Roma Tehetség Program

A Mathias Corvinus Collegium Roma Tehetség Program célja a magyarországi, tehetséges roma fiatalok támogatása.

A roma fiatalokat támogató Roma Tehetség Programot az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával 2018 őszén indítottuk el.

A hagyományos oktatási rendszeren túlmutató, intenzív MCC-s képzés célja a középiskolás és egyetemista roma fiatalok felkarolása, pályaválasztásuk, sikeres felvételijük, eredményes diplomaszerzésük és egyéni életútjuk támogatása.

A térítésmentes képzésben résztvevő diákok a lakóhelyükhöz közel eső idegen nyelvi kurzusokon tanulhatnak, és havonta egy Budapesten az MCC épületében megrendezett foglalkozásokon bővíthetik ismereteiket, fejleszthetik készségeiket.

A Program további része a személyes mentorálás. Kiemelt célja, egy olyan erős közösség létrehozása, ahol a roma diákok egymást is támogatják későbbi pályájuk során.

A fiatalok számára nyári tábort szervezünk, ösztöndíjat és számítástechnikai eszközt biztosítunk, amely a program első évének sikeres zárását követően a tulajdonukba kerül.

Az érvényesülésükhöz szükséges hagyományos ismeretátadáson túl a diákokat a drámapedagógia és a személyiségfejlesztés művészeti módszerein keresztül is tanítjuk.

Hisszük, hogy a támogató hozzáállás, a közösségi élmények, a képességfejlesztés segít a társadalmi különbségek lefaragásában.

 A középiskolásoknak szóló Roma Tehetség Programba a diákok a középiskola tizedik évfolyamának első félévétől csatlakozhatnak.

 Ezt követően az érettségiig változatos oktatásokon vesznek részt, amelyek a sikeres érettségi vizsgát és a felvételit hivatottak elősegíteni.

 A Roma Tehetség Program azokat a már érettségivel rendelkező, felsőoktatásban tanuló vagy diplomás fiatalokat is megszólítja, akik hazai vagy külföldi alap-, mester- vagy doktori képzésre készülnek. Így kísérve végig a tehetséges roma fiatalok teljes köz- és felsőoktatásban töltött éveit.

Helyszínek