Műhelytagok 2021/2022

Ádok Lilla

Közösségek Műhely

Jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Munka- és szervezetpszichológia mesterszakának hallgatója vagyok, az alapdiplomám a Károli Gáspár Református Egyetemen szereztem. Figyelmem fókuszában a szervezetek működése és azok dinamikája áll, legyen szó munkahelyi környezetről, vallási közösségről, egy iskolai osztályról, vagy épp szélesebb perspektívában a társadalmunkról. 2019 ősze óta vagyok az MCC – Mindset Pszichológia Iskola hallgatója, ebben az évben csatlakoztam a Közösségek Műhelyhez. Az életemben meghatározó szerepet tölt be a személyes hitem, ezért is választottam olyan kutatási témát, amely a keresztény vallás és pszichológia kapcsolatát vizsgálja.

 

Csapodi Márton

Alkotmánypolitikai Műhely

Csapodi Márton (1998) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogász szakos, végzős hallgatója vagyok. 2019-ben és 2021-ben egy-egy szemesztert a krakkói Jagelló Egyetem Jogi és Közigazgatási Karán tanultam Erasmus ösztöndíjjal. 2019 és 2021 között az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskola hallgatója voltam. A 2018/2019 valamint a 2019/2020 tanévben Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat, 2019-ben Kopits Imre Ösztöndíjat nyertem. 2021-től az MCC Alkotmánypolitikai Műhely tagja vagyok. Kutatási témám az Európai Unió Bírósága és a tagállami alkotmánybíróságok és rendes bíróságok viszonyát, illetve az EUB működésével kapcsolatos intézményi reformjavaslatokat vizsgálja.

 

Dobó Sára Borbála

Magánjogi Műhely

Dobó Sára Borbála vagyok, negyedéves joghallgató az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Idén harmadik évemet kezdem MCC-sként, két év szakirányos (iskolai) képzést követően kutatósegédként a Jogi Iskola Magánjogi Műhelyében Dr. Varga István mellett. A Műhelytagság programban a „Fact finding of arbitrators in comparison to state court judges” kérdéskörével fogok foglalkozni. Következő félévemet az Universität zu Köln jogi karán tervezem tölteni Erasmus mobilitási program keretében. Kevés szabadidőmet legszívesebben barátaimmal, családommal, színházban, illetve egy jó könyv vagy film társaságában szeretem tölteni.

 

Dombi Máté

Geopolitikai Műhely

Dombi Máté vagyok, a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdálkodás és közpolitika képzésének első éves hallgatója. Alapszakos tanulmányaimat a Corvinus nemzetközi tanulmányok szakán végeztem 2018 és 2021 között. Ezzel párhuzamosan volt lehetőségem részt venni az MCC junior programjában, majd a Nemzetközi Kapcsolatok Iskola képzésén. Már az egyetemi tanulmányaim kezdetén is nagy érdeklődéssel szemléltem a posztszovjet térségben végbemenő változásokat, illetve azt, hogy az egyes földrajzi tényezők hogyan határozzák meg az államok mozgásterét, viszonyrendszerét. Az egyetemen és a kollégiumban hallgatott kurzusok megerősítettek ezen érdeklődésemben, így az elkövetkezendő egy évben, a Geopolitikai műhely tagjaként is a posztszovjet térség államaival, azon belül pedig elsősorban Ukrajnával szeretnék foglalkozni.

 

Dukai Kinga Borbála

Újságírás Műhely

A Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy- és számvitel alapszakán töltöm jelenleg utolsó félévemet. Habár szakmailag sokat fejlődtem az egyetemi éveim alatt, úgy érzem nem ez az a pálya, amin képes lennék kiteljesedni. Az emberekért szeretnék tenni, hatni rájuk. A középiskolás tanári pálya és a nonprofit szféra az, ami igazán vonz és magaménak érzem. A közgazdásztanári mesterképzésre fogok jelentkezni az alapszakot követően, jelenleg pedig egy civil szervezetnél az Amigos a gyerekekért Alapítványnál töltöm egyetemi szakmai gyakorlatomat. Még nem teljesen körvonalazódott számomra, melyik terület lesz igazán a hozzám illő, de az előbb említett törekvések mentén igyekszem eljutni a válaszhoz.  Emellett kiemelkedően fontos számomra, hogy az élet minél több területéről szerezzek tapasztalatot, ezért jelentkeztem a Mathias Corvinus Collegium középiskolásoknak szóló programjába, majd Junior és szakirányos képzésére. A MCC közössége elképesztően sokat adott nekem az évek során, életre szóló barátságokat szereztem itt. Tanulmányi és szakmai fejlődés mellett fontosnak tartom, hogy egy olyan társasági szempontból is egyedülálló csapat tagja lehessek, akikkel kölcsönösen képesek vagyunk egymást motiválni és jól érezni magunkat egymás társaságában.

 

Gönczi Róbert

Migrációkutató Intézet

Kutatási évemet tudományos segédmunkatársként a Migrációkutató Intézetnél fogom tölteni Janik Szabolcs igazgatóhelyettes mentorálása alatt. Tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végeztem, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nemzetközi biztonság- és védelempolitikai alapképzésén, ahol 2021-ben diplomáztam Summa Cum Laude minősítéssel. Szakdolgozatom témái az afrikai orosz terjeszkedés és a magánhadseregek alkalmazása, illetve a hibrid hadviselés voltak. 2021-ben fejeztem be a Mathias Corvinus Collegium Társadalomtudományi Iskolájának képzését is. Korábban MCC Fellowship-es diákként több, mint három hónapot töltöttem Visiting Fellow-ként a varsói Warsaw Institute-ban is, de dolgoztam már a Mandiner.hu-nál is, mint külpolitikai újságíró, tudósító és hírügyelő. Jelenleg a Neokohn.hu-nál végzek külpolitikai újságírói tevékenységet. 2020-ban Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciát nyertem, melynek eredményeképp 2021-ben annak országos döntőjében mérethettem meg magam, ahol különdíjat nyertem kutatásommal. 2020 januárja és 2021 februárja között az NKE Biztonságpolitikai Szakkollégiumának alelnöki tisztségét is betöltöttem, előbb, mint ügyvivő, később azonban a tagság is megválasztott.

 

Heincz Barnabás

Jog és Társadalom Műhely

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának hallgatója, az MCC Jogi Iskola diákja, a Jog és Társadalom Műhely tagja vagyok. A Mandiner és a Hype&Hyper újságírójaként tevékenykedem, két éve dolgozok gyakornokként public relations és public policy irodákban média és stratégia témakörökben. Egy évet töltöttem Varsóban, Lengyelországban a Waclaw Felczak Lengyel-Magyar Együttműködési Intézetben ösztöndíjasként. Nemzetközi ösztöndíjasként tanultam a Varsói Egyetem Jogi Karán és a Távol-Keleti Szövetségi Egyetemen, Vlagyivosztokban. Második otthonom a konyha, kedvenc italom a negroni, szeretem az alternatív zenét, Kelet-Európát és a szocreál építészetet. Kutatási témám: Politikai és etikai – a lengyel és a magyar abortuszszabályozás jogtörténete és jogelmélete.

 

Horváth Kincső

Közösségek Műhelytag

Tanulmányaim az ELTE PPK Pszichológia szakán, klinikai és egészségpszichológiai specializáción végzem, 2022 májusában leszek terveim szerint okleveles pszichológus. A mentális egészség és a pszichológusi munka mindig is fontos volt számomra, így a mesterképzésem mellett elkezdtem a pécsi tudományegyetemen a Biblioterápiás szakirányú képzést, amivel pszichológusként egyből tudok majd segítő szakemberként dolgozni.Korábban az MCC-Mindset Pszichológia Iskola hallgatója voltam, így lehetőségem volt találkozni dr. Márky Ádámmal, illetve az általa képviselt Elfogadás és elköteleződés terápiás(ACT) megfontolásokkal. Az ACT többek között olyan központi témákkal dolgozik, mint a reziliencia, a belső élmények elfogadása és az érték alapú döntések.A Műhely témám is ebben a témakörben írom; a magyar egészségügyi dolgozók kiégését és annak csökkentését vizsgálom. Hogyan lehet bánni a segítő munka során keletkező nehéz érzésekkel, miképp lehet megélni őket úgy, hogy abból a lehető legtöbb értéket kaphassuk.

 

Kecskés Csoma Pál

Politikatudományi Műhely

2017-ben érettségiztem a Budapesti Eötvös József Gimnáziumban, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász szakos, végzős hallgatója vagyok. 2019-ben egy félévet töltöttem a Tübingeni Egyetemen, 2021-ben pedig egy szemesztert a Sienai Egyetemen hallgattam. 2019 óta a Mandiner újságírójaként dolgozom. 2019-ben nyertem felvételt az MCC-be, ahol a Történelem- és Társadalomtudományi Iskolában (korábban: Közép-Európa Szakirány) szereztem diplomát 2021-ben.Jelenleg a Politikatudományi Műhely tagjaként kutatok, témám a nemzeti és alkotmányos identitás a német, a magyar és a lengyel alkotmánybíróságok gyakorlatában. Dolgozatomban a Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott nemzeti identitás fogalmát járom körül, és ennek perspektívájából vizsgálom meg a nemzeti alkotmánybíróságok és az Európai Unió Bíróságának hatásköri és az uniós jog szupremáciájával kapcsolatos vitás kérdéseit, és ennek politikai hatását.

 

László Boglárka

Család Műhely

Pszichológus és pszichopedagógus diplomámat a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szereztem. Tanulmányi éveim alatt trénerként, mentorként és pedagógusként számos gyerekkel és serdülővel kerültem kontaktusba. A velük való együttműködésnek köszönhetően érzékenyebb lettem olyan témák iránt, mint egészséges pszichés fejlődés, tehetséggondozás és karrierválasztás.

Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Fejlődés és Klinikai Gyermekpszichológia szakon tanulok, valamint műhelytevékenységem során azokat a szülői készségeket vizsgálom, amelyek fokozott jelentőséggel bírnak a tehetséges gyerekek kibontakozásában. Mert ahogyan a nevelés sem csak az iskolában történik, úgy a tehetségtámogatás sem nélkülözheti a szülők együttműködését a kivételes képességű gyerekek felkarolásában.

 

Ménkű Andrea

Közjogi Műhely

Ménkű Andrea vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedéves joghallgatója. Jelenleg a freiburgi Albert Ludwigs Egyetemen veszek részt Erasmus+ mobilitási programban. A Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) immáron negyedik éve vagyok a tagja. Részt vettem az MCC Junior képzésében, majd a Jogi Iskolában folytattam tovább a tanulmányaimat. Az egyetemi éveim alatt különösen kedvessé vált számomra a közjog területe, ezért 2021 őszén a Közjogi Műhelyhez csatlakoztam. Mentorom, Dr. Sulyok Márton vezetésével az életvégi döntések gyakorlatát vizsgálom a magyar és a német gyakorlatban, amely mind jogi, mind etikai, morális szempontból sok kérdést vet fel modern, indivisualista világunkban. A köznyelvben csak living will-ként vagy élő végrendeletként ismert előzetes nyilatkozattétel lehetősége egy olyan, emberi méltóságból eredő jogosultság, amely minden cselekvőképes személyt megillet, annak érdekében, hogy későbbi cselekvőképtelenné válása esetére előre rendelkezzen egészségügyi ellátásának igénybevételével, visszautasításával, az arról való lemondással kapcsolatban. Az előzetes nyilatkozat tételének joga, mint a beteg önrendelkezési jogának része többek között felveti azt a dilemmát, hogy hogyan viszonyul az élethez való joghoz, és az állam életvédelmi kötelezettségéhez. A kutatómunka során ezt és ehhez hasonló alkotmányossági kérdéseket vizsgálok, valamint arra a kérdésre is keresem a választ, hogy mennyire elterjedt, mennyire hatékony és bevett módszer a gyakorlatban az életmentő-életfenntartó kezelések visszautasításának rendszere Magyarországon (komparatíve pedig Németországban), az ilyen eljárások eredményességének (gyakoriságának) vagy kudarcának (hiányának) lehetséges  okait is feltérképezve. Ezen kívül a közjegyzők eljárásban beöltött szerepét is megvizsgálom és összehasonlítom a magyar és a német rendszert.

 

Nagy Csomor András

Magánjogi Műhely

Nagy Csomor András vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának és a Mathias Corvinus Collegium jogi iskolájának negyedéves hallgatója. Jelenleg a Magánjogi Műhely tagjaként Prof. Dr. Varga István tanár úr kutatási segédjeként dolgozom, illetve a Mandiner.hu szerzője vagyok. Tanultam az Esterházy Akadémián és a Tranzit Közéleti Vezetőképző keretein belül. Prímása és vezetője vagyok továbbá Nagy Csomor András és zenekarának.

Kutatási témám a következő évben „az alkalmazandó jog kérdése a nemzetközi kereskedelmi választott bíráskodás kapcsán”.

A tavalyi félévemet az Universitat de Valencia-n töltöttem Erasmus ösztöndíjasként, az idei tanévben pedig Madridban folytatom tanulmányaimat a CEU San Pablo egyetemen. Emellett Spanyolország legnevesebb kollégiumának is hallgatója vagyok, a Colegio Mayor de San Pablo-nak.

 

Nemere Péter

Közjogi Műhely

Nemere Péternek hívnak, 1998. október 7-én születtem a királynék városában, Veszprémben. A Vetési Albert Gimnázium magyar-francia kéttanítási nyelvű tagozatán szereztem kétnyelvű érettségit kitűnő eredménnyel, több tantárgyból idegen nyelven érettségiztem. Az egyetemi tanulmányaimat az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának osztatlan jogászképzésében folytatom, jelenleg negyedéves hallgató vagyok.Elsőéves korom óta tagja vagyok a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC), előbb a junior- programban, majd a Jogi Iskola képzéseiben vettem részt. Kezdettől fogva nagy hatással volt rám ez a közeg, ahol tenni akaró és tudó, motivált fiatalokkal tanulhatok és dolgozhatok együtt. Ebben a tanévben az MCC Közjogi Műhely tagjaként egy új képzési programban veszek részt, ami még jobban hozzásegít a különböző közjogi területek összefüggéseiben való elmélyedésben és a kutatói munkára való felkészülésben.

 

Papp Éva

Újságírás Műhely

Papp Éva vagyok, a Média Iskola Újságírás műhelyének tagja. Idén negyedik évemet kezdem meg a Mathias Corvinus Collegiumban, emellett pedig az ELTE pszichológia szakán tanulok. Mindig is érdekel a média, de a tavalyi év tapasztalatai végképp megerősítettek abban, hogy szívesen kipróbálnám magam az újságírásban. Az Újságírás Műhely egy olyan szakmai hátteret és közösséget biztosít, amiben minden adott a tehetség kibontakoztatásához. Hiszek abban, hogy a műhelyprogram során olyan gyakorlatra és kompetenciákra tehetek szert, amiket később, a pályafutásom során hasznosítani tudok majd.

 

Papp Róbert

Jog és Társadalom Műhely

A nevem Papp Róbert, Szolnokon születtem. 2018 óta vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar joghallgatója. Régóta foglalkoztat az amerikai kultúra, az absztrakt elméleti struktúrák, valamint jogi tanulmányaim kezdeteitől fogva a természetjog, a jog és az erkölcs kapcsolata. Érdeklődési köreimet ötvözve ez évben „Az amerikai alapító atyák természetjogi felfogása és annak hatása az alapító dokumentumokra” címmel folytatok kutatást. A kutatásom célja, hogy az immáron egyedülálló amerikai kultúra alapköveit lehelyező gondolkodók jogról és társadalomról alkotott képét feltárja, s ezt becsatornázva azon kezdetleges dokumentumokon keresztül, melyek az Amerikai Alkotmány előfutárjai voltak, kimutasson bizonyos jogelméleti elképzeléseket, s ezáltal a mai originalista alkotmányértelmezést megalapozó amerikai természetjogi felfogást tetten érje.

 

Popovics Kinga

Újságírás Műhely

Popovics Kinga vagyok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Esztétika-Művészettörténet szakjának hallgatója, az MCC-ben A Média Iskola Újságírás műhelyének vagyok a tagja. Leginkább a kultúraszervezés és fejlesztés foglalkoztat, az úgynevezett „magasművészet” kiszabadítása az elefántcsonttoronyból, a minőség romlása nélkül. A Collegiumon belül éppen ezért szakújságírással és egy művészetterjesztő szervezet kiépítésével foglalkozom, amit az egyetemen elsajátított elméleti tudással igyekszem megalapozni.

 

Somogyi Dorottya Klára

Közjogi Műhely

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-, és Államtudományi Karának IV. éves jogász hallgatója vagyok, valamint a Mathias Corvinus Collegium Közjogi Műhelyének tagja. Korábban az MCC Jogi Iskola diákja voltam. Gyakornokként dolgoztam polgári joggal foglalkozó, valamint egy másik, büntetőjogi ügyvédi irodában is. A jogi tanulmányok mellett egy budapesti zeneiskolában tanulok  klasszikus magánéneket. Jelen kutatásomnak fókuszában a lopással kapcsolatos elkövetési magatartások, elkövetési módszerek állnak. A dolgozat két helyszín, Budapest és Veszprém megye, bűnelkövetési statisztikáit, eljárásait górcső alá véve vizsgálja a dolog elleni erőszakos bűncselekmények formáját.

 

Szabó Botond Zsolt

Politikatudományi Műhely

Szabó Botond Zsolt vagyok, 1999-ben születtem a leghűségesebb városban, Sopronban. Nagyjából azóta is tart végtelen érdeklődésem a közügyek, politika, történelem és földrajz iránt. Emlékszem, már óvodában is, amíg a többiek szuperhősökről és miegymásról beszélgettek, addig én nem tudtam dönteni, hogy Attila a hun a rómaiak ellen, vagy végvári vitéz legyek a török ellen a játék során. Ez azóta sem változott sokat. Nem szeretem a mainstream világát és semmi mást sem, ami unalmas vagy tömegszerű. Igaz ez talán általánosságban is ránk magyarokra, sose szeretjük azt, ami a “másé”, vagy amit mindenki más csinál. Szeretjük a saját utunkat járni.

A közoktatás tizenkét évét a Hunyadi János Evangélikus Általános Iskolában, majd a Széchenyi István Gimnáziumban töltöttem le, majd pedig egyetemre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományok képzésére jelentkeztem. Kettőt pislogtam és veterán, negyedéves egyetemista lettem, ami engem is folyton megdöbbent. Hogy mi bizonyult a legjobb döntésnek? Egyértelműen jelentkezni a Mathias Corvinus Collegiumba. Az MCC kicsit olyan, mint egy madármenhely, ahol azokat az élet által szárnya szegett tehetséges fiatalokat gondozzák és tanítják meg, segítik újra repülni, akiknek máshol erre nem lenne lehetősége. Részben ezt is meghálálni igyekezvén, ez évben a Társadalom- és Történelemtudományi Iskola Politikatudományi műhelyének műhelysegédjeként tevékenykedek, illetve a Facebook szuverenitásra és alapjogokra gyakorolt hatását kutatom.

 

Tóth-Ugyonka Krisztina

Család Műhely

Tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzem, 2022. tavaszán fogok diplomázni Pszichológia alapszakon, mellette pedig párhuzamosan másodéves teológia szakos hallgató is vagyok. 2016 februárja óta erősítem az MCC hallgatói közösségét, bár ez inkább fordítva igaz: az MCC erősít engem. A Középiskolás Programban, a Juniorképzésben, majd a Pszichológia Iskola tagjaként is lehetőségem nyílt eltérő területeken fejleszteni önmagam, mind szakmai, mind pedig emberi tényezők mentén. A Család Műhely tagjaként most egy egészen más, eddig tőlem kicsit távol álló területen, a kutatásban fejlődhetek.

 

Újhelyi János Ábel

Jog és Társadalom Műhely

Újhelyi János Ábel vagyok az ELTE ÁJK negyedéves jogászhallgatója, az MCC Jogi Iskolájának műhelykutatója (korábban az MCC Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának diákja) és az NBSZK Nemzetbiztonsági Kutatósejtjének tagja, illetve a Magyar Honvédség önkéntes területvédelmi tartalékos főtörzsőrmestere. Főbb érdeklődési köreim a következőek: alkotmányjog, nemzetközi közjog, büntetőjog, biztonságpolitika, nemzetbiztonság és hadtörténelem.

A jelenleg az MCC keretei között folytatott kutatás mellett más területekkel is foglalkozom. Ezek a következők: a magyar 1. hadsereg védelmi harcai 1944. december 3. és 1945. január 22. között, a 2017-es magyar és román haderőfejlesztési programok, illetve a német Gehlen-szervezet, majd a BND alárendeltségében működő magyar rezidentúra tevékenysége 1948 és 1956 között.

Az MCC-ben folytatott kutatásom során a Dr. Bárdossy László (1890-1946) volt magyar királyi miniszterelnök és külügyminiszter ellen 1945-ben háborús és népellenes bűnök vádjával lefolytatott népbírósági eljárással foglalkozom, mely során elsősorban arra keresem a választ, hogy az eljárás koncepciós pernek tekinthető-e vagy sem.