Iskolák

Az MCC iskolarendszeri képzésének célja, hogy diákjainknak egy-egy szakterületen elmélyült és biztos szakmai alapot nyújtó elméleti és gyakorlati ismereteket, egyéni fejlesztést és sajátos szemléletmódot adjunk. Ezek együttvéve olyan összetett tudáskészletet jelentenek, amellyel a tömegképzésben nincs mód felvértezni az ifjúság tehetséges tagjait. Az MCC-ben folyó, a hagyományos felsőoktatást jól kiegészítő, kiscsoportos, azon belül is személyre szabott, interdiszciplináris képzés hiánypótló Magyarországon, de Európában is ritkaságszámba megy. Jelenleg a diákok hat ilyen Iskolába jelentkezhetnek. Ezek a Jogi Iskola, a Közgazdasági Iskola, a Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, a Média Iskola, a MCC–Mindset Pszichológia Iskola, valamint a Társadalom- és Történelemtudományi Iskola. Angolszász modell alapján az iskolák műhelyekre tagozódnak, ahol az iskola- és műhelyvezetők, valamint a folyamatosan bővülő kutatótanári gárda előadásokat, konferenciákat szervez, tudományos kutatásokat koordinál, részt vesz az MCC könyvkiadási programjában, publikál, és a médianyilvánosságon keresztül részt vesz a világban és a Magyarországon zajló folyamatok szakértő elemzésében és közérthető értelmezésében.

Az iskolákat neves magyar szakemberek, akadémikusok, valamint a felsőoktatásban nagy múlttal rendelkező oktatók vezetik. Hisszük, hogy a jövő tehetséges vezetőinek fontos ismérve a széles látókör és a multidiszciplináris megközelítés, ezért a hallgatóknak lehetőséget adunk arra, sőt arra sarkalljuk őket, hogy más Iskolák előadásain is vegyenek részt, oktatóinkat pedig arra kérjük, szervezzenek közös szakmai programokat a tanulók számára.