Külgazdasági Műhely

A Külgazdasági Műhely elsődleges oktatási célja olyan készségek fejlesztése és ismeretek átadása, amelyek segítségével a hallgatók képessé válnak külgazdasági elemzések készítésére, az egyes országok külgazdasági érdekeinek felismerésére, valamint a magyar külgazdasági érdekek azonosítására és hatékony képviseletére.

A Külgazdasági Műhely kutatási célja olyan, elsősorban alkalmazott kutatások végzése, amelyek Magyarország külgazdasági versenyképességére és jelenlegi, valamint potenciális külgazdasági partnereire koncentrálnak. A Műhely kiemelten foglalkozik hazánk legfontosabb gazdasági partnereivel, valamint a kelet- és közép-európai, illetve nyugat-balkáni partnerországokkal. További fontos célunk, hogy a kutatásainkba a Nemzetközi Kapcsolatok Iskola hallgatói is fokozatosan bekapcsolódhassanak.

A Külgazdasági Műhely kurzusa: Komplex országelemzés

A hallgatók a kurzus során elsajátíthatták a külpolitikai és külgazdasági döntések előkészítéséhez nélkülözhetetlen komplex társadalmi-gazdasági ország- és régióelemzés szempontrendszerét, módszertanát. A kurzus során megvilágítottuk az egyes mutatók, értékek mögött húzódó összefüggéseket, a lehetséges okokat, jelenségeket. Mi lehet az oka egyes országok kiemelkedő exportteljesítményének? Miért sújtottak és sújtanak egyes országokat jobban a világméretű gazdasági-pénzügyi válságok? Milyen összefüggés van a gazdasági fejlettség szintje és a születéskor várható átlagos élettartam között? Milyen módszertani eltérések nehezítik a nemzetközi társadalmi-gazdasági összehasonlításokat? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ a félév során. A hallgatók részletes prezentációk és rövid összefoglalók keretében értékelték az általuk választott ország társadalmi-gazdasági helyzetét.

Hallgatói vélemények a kurzusról:

„Kifejezetten hasznos volt egyes országok különféle mutatók alapján való elemzése, értelmezése és összehasonlítása. A kurzus gyakorlatban is alkalmazható tudást adott egy szempontrendszer ismertetésével, ami jó támpontot nyújt az egyes országok analízise folyamán, a problémák, ok-okozati kapcsolatok alaposabb megértésében és alapként szolgálhat javaslatok kidolgozásában.”

„Lehetőségem adódott a Komplex országelemzés nevű kurzus során betekintést nyerni a statisztikai mutatók világába, valamint a számok mögöttes tartalmába. A tantárgy alkalmával nem csupán általános országismeretre és kulturális tájékozottságra sikerült szert tennem, hanem különböző adatbázisokat ismertem meg, amelyeknek későbbi tanulmányaim során is nagy hasznát fogom venni.”

Foreign Policy Decision Making, Strategies of International Negotiations kurzus Oktató: dr. Kiss Rajmund nagykövet, óraadó oktató

A kurzus eredményeként a hallgatók versenyképes, komplex tárgyalási ismeretekkel folytathatják a tanulmányaikat és akár egy állásinterjún vagy egy egyszerű adásvétel esetén, de mindenekelőtt a bonyolultabb diplomáciai és üzleti tárgyalásokon is megállják a helyüket.

A külpolitikai előadásaink alkalmával áttekintettük a Covid-19 lehetséges hatásait mind a magyar, mind pedig a nemzetközi külpolitikai döntésekre vonatkozóan. A hallgatók szerint az előadásokat segítette a Trump-Biden első elnökjelölti vita közös megtekintése és elemzése, valamint dr. Dancs Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium migrációs kihívásokért és észak-amerikai kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárának előadása is.

Hallgatói vélemények:

„A kurzus egyszerre volt hasznos és érdekes számomra, hozzásegített a külpolitika, gazdaságdiplomácia céljainak és a célok elérése használt eszközöknek a jobb megértéséhez, gyakorlatban alkalmazható tudást adva. Különösen pozitív volt, hogy aktuális események értelmezésében alkalmaztuk a tanult elméleteket.”

„A kurzuson első kézből származó tapasztalatokat, gyakorlati tudást és szakterületeken átívelő univerzális tárgyalási technikákat sajátíthattunk el. A frissen megszerzett tudást sikeresen tudtam alkalmazni magánéleti szituációkban és üzleti tárgyalásokon egyaránt. Nagyban hozzájárult a kölcsönösen előnyös megállapodások kialakításához.”

„A kurzus nagyszerű volt, mindenkinek ajánlom. Olyan volt, amilyennek egy az NK által meghirdetett kurzusnak lennie kell. Megfelelő elméleti tudás, valós, saját, a diplomáciából hozott tapasztalatok, személyes történetek, végig interaktív keretek között. Ennek köszönhetően az órák remek hangulatban teltek. Tanár úr rendkívül segítőkész és kiváló előadó.”