Felvételi kiírás

Felvételt hirdet a Mathias Corvinus Collegium MCC–Mindset Pszichológia Iskolája 

A felsőoktatásban tanulóknak szóló Egyetemi Program (EP) Budapest mellett már Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett és Szegeden is elérhető. 

Várjuk mindazon, az első egyetemi évüket a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében befejező hallgatók jelentkezését, akik az adott régió felsőoktatási intézményében nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. 

Az MCC-Mindset Pszichológia Iskola célja hazánk és a szakma legígéretesebb és legkiválóbb pszichológusainak kinevelése. Ennek megfelelően az Iskola disszeminációs, oktatási, tudományos, és tudománykommunikációs munkálatait az evidencián alapuló, interdiszciplináris, és természettudományos megközelítés határozza meg.

Az Iskola hallgatói ilyen szellemiségű hazai és nemzetközi, személyre szabott lehetőségekben és mentorálásban részesülhetnek. Azokat a hallgatókat keressük, akik vagy – a tudományos eredmények értelmezésében, értékelésében képzett, azokat a gyakorlatban alkalmazó – gyakorló szakembernek készülnek, illetve akik kombinált gyakorló-tudományos, vagy tudományos pályára készülnek. Az Iskola célja, hogy mindehhez felépítsen, fenntartson, és folytonosan fejlesszen egy olyan közösséget, amelyben azon hallgatók, akik emberi elméket fognak formálni, egyaránt tanulnak egymástól és oktatóiktól. Egy olyan közösséget, amely a fenti céloknak melegágya és ösztönzője és amely meghatározó szakmai értékeknek és kapcsolatoknak is forrása.

 

Jelentkezési határidő:  

Budapest: 

2023. március 15. szerda 23:59 

Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged: 

2023. április 16. vasárnap 23:59 

 

A jelentkezés menete: 

Jelentkezni az online jelentkezési lap (Budapest jelentkezés /Képviseletek jelentkezés) kitöltésével lehet. 

 

A jelentkezéshez az alábbi mellékleteket is kérjük feltölteni: 

 • fényképes önéletrajzamerikai típusú, illetve szöveges formátumú önéletrajzot várunk, amely kitér az eddigi gyakorlati munkára, önkéntes és egyéb közösségi szerepvállalásra, személyes érdeklődés irányaira. 
 • motivációs levélJavasoltan személyes hangú, levél formátumú írást várunk, amelyben a Jelölt kitér szakmai hitvallására, hivatásbeli terveire, arra, hogy hol találkozott az MCC-vel, és hivatásbeli fejlődésében hogyan látja az MCC szerepét, illetve ő maga milyen értékekkel járulna hozzá az itteni fejlődéshez. Személyes hangvétel és stílus javasolt, a közhelyek és általánosságok kerülendők. 
 • félév végi index másolat 
 • érettségi bizonyítvány másolat 
 • egy megvalósítandó projektötletOlyan koncepcionális ötletet várunk, amelyet a hallgató felvétele esetén hallgatótársaival megvalósítana a következő tanév során.  

 

A projektötlet megfogalmazásához és kifejtéséhez kérjük, azITTelérhető űrlapot használja. 

A felvételi jelentkezéshez szükséges továbbá: 

Egy kutatási terv (1A. pont) összeállítása VAGY egy filmben/könyvben megjelenő karakter pszichológiai problémájának elemzése (1B. pont), majd, a személyes beszélgetésre meghívott jelentkezők esetén, prezentálása (2.pont).

A kutatási feladat (1A) a tudományos pályázás folyamatát hivatott szimulálni. A jelentkező feladata tehát egy kutatási pályázat megírása és prezentálása. A jelentkező célja, hogy meggyőzze a bizottságot arról, hogy pályázata finanszírozandó – ennek első eszköze egy innovatív, releváns, ugyanakkor megvalósítható és módszertanilag rigorózus, state-of-the-art kutatási terv, második eszköze pedig a szóbeli védés.

A karakter elemzése (1B) pedig egy gyakorló szakember terápiás kezelését hivatott szimulálni: a jelentkező feladata tehát egy diagnózis felállítása és a lehetséges kezelési módok ismertetése. A jelentkező célja, hogy meggyőzze a bizottságot arról, hogy tisztában van az általa választott karakter tüneteivel, ebből le tudja vezetni, hogy mely betegség/pszichológiai jelenség jelenik meg az adott könyvben/filmben és ennek megfelelően tudja az adott problémát kezelni.

 Kérjük, ne feledd el, hogy a lentebb vázolt feladatok közül csak az egyiket kell elkészítened (1A/1B). A két feladat különböző kompetenciákat mér, melyek egyaránt szükségesek a sikeres felvételi eljárás lefolytatásához és az Iskolában való boldoguláshoz. Ha az 1A-t választod, ne lepődj meg, ha olyan kérdéseket is kapsz, amelyek inkább az 1B témakörbe illenek, és fordítva. A feladat célja, hogy a felvételi beszélgetés kiindulási pontjául szolgáljon. Mi úgy gondoljuk, hogy érdemes a számodra nehezebb feladatban megmérettetni magadat, hiszen a beszélgetésen meg tudod mutatni a másik oldaladat is. Nagyra fogjuk értékelni, ha túl szeretnél lépni az árnyékodon!

 

1A.       KUTATÁSI TERV:  

Egy angol vagy magyar nyelvű, 1-3 oldalas dokumentum (Times New Roman, 12-es betűméret, Word dokumentum, 1-es sorköz, sorkizárt szöveg, a bekezdések között egy sor szünet), melyben a jelentkező  

 1. azonosít egy kutatási kérdést, tudományos problémát („Mi az, amit már ismerünk és mi a konkrét gap?”) 
 2. elméleti és empirikus szempontok mentén alátámasztja a kérdés, probléma konceptuális és/vagy gyakorlati fontosságát, relevanciáját („Mindez miért fontos, miért releváns az azonosított kérdés, probléma megértése, ismerése szempontjából? Mindez miért fontos gazdasági, társadalmi szempontból? Mindez miért fontos az azonosított probléma megoldása szempontjából?”) 
 3. megtervez egy kutatást, melyben a kérdést megválaszolja (itt fő szempont, hogy a design és módszertan illeszkedjen a kérdéshez, a jelentkező térjen ki a célpopulációra, beválasztási és kizáró kritériumokra, merőeszközökre, kísérleti elrendezésre, releváns elemzési megközelítésekre) („Hogyan válaszoljuk meg legjobban az azonosított kérdést?”) 
 4. megindokolja, hogy miért a választott kísérleti elrendezés és módszertan a leginkább alkalmas a kérdés megválaszolására 
 5. elállít konkrét, precízen megfogalmazott és *empirikusan tesztelhető* hipotéziseket („Az alapján, amit eddig tudunk, várhatóan mit fogunk találni?”) 
 6. diszkutálja, hogy a kérdés szempontjából (tehát konceptuális és/vagy gyakorlati tekintetben) mit jelentenének azok az eredmények, amelyek alátámasztják, illetve azok az eredmények, amelyek nem támasztják alá a hipotéziseket („Ha X, akkor az mit jelent, és ha nem X, akkor az mit jelent - az azonosított kérdés, probléma megértése, ismerése szempontjából, az azonosított probléma megoldása szempontjából?”) 

A kutatásnak legyen címe és betűszavas rövidítése (például: Biotic community attributes and ecosystem functioning: implications for predicting and mitigating global change impacts (BIOCOM), vagy Strategic Predictions for Quantum Field Theories Starting Grant (preQFT)).  

  

1B.       ELEMZÉS

Egy angol vagy magyar nyelvű, 1-3 oldalas dokumentum (Times New Roman, 12-es betűméret, Word dokumentum, 1-es sorköz, sorkizárt szöveg, a bekezdések között egy sor szünet), melyben a jelentkező kiválaszt egy filmbeli vagy könyvbeli karakter személyiségében megjelenített pszichológiai problémát, és a következő szempontok alapján elemzi azt ki:

 1. jellemzi röviden a karaktert: melyik filmben/könyvben szerepel, ki ő, mi a szerepe a történet folyásában
 2. elemzi a karakter és annak probléma megjelenítésének relevanciáját
 3. kifejti, mit alkalmazna a diagnózis és differenciáldiagnózis tekintetében: milyen tüneteket, következményeket, előzményeket, körülményeket vár, illetve leírja milyen másik diagnózissal lehet könnyen összekevern
 4. megtervezi, milyen kezelési célterületeket azonosítana a terápiában: mit akarna csökkenteni, növelni (pl. X tünetek, Y funkcionális probléma, Z viselkedéses mintázat, W családdinamika), ési
 5. bemutatja, mit használna a javulás követésének szemléltetésére
 6. a végén pedig tart egy önreflexiót: miért ezt a karaktert/témát választotta, az elvégzett munka mivel bővítette a tudását

 

 

2.         PREZENTÁLÁS

Azon jelentkezők, akiket az összeállított portfólió alapján meghívunk személyes beszélgetésre, pályázatukat VAGY elemzésüket egy 10 perces prezentáció formájában ismertetik a bizottsággal.  

 A névvel ellátott tervet .pdf formátumban kérjük feltölteni a jelentkezési felületre. A dokumentum elnevezése a következő formátumot kövesse: „Vezetéknév_Keresztnév_MCC-MS-PI_2023Felvételipályázat”.

A plágium bármilyen formája azonnali kizárást jelent.  

A szöveg közben valamennyi, nem a szerzőtől származó állításnál jelölni kell, kitől származik. Itt csak hivatkozni kell a forrásmunkákra (névvel és a publikáció évszámával), melynek pontos adatait az irodalomjegyzékben kell megadni. A hivatkozásokat és az irodalomjegyzéket az APA (7th ed.) szabványai szerint kell elkészíteni. Az irodalomjegyzékben csak a törzsszövegben hivatkozott tanulmány szerepelhet.

 

Megjegyzés. A kutatási pályázat feladat jellegű és nem valós.  

A kutatási pályázat VAGY elemzés feladat nem azonos a fentiekben ismertetett „projektötlet” feladattal! 

 A felvételi eljárás menete: 

A felvételi folyamat írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli részt online platformon bonyolítjuk le, a szóbeli részre pedig személyes jelenléttel kerül sor. 

Az írásbeli fordulón továbbjutott hallgatók kerülnek be a felvételi szóbeli fordulójára. 

 

Írásbeli felvételi: 

Az eljárás írásbeli részeként egy kb. 2 órás logika- és szókincstesztet töltenek ki a jelentkezők. A logika teszt kitöltésére online, a szókincs teszt kitöltésére pedig személyesen, a szóbeli felvételit követően lesz lehetőség. 

 

Online írásbeli forduló időpontja:  

Budapest: 

2023. március 18. szombat 10:00-16:00 

Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged: 

2023. április 19. szerda 10:00-16:00 

 

Szóbeli felvételi időpontja: 

Budapest: 

2023. március 20-26 

Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged:  

2023. április 24-30  

 

A szóbeli felvételi során kerül sor a beadott projekt terv prezentációjára, valamint egy szakmai, általános tájékozottsági és személyes elbeszélgetésre. 

A felmerülő kérdéseket a felveteli„KUKAC”mcc”PONT”hu e-mail címre várjuk.