Szociológiai Műhely

A szociológia igyekszik olyan kérdésekre választ adni, hogy milyenek, hogyan működnek és miként változnak a társadalmak, amelyekről számos, ugyanakkor inkább partikuláris és felszínes ismerettel rendelkezünk, és a saját tapasztalatunk, a kultúrafogyasztásunk (irodalmi művek, média) stb. által szerzett információk nem nyújtanak teljes képet. A szociológia a társadalmi élet törvényszerűségeit, folyamatait a tudományos megismerés szempontjainak megfelelő empirikus kutatásokkal térképezi fel.

A Műhely olyan gyakorlatorientált kurzusokat hirdet meg, amelynek során az MCC hallgatói kutatócsoportként dolgozva önálló kutatás megvalósításához szükséges ismereteket szerezhetnek, s ennél is tovább lépve a kurzus folyamán a kutatás tervezésétől a terepmunkán át az eredmények publikálásáig terjedő teljes kutatási folyamaton végig mehetnek.