Vezetőképző Akadémia

Mi kell ahhoz, hogy a mai felgyorsult és kiszámíthatatlan világban képesek legyünk radikálisan újragondolni a vezetői szokásainkat és folyamatainkat? Hogyan oldhatunk meg egyre égetőbb regionális vagy világméretű problémákat, érhetünk el paradigmaváltáshoz vezető áttöréseket és változást a szervezeteknél, ahol dolgozunk? Hogyan válhatunk képessé arra, hogy vezetőként kiemelkedő csúcsteljesítményt nyújtva rohamtempóban haladjunk előre az általunk választott karrier-úton és sokkal több értéket teremtsünk, mint mások? - Ezek a kérdések fogalmazódtak meg az MCC vezetésében, amikor úgy döntöttek, hogy a régióban egyedülálló képzési módszertant biztosítanak a hallgatók számára – olyasmit, ami messze túlmutat a hagyományos menedzsment képzésen és a jövő vezetői számára lehetőséget biztosít, hogy kiemelkedően teljesítsenek napjaink dinamikusan változó kiszámíthatatlan környezeti viszonyai között is.

Az elmúlt évtizedekben tömegessé váló egyetemi oktatás csak részlegesen ad kellő tapasztalatot és praktikus tudást a kiemelkedően tehetséges fiataloknak arra, hogy megállják a helyüket a későbbi munkahelyen, hogy a tudásuknak megfelelő szerepet foglalják el a társadalomban és generációjuk meghatározó szereplőivé, vezetőivé váljanak.

Az elmúlt évtizedekben tömegessé váló egyetemi oktatás csak részlegesen ad kellő tapasztalatot és praktikus tudást a kiemelkedően tehetséges fiataloknak arra, hogy megállják a helyüket a későbbi munkahelyen, hogy a tudásuknak megfelelő szerepet foglalják el a társadalomban és generációjuk meghatározó szereplőivé, vezetőivé váljanak.

A vezetői készségek fejlesztése hosszadalmas és energiaigényes munka, ami nagyfokú elkötelezettséget, önkritikára való képességet és az egyetemi tanulmányoktól sokszor eltérő feladatok elvégzését jelenti, és nem lehet eléggé korán kezdeni.

Az MCC Vezetőképző Akadémia, az Egyetemi Program záró szakasza, a résztvevői számára egyszerre nyújt stimuláló, nemzetközi közeget, hasonló motivációval bíró fiatalok közösségét és a gyakorlatban jól hasznosítható, csúcsteljesítményt biztosító képességek fejlesztését jelentő kihívásokat.

Bízunk benne, hogy a program 2 éve alatt a diákok olyan kapcsolati háló és közösség tagjává válnak, mely egyedülálló versenyelőnyhöz juttatja őket a munkaerőpiacon és végig kíséri őket szakmai pályafutásuk alatt.

Az MCC Vezetőképző Akadémiájára azokat várjuk, akik úgy érzik, hogy mind képességük, mind akaratuk megvan arra, hogy ne csak a saját, de környezetük számára is üdvös módon kamatoztassák tudásukat.

A Vezetőképző Akadémia fő pillérei:

1. Valós vállalti problémákon alapuló projektek

Külsős megbízó által hozott vagy saját, megvalósításra váró feladaton dolgozik együtt a projektcsapat. A diákoknak lehetőséget biztosítunk vállalkozói készségeik fejlesztésére úgy, hogy biztonságos környezetben próbálhassák ki magukat, és másokkal együttműködve egy csapatot vezessenek. A design gondolkodásmódon alapuló küldetésorientált módszertan során tapasztalt mentorok segítik a munkájukat.

Partnereink: Amigos a Gyerekekért, Cisco Systems Hungary Kft., Coca Cola HBC Magyarország Kft., PwC, MET Magyarország Zrt., Unilever, Tungsram, MOL, Startup Campus, Hungarian Water Partnership, Medicina.

2. Vezetői készségek gyakorlatorientált fejlesztése

A hétvégi tréning alkalmak során a legnevesebb külföldi és hazai business iskolák oktatói által tartott szemináriumokon különféle gyakorlatok, problémák megismerését követően egyéni és csoportos megoldási javaslatok kidolgozása, illetve ezek valódi környezetbe történő átültetése révén zajlik a készségfejlesztés. Az innovációs kirándulások során a hallgatók bepillantást nyerhetnek a kis- és nagyvállalatok mindennapi életébe és működési mechanizmusaiba. A különleges küldetések során pedig olyan vezetői készségeket sajátíthatnak el, amelyek segítséget nyújtanak abban, hogy a későbbiekben kiszámíthatatlan viszonyok között is bátran egy változási folyamat élére álljanak.

Beszámoló egy korábbi hétvégéről.

3. Exkluzív találkozók sikeres magyar és külföldi vezetőkkelA hazai és külföldi szakemberek életútjáról, vezetési tapasztalatairól szóló kötetlen beszélgetések során a diákok betekintést nyernek a meghívott előadók szakmai életébe, vezetési módszereibe és sikerreceptjeibe. Első kézből hallhatnak a való életben megjelenő aktuális problémákról, illetve azok megoldási lehetőségeiről.

Beszámoló korábbi félévről.

Előadóink voltak az elmúlt években többek között:

 • Prof. Dr. Abigel Levrau (Ghent University)
 • Dr. Roger Bell (ESADE Business School)
 • Dr. Merce Mach (ESADE Business School)
 • Prof. Dr. David Sims (Cass Business School)
 • Daniel Lauer (University of Missouri, St. Louis)
 • Brian Dive (DMA Consultancy Limited)
 • Father Jordan A. Lenaghan (Quinnipiac University)
 • Norman Gray (Quinnipiac University)
 • Prof. Dr. David Venter (Vlerick Management School)
 • Herman von den Broeck (Ghent University és Vlerick Business School)
 • Prof. Dr. Gwyn Bevan (London School of Economics & Political Science)
 • Prof. Dr. Klaus Hurrelmann (Hertie School of Governance)
 • Prof. Dr. Miguel Meuleman (Vlerick Management School)
 • Dr Adam Oliver (London School of Economics and Political Science)
 • Mr. Mark Khater (University of Cambridge)
 • Prof. Dr. Guido Stein (IESE Business School)
 • Dr. Saul Kelly (King’s College London)
 • Richard Hamilton (Digital Land Strategy Programme at Ordnance Survey)
 • Prof. Dr. Ceferi Soler Vincente (ESADE Business School)
 • Prof. Dr. Joseph J. DiStefano (IMD)
 • Prof. Dr. Vladimir Pucik (IMD)
 • Prof. Dr. Bruce Stening (Vlerick Management School)
 • Prof. Dr. Stuart Corbridge (London School of Economics & Political Science)
 • Prof. Dr. Yin-teen Lee (IESE Business School)
 • Prof. Marina Zhang (Canberra Business School)
 • Prof. Malcolm Gillies (London Metropolitan University)
 • Prof. Julius Weinberg (Kingston University)
 • Prof. Peter Szende (Boston University)
 • Csák János (Londoni nagykövet)
 • Csányi Sándor (OTP elnök-vezérigazgató)
 • Dr. Anthony Radev (elnök, Budapesti Corvinus Egyetem) 
 • Gizur András (Richter China Zrt.)
 • Klein Sándor (SHL Hungary Kft.)
 • Lantos Csaba (Keler Zrt.)
 • Németh Béla (IPG Mediabrands CEE volt elnöke)
 • Patai Mihály (Unicredit Bank)
 • Strohmayer János (Egon Zehnder’s Financial Services Practice)
 • Such György (a Magyar Rádió volt elnöke)
 • Tombor András (Mathias Corvinus Collegium alapítója)
 • Lotfi Fárbod (Deutsche Bank Rt.)
 • Schenk Tamás (Deloitte Magyarország)
 • John Stevens (egykori brit konzervatív EP képviselő, üzletember)
 • Charles Jókay (Fulbright Hungary)
 • Orbán Gábor (Richter Gedeon)

4. Egyénre szabott vezetői képességfejlesztési program

Az MCC Vezetőképző Akadémia egyedülálló módon lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók egyénre szabott fejlesztési programban vegyenek részt. Mivel minden vezetői fejlődés az egyén képességeinek feltérképezésével és kiteljesedésével kezdődik, így egy egész szemesztert felölelő komplex fejlesztési program keretében a hallgatók a legmodernebb szimulációs és neuro-technológiával, valamint egyéni csúcsteljesítmény-trénerekkel támogatott programban vesznek részt. A program célja, hogy olyan készségek gyakorlati kialakítását támogassa, amelyek révén képessé válnak mindennapi szokásaik tudatos átalakítására. Ennek révén növelhető az egyéni teljesítmény és a kreativitás, fokozható a stressztűrő képesség, fenntarthatóvá válik a motiváció.

Az MCC Vezetőképző Akadémián olyan tanulási környezetet alakítottunk ki, amelyben a résztvevőknek kifejezetten törekedniük kell a hagyományostól eltérő módszerek feltérképezésére és tesztelésére, abban a reményben, hogy a tanultakat beépítsék mindennapi életükbe, és ezáltal az életük számos területén hatékonyabbá váljanak. A képzés akkor éri el a maximális eredményt, amennyiben ezt a tudást a fiatal tehetségek képesek lesznek hasznosítani a közösség érdekében. Hiszünk abban, hogy a problémákon való gondolkodás, az egymással való együttműködés, valamint az ehhez kapcsolódó csúcstechnológiával támogatott folyamatos visszacsatolás segíti leginkább a vezetői készségek fejlesztését. Ezen felül a valós helyzetek lemodellezése és megértése révén olyan tanulási helyzeteket teremtünk, ahol problémamegoldási és tapasztalati tudásra alapozva

Dr. Porkoláb Imre

A hazai katonai felsőfokú tanulmányait követően a 270 éves múlttal rendelkező Sandhurst-i Királyi Katonai Akadémián végzett, ezt követően több hazai katonai és civil egyetemen szerzett másoddiplomákat, és PhD fokozatot. Katonai karrierjét 1993-ban kezdte, hadszíntéri szolgálaton vett részt az Iraki Szabadság-hadműveletben, valamint Afganisztánban, és karrierje nagy részét a Magyar Honvédségnél töltötte. 2011 júliusától az USA-ban, a NATO Stratégiai Transzformációs Parancsnokságon teljesített szolgálatot, a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság parancsnokának (SACT) képviselőjeként a Pentagonban dolgozott, ahol az amerikai egyesített vezérkarral, a Védelmi Minisztériummal, illetve a Washingtonba települt kiemelt kutatóintézetekkel tartotta a kapcsolatot. Amerikai tartózkodása alatt elvégezte a Harvard Egyetem felsővezetői tanfolyamát, illetve a Stanford Egyetem szervezeti innováció szakát. 2018 óta a Magyar Honvédség innováció terén végzett átalakító munkáját vezette a nemzeti fegyverzeti igazgató kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős helyetteseként. A különleges műveleti képességfejlesztés kapcsán a gerillaharc és a terrorellenes hadviselés szakértője, az ehhez kapcsolódó vezetéselméletet – a hagyományostól eltérő küldetés alapú vezetést –, a V.U.C.A. környezetben sikeres változásmenedzsmentet, illetve a szervezeti átalakítás innovatív módszereit és annak az üzleti életben való alkalmazhatóságát kutatja, és rendszeresen publikál a témában. Első könyve Szolgálj, hogy vezethess! címmel 2016-ban jelent meg, második könyve, A stratégia művészete pedig 2019 májusában látott napvilágot. 2020 októberétől csatlakozik az MCC csapatához.