Az elmúlt évek globális biztonságpolitikai folyamatainak hatásai, beleértve a migrációs politikát is, egy sor olyan kihívás elé állította Európát, melyre a kontinens mindezidáig nem tudott kellő mértékben kielégítő választ adni, mi több, a közvetlen szomszédságunkban kirobbant háború tovább tetőzte ezen folyamatok negatív hatásait. Az Ukrajna elleni orosz agresszió egyúttal a Délszláv polgárháborúk lezárását követő békés évtizedek végérvényes lezárását is jelenti Európa számára.

Ezen új helyzetben az Európai Uniónak és Európa államainak nem csak megoldási kezdeményezésekkel kell előállniuk, hanem egyúttal újra is kell értelmezniük a kontinens globális folyamatokban betöltött szerepét. Mindebben döntő feladat hárul a számos területen vezető szerepet betöltő Németországra. Azonban kérdés, hogy a lassan egy éve hatalmon lévő, de minduntalan kisebb-nagyobb belső feszültségekkel szembenéző, bal-liberális német kormány mennyire lesz képes felnőni ezen feladathoz. Európai Unió aktuális Magyarországra vonatkozó politika kapcsán áttekintjük a szankciós rendszer jogi hátterét.

Előadók:

  • dr. Mernyei Ákos, miniszteri biztos, az MCC Magánjogi Műhelyének Kutatótanára
  • dr. Varga István, az MCC Magánjogi Műhelyének vezetője
  • dr. Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója

Regisztráció