"Politológia alap- és mesterszakos egyetemi tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem. 2017-ben ugyanott nyertem felvételt a Politikatudományi Doktori Iskolába. Doktori disszertációmat 2021 novemberében védtem meg. 

Szakmai érdeklődésem középpontjában a szépirodalom és a politikaelmélet kapcsolata áll, emellett foglalkozom konzervatív politikai gondolkodással és a fogyatékosság politikaelméleti vonatkozásaival is. 

A kormányzás és szakpolitikák kurzus előadójaként részt vettem a Corvinus Egyetem politikatudomány mesterszakos hallgatóinak oktatásában, s ezzel párhuzamosan tartottam vendégoktatóként előadásokat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. 2021 tavaszától a Mathias Corvinus Collegium Társadalom- és Történelemtudományi Iskolájának kutatója vagyok."