MCC Plusz

cover-mcc-plusz-2022-12-09.jpg

Az MCC Plusz célja

Az MCC Pluszt azért hívtuk életre, hogy bekapcsolódási lehetőséget biztosítson az MCC közösségébe bármilyen szakterületről érkezők számára, akik földrajzi, életkori, időbeli korlátaik miatt nem tudnak részt venni a hagyományos képzési rendszerünkben, bár képességeik és elhivatottságuk alapján lehetőségük lenne rá. Az MCC-ben keletkező magas minőségű kutatási eredmények, előadások és kurzusok szélesebb körű elérhetőségével, az MCC oktatásfilozófiájának és a korszerű technológiai lehetőségeknek az összeillesztésével egy olyan közösséget és tanulási platformot hozunk létre, amely támogatja a résztvevők személyes fejlődését és egy ösztönző értékközösség részévé is válhatnak általa. A legügyesebb és legszorgalmasabb MCC Plusz részt vevők részesülhetnek azokban az egyedi programokban, ösztöndíjakban és képzésekben, melyek az MCC más diákjai számára elérhetőek.

Egy MCC-s oktatásfilozófia szerint a világ megismeréséhez nem elég sem az elmélet, sem a gyakorlat: mind a kettőre szükség van a teljességhez közelítő megértéshez. Az MCC-s diák tanulási útja hasonlít a sakkozás megtanulására, hiszen a szabályok elsajátítása egy fontos, megkerülhetetlen kezdeti lépés, de igazán jó játékossá csak évek alatt, sok gyakorlással, néha az alapok újratanulásával válik az ember. Éppen ezért az MCC-ben az alapozó kurzusok segítenek megérteni azokat az szabályokat, amelyek szükségesek a társadalom megismeréséhez. Később diákjaink a viták, a nyilvános beszélgetések, kerekasztalok, a közösen végzett kutatások, projektek, gyakornoki munkák segítségével tapasztalatokra tesznek szert, és az emelt kurzusaink segítségével új szabályokat is tanulhatnak, vagy akár maguk is lefektethetik azokat.

Az MCC Plusz keretében működő online oktatási platform és a köré épülő rendezvények, előadások, kurzusok lehetőséget adnak a szélesebb érdeklődő közönség számára, hogy az MCC közösségének részévé váljanak, átéljék ugyanazt a tanulási kalandot, amelyet a bent lakó diákok. Az online platform lehetőséget biztosít arra, hogy a kitűzött tanulási célok elérése után jutalomban részesüljenek a résztvevők, amely lehet egy újabb képzés, egy tanulmányi út, egy személyes állásinterjú vagy akár plusz pontok az MCC más képzéseibe való jelentkezésnél.

Az MCC Plusz három lépcsőből áll, amely alkalmazkodik a résztvevők lehetőségeihez és időkeretükhöz is.

Az első lépcső az MCC Plusz Közösség, ahol is a résztvevők megismerkedhetnek a társadalom felfedezését és megértését szolgáló sakkjáték alapszabályaival és szemtanúi lehetnek néhány élvezetes játszmának. A Közösség tagjai számára elérhetővé válik az MCC online és személyes jelentlétet igénylő oktatási palettájának jelentős része a Kárpát-medence egész területén. A tanulási út fő támogatója egy egyedülálló oktatás-technológiai platform, az MCC Plusz applikáció, melyen keresztül minden résztvevő nyomon tudja követni teljesítményét és fejlődését. Az MCC Plusz Közösség tagjaként el lehet sajátítani a körülvevő világ megértésének néhány alapfogását és ki is lehet próbálni a megszerzett tudást.

Akik az MCC Plusz Közösség résztvevőjeként ráéreztek a játék ízére és teljesítik a szükséges kritériumokat, azok számára a következő szinten, az MCC Plusz Program tagjaként lehet igazán elmélyíteni a tudást. A Program résztvevők újratanulhatják a szabályokat és sokkal komolyabb megmérettetéseknek tehetik ki magukat. Minden új kurzus, minden egyes vita beleszámít a résztvevő teljesítményébe, amiért újabb és újabb lehetőségek válnak számára elérhetővé. A Program sikeres és szorgalmas résztvevői számára elérhetővé válnak az MCC alapozó képzései, tanulmányútjai, ösztöndíjai és magasabb szintű kurzusai.

Az MCC Plusz Program legmagasabb szintje, a Regulus, csak a legelkötelezettebbek számára nyújtja a nagymesterek számára fenntartott egyedi képzési lehetőségeinket. Akik felvételt nyernek, azok tagjai lehetnek a résztvevők azon szűk körének, akiknek széles körben válik lehetőségük arra, hogy véleményformálói és alakítói legyenek az MCC-nek, és részesei legyenek szakmai közösségünknek.