Fiatal Tehetség Program

Általános iskolai felső tagozatosoknak szóló tehetséggondozó programunk.

Tehetséggondozás felsős fokon

A Fiatal Tehetség Program a Mathias Corvinus Collegium szervezésében megvalósuló, egyedülálló oktatási forma, amely felső tagozatos diákoknak nyújt iskolán túli, komplex szemléletű tehetséggondozást. Programunk 2015-ben indult, és felmenő rendszerben kíséri végig ötödik osztálytól a középiskoláig diákjaink tanulmányait. Jelenleg hat városban (Budapest, Szolnok, Miskolc, Pécs, Veszprém és újonnan Kecskeméten is) működik a FIT Program, ahol otthonosan berendezett központjainkban a régióvezetők irányításával, felkészült és fiatalos oktatókkal valósulnak meg egész napos, szombati, illetve délutáni, pénteki képzési alkalmaink.

A FIT Program oktatási koncepciójának fókuszában olyan, az iskolai oktatást kiegészítő/hiánypótló képzések állnak, amelyek sok szálon kapcsolódnak a diákok mindennapi életéhez. Hallgatóink megismerkedhetnek a robotikával, az egészségügyi tudatossággal, továbbá részt vehetnek a művészet és matematika kapcsolatát feldolgozó, innovatív képzésen is. Emellett kiemelten fontosnak tartjuk a személyiségközpontú fejlesztést, amelyet hetedik évfolyamtól kiscsoportos foglalkozásokkal, illetve az egyéni visszajelzésekre is lehetőséget kínáló e-learning-rendszerünkkel biztosítunk.

A képzés során a FIT-résztvevőket olyan, a mindennapi élethez szorosan kapcsolódó területekre kalauzoljuk el, mint az egészségügyi vagy a környezeti tudatosság, a média vagy a természettudományos kísérletek világa. Gyakorlatközpontú képzéseinken szakavatott, fiatalos szemléletű oktatóink játékos feladatokkal hozzák közelebb e témaköröket a FIT-diákoknak, így a robotépítéstől kezdve a kisfilmek forgatásán át az újraélesztési gyakorlatig nálunk minden kipróbálható, megtapasztalható. Nagy hangsúlyt fektetünk a közösségépítésre, az élményprogramokra; meggyőződésünk, hogy tehetséggondozó munkánk csak egy jó csapatban, egymást motiválva valósulhat meg.

A foglalkozásokat élményprogram és nyári tábori kíséri, ahol olyan szemléletformáló képzéseket valósítunk meg, mint a terápiás állatokkal való találkozás, konfliktuskezelési tréning vagy a fogyatékkal élők világát megismertető érzékenyítő foglalkozásaink.

Munkánk során széleskörű együttműködéseket alakítottunk ki. A szülőkkel, illetve a pedagógusokkal folyamatos párbeszédben állunk, ugyanis csak együtt érhetjük el céljainkat: a gyermekek mentális és pszichés kiteljesedését, az egyéni érdeklődési területek felfedezését és a későbbi tudatos pályaválasztást. Hosszabb távon célkitűzésünk a tehetséges diákok érvényesülési lehetőségeinek biztosítása, a tudatos, jövőalkotó állampolgárrá válás elősegítése, a szűkebb és tágabb közösségük sorsáért felelősen gondolkodó és cselekvő értelmiségi bázis kialakítása.

Tekintse meg a FIT Program bemutatkozó videóját, valamint a FIT Program saját honlapját: