gazdaságunk kihívásaira és lehetőségeire fókuszáló eredményeket szállít az MCC Közgazdasági Iskolája.

2020 ősz 1. félév kurzusok bemutatása:

Üzleti adatelemzés alapjai

Oktató: Gulyás Attila

A tantárgy célja az üzleti adatelemzés világának megismertetése a hallgatókkal. A kurzus során az alapvető üzleti adatelemzési megoldásokat vesszük végig. A tantárgy keretein belül a hallgatók megismerkednek az adatelemzési projektek folyamatával, elsajátítják a legfontosabb kapcsolódó elméleti adatokat az adatfeltárással terén. Gyakorlati példákon keresztül megismerkednek az üzleti életben legfontosabb elemzési megoldásokkal (web scraping, ügyfélszegmentáció, regresszió, adatvizualizáció stb.).

Ágazati elemzések - Banki ismeretek

Oktató neve: Horváth Ádám

A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertetessük a bankok működésével, a pénzpiacot irányító szabályszerűségekkel, azok összefüggéseivel, a bankok szerepével napjaink gazdasági életében. A kurzus bemutatja, hogy a banki-pénzügyi kultúra megismerése elengedhetetlen helyes pénzügyi döntések meghozatalában.
A kurzuson szó esik a bankok, az ügyfelek és a szabályozók közötti érdekkonfliktusokról, azok feloldásának lehetőségeiről, módszerekről az aktuális piaci tendenciák tükrében.

Ágazati elemzések - Közoktatás

Oktató neve: dr. Setényi János

Az MCC nagy szerepet játszik abban, hogy kinevelje Magyarország számára azokat a jövőbeli döntéshozókat, akik munkájuk szem előtt tartják hazánk érdekeit és ennek során– a mindig változó globális feltételrendszerben – képesek a már megteremtett keretek és erőforrások kreatív és célirányos működtetésére és folyamatos megújítására. 

Ágazati elemzések - Kóstoló a média gazdasági elemzéséből

Oktató neve: Zulik Ákos

A hallgatók betekintést kapnak a médiapiac közgazdasági elemzésének fogalmi kereteibe és ezeket alkalmazni tudják konkrét elemzési szituációkban. A kurzus két elméleti alkalma fogalmi kapaszkodókat ad a médiapiac közgazdasági és üzleti szempontú elemzéséhez és iparági esettanulmányokon keresztül napjaink médiapiacainak két konkrét meghatározó szegmensét és logikáját mutatja be. A hallgatók ezekhez az esettanulmányokhoz kapcsolódó elemzési problémákat kapnak, amelyeket csoportos feladatként oldanak meg és prezentálnak a kurzus gyakorlati alkalmain.

Üzleti Szeánsz

Oktató neve: Kovács Zoltán

A kurzus célja, hogy segítséget nyújtson a hallgatók számára az üzleti típusú gondolkodásmód elsajátításához  Az MCC Közgazdasági Iskola diákjai számára az Üzleti Műhely szervezésében az üzleti világ működésére fókuszáló, gyakorlatorientált, kétnyelvű, kiegészítő képzést biztosít a kurzus annak érdekében, hogy a lehető legtöbb olyan gyakorlati kérdést, közgazdasági és üzleti diszciplínák közötti összekapcsolódást és ezek alkalmazhatóságát tanítsa meg a diákoknak, amelyek az egyetemi oktatásban kevesebb fókuszt kapnak. Az év folyamán körülbelül 3-4 céglátogatásra is sor fog kerülni a régióban, kiegészítve olyan kulturális, gasztro- vagy sporteseménnyel, amelyek ismerete lehetővé teszi az otthonos mozgást speciális üzleti szituációkban és így segítik az üzleti világba való beilleszkedést is.

Mikroökonómia

Oktató neve: Dr. Kőhegyi Gergely

A kurzus célja megismertetni a hallgatókat a modern közgazdasági elemzés elméleti alapjaival és strukturális kereteivel. Különösen nagy hangsúlyt helyezünk a közgazdasági elméletek filozófiai hátterének, feltevésrendszerének és következtetéseinek megvitatására. A kurzus során a standard közgazdasági elemzési eszköztár elméleti alapjait tekintjük át. A félévet a tudományfilozófiai háttér megvitatásával kezdjük, majd a hagyományostól eltérően az erőforrások elosztási problémáiból kiindulva építjük fel azt a keretrendszert, amiben a standard mikroökonómiai témák alkalmazásokként jelennek meg. Így a stratégiai döntések és az elosztási mechanizmusok általános elmélete képezik a kurzus vezérfonalát.

Betekintő

Oktatók neve: Szepesi Balázs, Kovács Zoltán

A meghívott vendégek, előadók segítséget, motivációt nyújtanak a saját sikertörténetük bemutatásával a hallgatók számára. A kurzus során a magyar gazdaság különböző területén dolgozó, kiemelkedő személyiségeket mutatunk be a pénzügyi, a vállalati, az igazgatási, az akadémiai és a kulturális szféra területéről. A kurzus így lehetőséget ad a magyar gazdaság működésének, főbb dilemmáinak és lehetőségeinek megismerésére a gazdaság szervezőinek szemszögéből. A Betekintő kurzus során további cél a kérdezés és a hallottak értelmezésénének képességének erősítése.

A kurzus során hetente egy-egy előadó tart előadást (pl.: Adorján Richárd, Csermely Ágnes, Varga Mihály, Lantos Csaba), amely során az előadó elmeséli:
– Mit csinált eddig? – Élettörténetét;
– Hogyan működik? - Az általa ismert szakterület működési logikáját, fő kihívásait és lehetőségeit;
– Merre az előre? – Hogyan látja, min áll vagy bukik szakterülete és a gazdaság egészének jövője, kitől mi várható ebből a szempontból, mi az ő dolga;
– Jótanácsok – Mi az a három dolog, amit egy 20 évesnek mondana, aki a magyar gazdasággal tervez foglalkozni

Vállalkozások Magyarországon

Oktató neve: Szepesi Balázs

A kurzus segít megtanulni:
– Különböző társadalomtudományi (közgazdaságtani, politikatudományi, szociológiai) megközelítéseket egységesen, gyakorlatorientáltan alkalmazását;
– Az önálló elemző, kutató munka alapvető megközelítéseit, technikáit.

A kurzus segít megválaszolni:
– Mi is a vállalkozás?;
– Mi a vállalkozók, vállalkozások szerepe és jelentősége a gazdaságban, a társadalomban?;
– Mik a vállalkozások működésének, kapcsolatainak főbb alapelvei?;
– Hogyan működik mindez a magyar gazdaságban?