Szólásszabadság Műhely

Dr. Koltay András

A szólás szabadsága – jog, szuverenitás, hatalom

A műhely a szólásszabadság fontos kérdéseivel foglalkozik, a legújabb kommunikációs technológiák jelentette kihívások fényében. A témák között megtalálhatóak a közszereplők személyiségi jogainak védelme a médiával szemben, a magánszféra védelme és a szólásszabadság, a gyűlöletbeszéd tilalma, a művészetek szabadsága, a tudomány és az oktatás szabadsága, a blaszfémia (istenkáromlás, vallásgyalázás) és szólásszabadság, a sajtószabadság fogalma, a szólásszabadságtól való eltérései, a közösségi média jogi kérdései, szólásszabadság a közösségi médiában, a keresőmotorok jogi helyzete és problémái.

A műhely célja, hogy rávilágítson arra, a szólásszabadságot már nem kizárólag az állami akarat és a jogi szabályozás képes korlátozni, ezek mellett új korlátozó erők (internetes szolgáltatók általi magánszabályozás, a kulturális standardok változásából következő kirekesztés vagy öncenzúra stb.) is megjelentek. A műhely a szólásszabadság „hagyományos” és új kérdéseivel is foglalkozni kíván, mély elméleti megalapozással, és a legújabb gyakorlati fejleményeket is követve. Célul tűzte ki a részvételt a vizsgált tárgykörökben zajló nemzetközi diskurzusban, külföldi vendégek meghívásával és rendezvények szervezésével. Szintén célja a tudományos utánpótlás bővítése, illetve az érdeklődés felkeltése azon egyetemi hallgatókban (elsősorban a jogászokban), akik majdani szakmai pályájuk során szívesen foglalkoznának hasonló kérdésekkel.