Roma Tehetség Program középiskolásoknak

A hagyományos oktatási rendszeren túlmutató, intenzív MCC-s képzés célja a középiskolás roma fiatalok felkarolása, pályaválasztásuk, sikeres felvételijük, majd eredményes diplomaszerzésük és életútjuk támogatása, kettős identitásuk megerősítése.

A térítésmentes képzésben résztvevő diákok a lakóhelyükhöz közel eső idegen nyelvi kurzusokon tanulhatnak, és havonta egy Budapesten az MCC épületében megrendezett foglalkozásokon bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik készségeiket.

A program további része a személyes mentorálás. Kiemelt célja, egy olyan erős közösség létrehozása, ahol a roma diákok egymást is támogatják későbbi pályájuk során.

A fiatalok számára nyári tábort szervezünk, az ösztöndíj szabályzatban leírtaknak megfelelő havi ösztöndíjban részesülnek és számítástechnikai eszközt biztosítunk, amely a program első évének sikeres zárását követően a tulajdonukba kerül.

Hisszük, hogy a támogató hozzáállás, a közösségi élmények, a képességfejlesztés segít a társadalmi különbségek lefaragásában.

A középiskolásoknak szóló Roma Tehetség Programba a diákok a középiskola kilencedik évfolyamának első félévétől csatlakozhatnak.

 Ezt követően az érettségiig változatos oktatásokon vesznek részt, amelyek a sikeres érettségi vizsgát és a felvételit hivatottak elősegíteni.