Európai Tanulmányok Műhely

Az Európai Tanulmányok Műhely március 30-án Innovation, competitiveness, geopolitics in the Digital Age: does EU regulation embrace or strangle digital change? címmel tart izgalmas beszélgetést. Az esemény részletei ITT érhetők el.

Az Európai Tanulmányok Műhely az MCC egyik ablaka a külvilág felé, Magyarország és Közép-Európa sajátos nézőpontjából. A hallgatók és más résztvevők számára hiteles, pontos és kritikus rálátást biztosít a külkapcsolatokra, különös tekintettel az Európai Unióra. Egyre gyorsabban változó világunkban, amelyben a geopolitika ismét előtérbe került, rendkívül fontos megérteni és kezelni a nemzetállamok közötti, az EU-s és a harmadik országokkal fennálló kapcsolatokat. Rendkívül fontos felismerni az egyes szintek jelentőségét, valamint kritikus szemmel elemezni azokat, beazonosítva erősségeiket és gyengeségeiket annak érdekében, hogy értékelhessük a fennálló helyzetet.

Ez a metódus azonban nem választható el azoktól a politikai vitáktól és társadalmi változásoktól, amelyek a digitális forradalom árnyékában lassan átformálják a nyugati világot. A gondolatok és a tudás számít a leginkább. Ezért a Műhely átfogó, multidiszciplináris megközelítéssel alakítja tevékenységét a jog, az államtudományok, a nemzetközi kapcsolatok és a történelemtudomány találkozási pontjában. 

Ezen általános cél elérése érdekében a Műhely munkája három fő tevékenységi körbe szerveződik: 

1. Oktatás: Kurzus az Európai Unióról (Az Európai Unió megértése és újragondolása), amely a hallgatóknak biztos és átfogó ismereteket nyújt a témában, és egyben fejleszti a kritikus szemléletet annak érdekében, hogy a hallgatók megfelelően tudják megfigyelni és elemezni az Európai Unióban zajló folyamatokat. 

Az Európai Unió egyszerre több szempontból is válaszút előtt áll: rejtett föderalizáció vagy nagyobb súly a tagállamok számára; ideológiai projekt vagy valóban sokszínű politikai közösség; zöld megállapodás és digitális forradalom vagy „klasszikus” kohéziós alapok; kompetencia központosítás vagy szubszidiaritás; felülről lefelé vagy organikus alulról felfelé építkező megközelítés; elitista európai bürokrácia vagy nemzeti és helyi politika; multikulturalizmus vagy a nemzeti identitások dominanciája. Ezek a kérdések nem újak, az Európai Unió már régóta a leglényegét érintő válságban van. Mégis, ezek a felvetések relevánsabbak, mint valaha, ezért az Európai Unió tanulmányozásának túl kell lépnie az intézmény működésének megértésén. Sokkal inkább egyfajta megértési kulcsokra van szükségünk, kritikus szemlélettel elemezzük az Európai Uniót és végül újragondoljuk azt.

Hallgatói vélemények a kurzusról:

„Az órák és kiscsoportos konzultációk alatt az Európai Unió intézményrendszeréről és döntési mechanizmusainak működéséről bővítettük ismereteinket. Emellett több vendégelőadás során az EU-t érintő mai kérdésekről, a kihívásokról esett szó. Összességében egy átfogó képet kaptunk a mindannyiunk életét befolyásoló Unióról.”„Érdekes volt számomra az EU-t egy új, eddig nem ismert szemszögből megközelíteni.”

2. Rendezvények: A konferenciáktól, a nagyközönség számára nyitott szemináriumokon keresztül, az MCC hallgatóival folytatott szűkkörű beszélgetésekig szervez a Műhely rendezvényeket. A világ minden tájáról érkező külső előadóink rendkívül sokszínű háttérrel rendelkeznek politikai és földrajzi értelemben egyaránt. Az ipar vezető szereplőitől kezdve a filozófusokon, államtitkárokon, uniós köztisztviselőkön át, a vezető értelmiségiekig, akadémikusokig és vállalkozókig sokféle szakembert látunk vendégül ezeken. Az MCC közönsége, különösen a hallgatók, profitálhatnak az első osztályú előadásokból, ahol a rangos előadók szabadon, konstruktív módon, ugyanakkor nyíltan és őszintén fejthetik ki véleményüket a cancel culture ellenpólusában.  

A Műhely már vendégül látta Steiner Attilát, európai uniós ügyekért felelős államtitkárt, hogy első kézből hallhassunk beszámolót az Európai Tanács októberi üléséről, Kai Lückét, a ZF Group külkapcsolatokért felelős alelnökét, aki előadást tartott az autóipar és az éghajlatváltozás témakörében, valamint Dr. Gladden Pappint, a Dallasi Egyetem oktatóját és az American Affairs szerkesztőjét, aki az amerikai választásokkal kapcsolatban fejtette ki nézeteit.

3. Különböző típusú és formátumú kiadványok: Szakpolitikai tájékoztatóktól, blogbejegyzésektől és kommentektől kezdve a hosszabb tudományos kiadványokig, az Európai Tanulmányok Műhely jelentős mennyiségű kutatási anyagnak fog helyet biztosítani, különböző országokból, eltérő tudomány- és szakterületek tudósaitól és szakembereitől, és széles körben fogja azokat terjeszteni, valamint online elérhetővé tenni.

A Műhelyben az MCC hallgatói játsszák a főszerepet, ez tükröződik vissza a Műhely sajátos módszertanában is. A ma diákjai lesznek a holnap vezetői, döntéshozói és véleményformálói. Viharos vizeken hajóznak majd, és ők fogják kihozni a legtöbbet a sürgető kihívásokkal teli digitális világból. Hogy szembenézhessenek ezzel a jövővel, szükség van készségekre, kompetenciákra, de ismeretekre és magas etikai normákra is. Az Európai Tanulmányok Műhely biztosítja azt a pluszt, ami a kiváló hallgatókat ragyogó, kreatív, rugalmas és munkára kész szakemberekké, valamint felelős, elkötelezett magyar és uniós állampolgárokká teszi. Minden kurzus és tevékenység angol nyelven zajlik, és a hallgatók a munkaerőpiaci körülményeket tükröző helyzetekben próbálhatják ki magukat. Csapatban dolgoznak, váratlan helyzetekre kell reagálniuk, új körülményekhez kell alkalmazkodniuk, rövid és velős előadásokkal kell készülniük gyakorlati esetek kapcsán.

Dr. Gladden Pappin - a Dallasi Egyetem Politikatudományi Tanszékének adjunktusa

 

Kai Lücke - a ZF Group külügyi alelnöke