Egyetemi Program

A felsőoktatást kiegészítő, magas színvonalú képzési forma egyetemi hallgatók számára

A Mathias Corvinus Collegium Egyetemi Programjának célja, hogy a Kárpát-medencében a felsőoktatást kiegészítő, Nyugat-Európában már régóta eredményesen működő, magas színvonalú, extrakurrikuláris képzési formát honosítson meg.

Úgy véljük, az egyetemi és főiskolai képzés már régen nem az elit privilégiuma. Ha egy középiskolai évfolyam közel fele a felsőoktatásban tanul tovább, nem beszélhetünk arról, hogy az egyetemek csupán a legkiválóbbakat veszik fel. A tömegoktatás – jellegénél és sajátosságainál fogva – egységesítésre törekszik, sokkal inkább a lemaradók felzárkóztatására, hiányosságaik pótlására koncentrál, mint a legjobbak kiemelésére. A Mathias Corvinus Collegiumban egyénre szabott oktatás keretei között kiemelkedően tehetséges diákokat támogatunk abban, hogy a bennük rejlő tehetséget – szociokulturális helyzetüktől függetlenül – a legnevesebb oktatók és tanárok segítségével kibontakoztathassák és kamatoztathassák.

Az MCC a kisközösségek és a nemzet iránt elkötelezett, azért tenni akaró, európai színvonalú szakmai ismeretekkel rendelkező fiatalokat kíván képezni. A Collegium a fiatal tehetségek oktatásával, nevelésével és felkarolásával a tehetséggondozás minőségi formáját valósítja meg: felelős értelmiséget kíván nevelni.

A szélesebb és minőségi szaktudás és műveltség birtokába juttatott collegiumi tagok az MCC-ben a közösségi életnek a kollektív szellem által irányított, intellektuálisan-emocionálisan gazdagító élményét élik meg. Mindez lehetővé teszi, hogy olyan felsőfokú végzettséggel és szemlélettel rendelkező diplomásokká váljanak, akik leendő munkahelyükön ösztönzően és tevékenyen lesznek képesek befolyásolni az ország életét.