Pszichológus és pszichopedagógus diplomámat a Babeș-Bolyai Tudományegyetemen szereztem. Tanulmányi éveim alatt trénerként, mentorként és pedagógusként számos gyerekkel és serdülővel kerültem kontaktusba. A velük való együttműködésnek köszönhetően érzékenyebb lettem olyan témák iránt, mint egészséges pszichés fejlődés, tehetséggondozás és karrierválasztás.

Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen Fejlődés és Klinikai Gyermekpszichológia szakon tanulok, valamint műhelytevékenységem során azokat a szülői készségeket vizsgálom, amelyek fokozott jelentőséggel bírnak a tehetséges gyerekek kibontakozásában. Mert ahogyan a nevelés sem csak az iskolában történik, úgy a tehetségtámogatás sem nélkülözheti a szülők együttműködését a kivételes képességű gyerekek felkarolásában.

Kutatási téma:

A szülői készségek fejlesztésének lehetőségei a tehetséggondozásban

A tehetséggondozásban nem csak az oktatási intézmények és tehetségtámogató szervezetek, hanem a szülők is fontos szerepet töltenek be. A kutatásunk célja, hogy feltárja azokat a szülői készségeket és erőforrásokat, amelyek fejlesztésén keresztül a szülők hatékonyabban megküzdhetnek a tehetséges gyermekek nevelésekor felmerülő kihívásokkal, és ezáltal elősegíthetik gyermekeik fejlődését. A kutatás célja a tehetséges gyermekek szülei esetében (11-14 éves MCC-s gyermekeket nevelő szülők) azon tényezők feltárása, melyek szerepeket játszanak a tehetség kibontakozásában, és amelyek erősítésére intervenció tervezhető. A kutatási projekt hosszútávú célja a kutatási adatokon alapuló intervenciók tervezése és megvalósítása.