Szociológus, a szociológiai tudományok doktora, a Mathias Corvinus Collegium Társadalom és Történelemtudományi Iskola Szociológia Műhelyének és az Ifjúságkutató Intézet vezetője. Tanulmányait az ELTE Társadalomtudományi és Bölcsészettudományi Karán valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte.

Korábban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen működő Információs Társadalom és Trendkutató Központban (ITTK) dolgozott kutatóként. Együttműködött neves piackutató intézettel, civil kutatóhelyekkel, ad-hoc kutatócsoportokkal egyaránt. Több mint egy évtizedig volt a Kutatópont kutatási igazgatója, ahol évi kb. félszáz, zömében piackutatási projekt menedzseléséért felelt.

2012-ben vette át a nagymintás ifjúságkutatás szakmai irányítását. Vezetésével zajlottak le a 2012-es, 2016-os és 2020-as kutatások. A legutóbbi kutatások 12 ezer fős, a 15-29 éves magyar fiatalokra vonatkozó reprezentatív mintával készültek jelentős médiafigyelmet is generálva.

Több mint száz tudományos publikáció (folyóiratcikkek, könyvfejezetek, jelentések) önálló, vagy társszerzője és számos konferencia-előadást tartott elsősorban az ifjúságügy és az információs társadalom tématerületein. Legutóbbi monográfiája a Szürke hattyúk. [Székely, L. (2020): Szürke hattyúk. Enigma2001, 200p. ISBN 978-615-81136-1-8]

Kutatási érdeklődése: médiafogyasztás, új média, információs társadalom, ifjúságügy, generációk, oktatásügy, kultúrafogyasztás, pénzügyi kultúra, civil szervezetek.