2017-ben érettségiztem a Budapesti Eötvös József Gimnáziumban, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogász szakos, végzős hallgatója vagyok. 2019-ben egy félévet töltöttem a Tübingeni Egyetemen, 2021-ben pedig egy szemesztert a Sienai Egyetemen hallgattam. 2019 óta a Mandiner újságírójaként dolgozom. 2019-ben nyertem felvételt az MCC-be, ahol a Történelem- és Társadalomtudományi Iskolában (korábban: Közép-Európa Szakirány) szereztem diplomát 2021-ben.Jelenleg a Politikatudományi Műhely tagjaként kutatok, témám a nemzeti és alkotmányos identitás a német, a magyar és a lengyel alkotmánybíróságok gyakorlatában. Dolgozatomban a Lisszaboni Szerződésben megfogalmazott nemzeti identitás fogalmát járom körül, és ennek perspektívájából vizsgálom meg a nemzeti alkotmánybíróságok és az Európai Unió Bíróságának hatásköri és az uniós jog szupremáciájával kapcsolatos vitás kérdéseit, és ennek politikai hatását.

Kutatási téma:

Nemzeti és alkotmányos identitás az Európai Unió elsődleges jogában, valamint a német és a magyar alkotmánybírósági gyakorlatban

Bár egyetlen alapító szerződés sem mondta ki a közösségi (uniós) jog abszolút primátusát a tagállami jogrendszerek és elsősorban a nemzeti alkotmányok felett, ennek gyakorlatát az Európai Bíróság már az Unió létrehozása előtt kialakította a Costa kontra Enel ügyben hozott, 1964. július 15-i ítéletben. Az uniós jog abszolút értelemben vett primátusa megkérdőjelezi a tagállamok szuverenitását, zárójelbe teheti a nemzeti törvényalkotást és ítélkezési gyakorlatot.  Ezért került bele már az Európai Uniót létrehozó Maastrichti Szerződésbe is az úgynevezett identitás klauzula. Ez szerződésben szab korlátot az Unió hatásköreit, így az uniós jogalkotást és jogérvényesülést tekintve, mégpedig a nemzeti identitás fogalmának mentén. A Lisszaboni Szerződés uniós jogforrás, így kizárólag az Európai Unió Bírósága hivatott értelmezni. A tartalom, amiről a klauzula szól, elsősorban a nemzeti alkotmányokból lenne kiolvasható, melyeknek értelmezésére az alkotmánybíráskodást ellátó tagállami bíróságok hivatottak – az ő értelmezésük azonban az EUB-t nem köti.