Külgazdasági Műhely

A Külgazdasági Műhely elsődleges célja, hogy bevezesse a hallgatókat a világgazdaság jelenkori fejlődési folyamataiba. A Magyarországon meglévő szellemi műhelyektől eltérően a kutatóműhely nem kizárólag geopolitikai, külpolitikai aspektusokra fókuszálna, hanem olyan fiatal szakértők képzését segítené elő, akik a mainstream média leegyszerűsítő megállapításain túljutva képesek – a magyar gazdasági érdekeket figyelembe véve – elemezni és előrejelezni a térség gazdasági folyamatait.

Az általános világgazdasági elemzésen belül megjelenik az ázsiai gazdasági fejlődés hangsúlyozott kezelése. Ennek egyik oka, hogy az ázsiai térség gazdasági súlyának látványos növekedése, a globális politikai és gazdasági erőviszonyok drámai átrendeződése nemcsak a magyar gazdaságpolitika új külkereskedelmi és befektetési stratégiájának megfogalmazásában jelentkezett a 2008-2009-es válság után, hanem egyidejűleg a hallgatók, diákok érdeklődése is egyre erősebbé vált a térséggel kapcsolatos ismeretek iránt.

A műhely másik jellemzője, hogy a világgazdaságban az elmúlt időszakban felerősödött technológiai verseny erősen megjelenik a műhely munkájában, hiszen a technológiai verseny egyre inkább nemcsak a politikai diszkurzus integráns része, hanem a közpolitika homlokterébe is bekerült. A téma világgazdasági és világpolitikai jelentősége mellett a magyar gazdaságpolitika számára is fontos.