Magánjogi Műhely

A Magánjogi Műhely célkitűzése az összehasonlító szemléletmód elméleti megalapozása és gyakorlati hasznosulása a magánjogi jogalkotás, jogalakítás és jogvitarendezés egyes területein. Mindez a magánjog és a nemzetközi magánjogi eljárásjog-tudomány és -gyakorlat homlokterében lévő kérdések tárgyalásával a polgári igazságszolgáltatás és az igazságszolgáltatási jogalkotás és jogalkalmazás minőségi fejlesztését, a nemzetközi versenyképességét és a külföldi befektetői bizalmat egyaránt szolgálja.

Tárgyak:

Összehasonlító szemléletmód a jogalakítás és a jogvitamegoldás területein (Dr. Varga István): A magánjogi jogintézmények összehasonlító elemzésének igénye és módszere a legjobban a gyakorlatban felmerült már lezárt, vagy folyamatban lévő polgári bírósági vagy választottbírósági ügyek példáján, azok beható tanulmányozásán mutatható be. Ennek megfelelően a tárgy is ezt az esetjogi megközelítést alkalmazta. Az esetjogi megközelítés alkalmat adott arra, és egyben szükségszerűvé is tette azt, hogy az eljárásjog (a polgári perjog és a választottbírósági eljárásjog) is jogösszehasonlító összefüggésben váljék vizsgálat tárgyává. A tárgy így lehetővé tette azt, hogy a jogösszehasonlító módszer időszerű, és nem utolsósorban közérdeklődésre is számot tartó jogesetek elemzésén keresztül váljék a hallgatókban kialakítandó szemléletmód részévé. Az időszerű nemzetközi- és európai magán- és eljárásjoggal kapcsolatos folyamatok ügyekhez kapcsolódó bemutatása a tárgy során a nemzeti jogrendszerek egy szűkített, mérvadóként és mintaként kiválasztott, valamint nyelvileg hozzáférhető körében valósult meg. Ebben a körben a kontinentális jogcsalád tagja a magyar mellett a német jog (és ezek uniós jogi meghatározói), míg a common law-jogcsalád tekintetében elsősorban az USA szövetségi és tagállami jogai és bírósági gyakorlatai kerültek tanulmányozásra és feldolgozásra. 

Hallgatói vélemények:

„Varga tanár úr kurzusa gyakorlatorientáltságával megvilágította számomra a polgári perjog dogmatikájának való élet-beli megvalósulását, emellett kérdéseivel gondolkodásra sarkallt minket, és mindig szívesen fogadta a részünkről érkező felvetéseket is, így az óra tematikáját is tudtuk alakítani. Ez volt az egyik leghasznosabb kurzusom, mivel nemcsak a jogi gondolkodásban adott új perspektívát, de mindig oldott, baráti légkör jellemezte az órákat.”

Tőkepiacok és értékpapírjog (Dr. Tomori Erika): A tőkepiaci tárgy célja az volt, hogy – a kurzuson részt vevő valamennyi hallgató számára érthető formában – alapvető ismereteket adjon át a tőkepiac alapintézményeiről. A diákok számára a tárgy amiatt lehetett érdekes, mert lehetőséget biztosított a különböző alapképzésben (jogász, közgazdász) részesülő és különböző szintű ismeretekkel rendelkező hallgatók számára az alapoktatásban megszerzett ismereteik bővítésére, mindenki számára a saját szintjén. A vegyes összetételű csoport alkalmat adott az eltérő – jogi, gazdasági, üzleti – szempontok érvényesítésére, ütköztetésére is. Azáltal, hogy a hallgatók a maguk által választott jogeseteket dolgozták fel és mutatták be, az egyéni érdeklődésüknek megfelelően tudták a szakmai ismereteiket kiegészíteni és alkalmuk volt az önálló munkára is. A kis csoport pedig lehetőséget biztosított a közvetlen beszélgetésre. 

Hallgatói vélemények:

„Mind jogász, mind közgazdaságtan hallgatók számára érthető és érdekes volt a tárgy. A gyakorlatban hasznosítható tudást kaptunk.” 

„A tanárnő nyitott volt arra, hogy általunk felhozott témákat dolgozzunk fel az órákon.”

Vendégelőadók:

Dr. Navracsics Tibor és Dr. Várhelyi Olivér, korábbi Európai Uniós Biztos, jelenlegi Európai Uniós biztos (2020. december 10.): Biztos, ami biztos című alkalmunkon a biztos urak egyedülálló tapasztalatai révén képet kaptunk arról, milyen mértékben befolyásolja a bizottság összetétele a közös munkát, illetve az uniós tagság érési folyamatáról is szó esett. Szokás szerint a hallgatóság számára is lehetőség nyílt kérdések feltételére. Zárszóként a vendégeink több, az idegen nyelvek tanulására, a nemzetközi kapcsolatrendszer építésére, valamint a kulturális és szellemi gyarapodás módjaira vonatkozó személyes jótanáccsal is ellátták a hallgatóságot.

 

Dr. Burai-Kovács János, a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság elnöke (2020. október 22.): Az ügyvéd úr a hazai és külföldi választottbírósági eljárásokban felhalmozott több évtizedes, gazdag tapasztalatát osztotta meg a joghallgatókkal, áttekintve a magánjogi választottbíráskodás nemzetközi fejlődési vonalait is.

 

Mi fán terem egyáltalán a választottbíráskodás? Talán így nem ismerjük fel, de az "arbitrázs" régebb óta velünk van, mint gondolnánk. Az MCC podcast vendégével, Prof. Dr. Varga Istvánnal, aki az MCC Magánjogi Műhelyének vezetőjével, az ELTE Polgári Eljárásjogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával, a téma hazai és nemzetközi szaktekintélyével mélyedtünk el a témában.