Olvasási idő: 3 perc

A győri Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulói projektnapon vettek részt, mely során megismerkedhettek az MCC különböző képzési szintjeivel, valamint az egyes programok által nyújtott lehetőségekkel. Az MCC képzési programjainak bemutatkozása mellett egy szakmai eseménybe is bekapcsolódhattak a diákok, melyet a képzési központunkban Székely Levente, az MCC Ifjúságkutató Intézetének és Szociológiai Műhelyének vezetője tartott. Van-e értelme a generációs megközelítésnek? Mitől generáció a generáció? Milyenek napjaink generációi? Mások-e a generációk nálunk, mint ahonnan az egész generációs megközelítés származik? Milyenek a magyar médiagenerációk és milyenek azok a nemzedékek, akik számára a kultúra egyenlő a digitális kultúrával? E kérdések mentén kaphattak választ a diákok a különböző generációkat érintő problémákra, a generációk közötti különbségek és konfliktusok okaira.

Az előadás átfogó betekintést nyújtott a boomer és a zoomer generáció közti különbségekbe és azok jellemző vonásaiba. A demográfiai statisztikák áttekintése nem csupán száraz adatokat közölt, hanem interaktív módon hozta közelebb a diákokhoz a mai társadalmi struktúrák változásait, mind globális tekintetben, mind Magyarország esetében. Az életkori összetétel változása árnyaltabb képet festett a generációk közötti dinamikáról, és rávilágított arra, hogy a különbségek nem csupán szubjektív élmények, hanem számszerűsíthető adatokon is nyugvó jelenségek. Az előadás nem csak a jelenre összpontosított, hanem a generációs konfliktusok történelmi gyökerét is feltárta. Az ókori időktől kezdve jelen voltak az olyan dinamikák, melyek generációról generációra változtatják meg a társadalmi normákat és értékeket. Ezen keresztül értelmezhetővé váltak a mai időkben zajló folyamatok és konfliktusok gyökerei. A generációk betű szerinti csoportosítása (X, Y, Z, alfa) egyértelmű keretet adott az előadásnak, és lehetővé tette a résztvevők számára, hogy azonosuljanak a saját generációjukkal. Ezáltal könnyebben érthették meg saját identitásukat és a körülöttük lévő generációkhoz való viszonyukat. Az előadás egyik érdekes pontja volt a mai generációt jellemző látszólagos forradalmi vágy bemutatása, ami olykor anélkül történik, hogy bárki is tudatosan indítaná el. Ez a megfigyelés rámutatott arra, hogy a változások és az innovációk másképp zajlanak a mai világban, melyeket néha nehezebb megérteni és kontrollálni. A social média ereje egy példán keresztül érthetővé vált a diákok számára az egyetemi elromlott ajtó hasonlatával. Ez a szimbolikus példa jól demonstrálta, hogy a digitális térben zajló események milyen mértékben befolyásolják a mindennapi életünket és reakcióinkat. Az előadó kiemelte, hogy hogyan kell megszólítani és megérteni a mai generációt, hangsúlyozva a kommunikáció és az empatikus megközelítés fontosságát. A technológia fejlődése pedig meghatározó tényezőként jelenik meg, mely alapján elkülöníthetők és megérthetők a különböző generációk.

Az MCC győri képzési központja hétről hétre kínál izgalmas szakmai programokat az érdeklődők számára. A következő szakmai programra december 2-án 18:00-kor kerül sor Megmaradás Csángóföldön címmel, mely során Nyisztor Ilona moldvai (pusztinai) népdalénekes vezet be bennünket a csángóföldi néphagyományokba, majd csángó adventi népénekeket mutat be számunkra.