Vezetőképző Akadémia

2020. októbertől az Egyetemi Programon belül működő Vezetőképző Akadémia igazgatója Dr. Porkoláb Imre lesz.

Az iskolarendszerben folytatott képzés sikeres abszolválása után az MCC diákjai tanulmányaikat a Vezetőképző Akadémián folytathatják. Az elmúlt évtizedekben tömegessé váló egyetemi oktatás csak esetlegesen ad kellő tapasztalatot és praktikus tudást a kiemelkedően tehetséges fiataloknak arra, hogy megállják a helyüket a későbbi munkahelyen, hogy a tudásuknak megfelelő szerepet foglalják el a társadalomban és generációjuk meghatározó szereplőivé, vezetővé váljanak. A vezetői készségek fejlesztése hosszadalmas és energiaigényes munka, ami nagyfokú elkötelezettséget, önkritikára való képességet és az egyetemi tanulmányoktól sokszor eltérő feladatok elvégzését jelenti.

Az MCC Vezetőképző Akadémia a résztvevői számára egyszerre nyújt stimuláló, nemzetközi közeget, hasonló motivációval bíró fiatalok közösségét és különféle képességek fejlesztését jelentő kihívásokat. Hiszünk abban, hogy a problémákon való gondolkodás, az egymással való együttműködés, valamint az ehhez kapcsolódó folyamatos visszacsatolás segíti leginkább az egyéni fejlődést. Ezt szem előtt tartva biztosítunk találkozási lehetőséget hazai és nemzetközileg elismert szakemberekkel. Ezen beszélgetések, workshopok, hétvégi tréningalkalmak középpontjában valós helyzetek lemodellezése és ezek megértése áll. Olyan tanulási helyzeteket teremtünk, ahol problémamegoldási és tapasztalati tudásra alapozva valós megoldási javaslatok kidolgozása a cél.

Dr. Porkoláb Imre

A hazai katonai felsőfokú tanulmányait követően a 270 éves múlttal rendelkező Sandhurst-i Királyi Katonai Akadémián végzett, ezt követően több hazai katonai és civil egyetemen szerzett másoddiplomákat, és PhD fokozatot. Katonai karrierjét 1993-ban kezdte, hadszíntéri szolgálaton vett részt az Iraki Szabadság-hadműveletben, valamint Afganisztánban, és karrierje nagy részét a Magyar Honvédségnél töltötte. 2011 júliusától az USA-ban, a NATO Stratégiai Transzformációs Parancsnokságon teljesített szolgálatot, a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság parancsnokának (SACT) képviselőjeként a Pentagonban dolgozott, ahol az amerikai egyesített vezérkarral, a Védelmi Minisztériummal, illetve a Washingtonba települt kiemelt kutatóintézetekkel tartotta a kapcsolatot. Amerikai tartózkodása alatt elvégezte a Harvard Egyetem felsővezetői tanfolyamát, illetve a Stanford Egyetem szervezeti innováció szakát. 2018 óta a Magyar Honvédség innováció terén végzett átalakító munkáját vezette a nemzeti fegyverzeti igazgató kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős helyetteseként. A különleges műveleti képességfejlesztés kapcsán a gerillaharc és a terrorellenes hadviselés szakértője, az ehhez kapcsolódó vezetéselméletet – a hagyományostól eltérő küldetés alapú vezetést –, a V.U.C.A. környezetben sikeres változásmenedzsmentet, illetve a szervezeti átalakítás innovatív módszereit és annak az üzleti életben való alkalmazhatóságát kutatja, és rendszeresen publikál a témában. Első könyve Szolgálj, hogy vezethess! címmel 2016-ban jelent meg, második könyve, A stratégia művészete pedig 2019 májusában látott napvilágot. 2020 októberétől csatlakozik az MCC csapatához.