Politikatudományi Műhely

Manapság alig tudunk olyan jelenségről vagy ügyről, amelynek ne lenne politikai vetülete. A Politikatudományi Műhely célja, hogy az alapozó kurzusokkal bevezesse a hallgatókat a politikatudomány világába, és biztosítsa számukra a politika megértéséhez, értelmezéséhez és elemzéséhez szükséges fogalomkészletekhez, tipológiákhoz, összefüggésekhez való, kompetens hozzáférést. A Műhely ezekre az alapokra építve ajánl elméleti és készségfejlesztő kurzusokat, és kínál politikai bölcseleti és praktikus ismereteket. A Műhely tagjai az oktatási programmal számos ponton összefonódó kutatásokat folytatnak, amelyek egyúttal a hallgatók számára is tapasztalatszerzési és kapcsolatépítési lehetőségeket biztosítanak.

Oktatási és kutatási tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk Kelet-Közép-Európára és azon belül a Kárpát-medencére. Aktuális kérdésekhez és a hallgatóink érdeklődési köréhez kapcsolódó, de kurzusokkal nem lefedett témákban külső meghívottakat felvonultató előadásokat, vitákat szervezünk. Ha a járványügyi helyzet engedi, közösségünk tudását és tapasztalatait hazai és regionális tanulmányutakkal törekszünk bővíteni.

Kurzusaink (2020. ősz)

Összehasonlító politikatudomány. A tantárgy megismertette a hallgatókkal a legfontosabb politikatudományi alapfogalmakat, illetve kategóriákat. A kurzus során a hallgatók betekintést nyertek a politikai intézmények világába, miközben gyakorlati példákon keresztül megérthették azok működési logikáját és mechanizmusait. Különös hangsúly került a kelet-közép-európai régióra és a legfrissebb politikai trendek tárgyalására. Valamennyi hallgatónak saját kutatást kellett végeznie egy a tárgyhoz szorosan kapcsolódó, az oktatóval előre egyeztetett témában. 

Posztkommunizmus és nemzet Közép-Európában. A kurzus a nemzetek eredetét, a nemzetépítés folyamatát, a modern nemzetek és a nacionalizmus sajátosságait járta körül. A hallgatókkal megvitattuk a vonatkozó elméleti irányzatokat és az etnicizmus történeti példáit, kontextusait a régiónkban.

Posztkommunista átalakulások. A kurzus bemutatta a rendszerváltás utáni átalakulások összetettségét, a demokratizálás kihívásait és eredményeit, a gazdasági és társadalmi átalakulás politikumát. Az elemzés középpontjában a visegrádi országok álltak, de időről időre kitekintettünk a régió egyéb országaira is. A kurzus a közösen megvitatott kérdésekkel és az írásbeli feladatokkal az átalakulással járó nehézségek, mintázatok, döntési kényszerek, dilemmák és alternatívák megértésére, s a politikai következmények tovább gondolására ösztönözte a hallgatókat.

Kormányzás Kelet-Közép-Európában. A kurzus a kormányzati struktúra és a politikai folyamatok összefüggését mutatta be Kelet-Közép-Európa országaiban. A kurzus elsősorban a visegrádi országokra koncentrált, amelyek mellett minden témakör során kitértünk a régió további, különleges esetet jelentő egy-egy államára is. A hallgatók a félév végén kisebb csoportokat alkotva a régió egy-egy kormányfőjének politikai pályafutását elemezték a kurzus során tárgyalt szempontok szerint.

Egyéb programok (2020. ŐSZ)

Szeptember 7-10. Szemeszterindító hét. A tanévet négynapos intenzív programmal kezdtük. A hét elején az iskolai rendszer, az új oktatók, az átalakulással járó feladatok, kihívások és előnyök bemutatására, majd a félévi kurzusaink és a további tervezett programjainak egyeztetésére került sor. A hét második napján a hallgatók az Iskola tanáraival beszélgettek aktuális európai és régiós politikai trendekről. A harmadik napon Navracsics Tibor kormánybiztos, korábbi miniszter és az Európai Bizottság egykori tagja volt a vendégünk, aki biztosi munkáján kívül a politikai karrierútjára és aktuális közéleti témákra vonatkozó kérdésekre is válaszolt. A szemeszterindító hetet egy közös vacsorával és kötetlen beszélgetéssel zártuk a félév első közös hetét.

Október 15. A borsodi időközi választás tapasztalatai. Mráz Ágoston (Nézőpont Intézet vezetője) és Róna Dániel (21 Kutatóközpont vezetője) az MCC hallgatói előtt értékelte a tiszaújvárosi választókerületben 2020. október 11-én tartott időközi országgyűlési választás eredményét.

November 3. Az MSZP helyzete – háttérbeszélgetés. November elején Mesterházy Attila országgyűlési képviselő, az MSZP korábbi elnöke és miniszterelnök-jelöltje látogatott el a Társadalomtudományi Iskolába. A NATO Parlamenti Közgyűlésének elnöki tisztségét is betöltő politikussal – személyes életútja és politikai értékrendje mellett – az MSZP és a magyar baloldal aktuális helyzetéről beszélgettek a hallgatók.

November 12. Az erdélyi magyarság aktuális politikai kérdései. Az őszi félév első online eseményére Székely István Gergő erdélyi politológus, a Székelyföldi Közpolitikai Intézet kutatási igazgatója fogadta el a Politikatudományi Műhely meghívását. A beszélgetés során a szeptemberi romániai önkormányzati választás eredményeinek értékelését követően a 2020. december 6-án esedékes parlamenti választás kampányának jellegzetességeit, a román pártok erőviszonyait, magyarsághoz fűződő kapcsolatait is áttekintettük.

November 25. Zöld ideológia és autóipar. Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel az autópiac aktuális trendjeiről, azok szakpolitikai és politikai jelentőségéről beszélgettünk. Az autógyártást befolyásoló politikai viták mellett kitértünk az európai, amerikai és kínai piac jellegzetességeire, valamint érintettük az átalakulás várható magyarországi következményeit is.

December 1. Hogyan születnek az iszlamista terroristák? Sayfo Omar, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete kutatójaként egy rövid felvezető előadást követően válaszolt hallgatói kérdésekre. Az előadás és a kérdések részeként érintettük a Nyugat-Európában élő másod- és harmadgenerációs, migrációs hátterű muszlim fiatalok helyzetét, problémáit, radikalizálódásuk okait és következményeit.

December 8. Szeminárium Gladden Pappin politológussal. December elején az MCC vendégeként Magyarországra érkezett Gladden Pappin politológussal (University of Dallas) nyílt lehetőségünk egy szűkkörű szakmai beszélgetésre az Amerikai Egyesült Államok politikai folyamatairól, az elnökválasztás várható politikai és ideológiai hatásairól.

December 10. Covid-kerekasztal. A Közgazdasági Iskolával közös program célja az volt, hogy különböző tudományterületek képviselőivel közösen keressen választ az új típusú koronavírus által okozott járvány várható következményeire. Szepesi Balázs (MCC Közgazdasági Iskola vezetője) moderálásával Nagy Péter, az Onkológiai Kutató Központ Biokémiai Osztályának központvezetője, Simon Péter, az ELTE TTK Matematikai Intézet igazgatója és Zsiday Viktor, tőkepiaci befektető válaszolt az elhangzott és az online érkezett kérdésekre.

Hallgatói visszajelzések

„A Társadalomtudományi Iskola kurzusai számomra nemcsak interaktívak, hanem kifejezetten gyakorlatorientáltak voltak. A különböző előadások során volt lehetőségünk megismerni nemcsak a bemutatott témát, hanem magát az előadót is. A kisebb programok pedig megannyi élményt és szórakozást nyújtottak számomra.”

„Az MCC Társadalomtudományi Iskolájában megtalálhattam azokat a résztémákat az engem érdeklő témakörökben, amelyek hathatósan járulnak hozzá a jövőbeni tevékenységem víziójának megvalósításához. Mindemellett egy olyan társaságra és oktatói gárdára is leltem, akikkel egymást támogatva, erősítve, lelkesítve igyekezzük kihozni egymásból a legtöbbet, hogy egyszer hasznos részeivé válhassunk a társadalomnak."