Műhelytagok 2022/2023

Andrikó Imre

Magánjogi Műhely

A nevem Andrikó Imre, ötöd éves hallgató vagyok az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Jogász szakos tanulmányaim mellett az MCC Magánjogi Műhelyében kutatok, ahol a kutatási témám az Államok és beruházók közötti választottbírósági eljárások. Leginkább a nemzetközi közjog és nemzetközi magánjog érdekel, így MCC-s éveim alatt is igyekeztem ehhez illeszkedő kurzusokat hallgatni. A Magánjogi Műhelyben első sorban a mentorom személye, valamint a Műhely által ajánlott kurzusok sokszínűsége fogott meg, ezért úgy döntöttem, hogy utolsó MCC-s évemet annak kötelékében fogom tölteni.

Both Gábor

Jog és Társadalom Műhely

Both Gábor vagyok, 1995. augusztus 10-én születtem Sopronban, itt nőttem fel és jártam iskolába. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakos, negyedéves hallgatója vagyok, ugyanitt korábban politikatudomány szakot végeztem. A jogi iskola tagjaként negyedik évemet töltöm az MCC-s hallgatóként, idén kezdtem meg tevékenykedésemet a Jog és Társadalom Műhelyben. A kutatásomban az adójoggal társadalomelméleti és jogbölcseleti szempontból fogok foglalkozni.

Görög Álmos

Alkotmánypolitikai Műhely

Görög Álmos (2000) vagyok, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogász szakos, negyedéves hallgatója.2018-ban, még középiskolásként kerültem be az MCC-be, hogy aztán az Egyetemi Program keretein belül a juniorévet, majd a Társadalom-és Történelemtudományi Iskola kétéves képzését is elvégezzem (2019-2022), közben hírszerkesztő-újságíróként dolgoztam a mandiner.hu-nál.

2022-től az Alkotmánypolitikai Műhelyben folytatom „kutatói karrieremet”, amely még gimnazistaként kezdődött a 2017/2018-as tanévben a Történelem OKTV-n elért negyedik helyezésemmel. Kutatási témám az Európai Unió 2004-es alkotmányozási kísérletének és a 2021-2022-ben megrendezett Future of Europe konferenciának az összehasonlítása.

Harczi Beatrix

Vállalkozáskutatási Műhely

Harczi Beatrix vagyok a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy-számvitel alapszak negyedéves diákja. Egyetem első évétől kezdve párhuzamosan volt lehetőségem részt venni az MCC Junior programjában, majd a Közgazdasági Iskola képzésén, jelenleg a Vállalkozáskutatási Műhely tagja vagyok. Már az egyetemi tanulmányaim során is nagy érdeklődéssel figyeltem az innovatív fintech megoldásokat. Később erről tanultam, mind az egyetem és az MCC keretein belül, ahol betekintést nyerhettem ennek korlátaiba és potenciális lehetőségeibe. Nyáron a szakmai gyakorlatomat egy ilyen multinacionális cégnél tudtam tölteni, ahol mélyíteni tudtam a tudásomat. Kutatásom során egy P2P platform adatait fogom vizsgálni.

Johanyák Csaba

Jövő Technológiák Műhely

Johanyák Csaba vagyok, a Mathias Corvinus Collegium Jövő Technológiák Műhelyének kutató diákja, ahol a The Rise of the Scaleup Cities elnevezésű kiemelt projekt keretében az európai startup ökoszisztémát kutatom. Ezt a kutatást 2021-ben a pozsonyi GLOBSEC Policy Institute vendégkutatójaként kezdtem, ahol a globális technológiai trendeket elemeztem regionális szemszögből. Jelenleg az európai startupok túlélésének előrejelzésén dolgozom machine learning segítségével. A Budapesti Corvinus Egyetemen negyedéves gazdaságinformatikus hallgató vagyok, emellett business & strategy újságíróként is dolgoztam előző félévben.

Kozma Gábor Levente

Magánjogi Műhely

Kozma Gábor Levente vagyok, negyedéves jogász szakos hallgató a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. A Magánjogi Műhely tagjaként az aszimmetrikus joghatósági megállapodásokkal kapcsolatos kérdéseket vizsgálok. Korábban két évig a Mathias Corvinus Collegium Jogi Iskolájának hallgatója voltam. A magánjogi érdeklődésemből adódóan már több ügyvédi irodánál is dolgoztam, ahol gyakornokként a peres és vitarendezési osztály munkáját segíthettem. Következő félévemet az Erasmus pályázat keretei között a KU Leuven jogi karán fogom tölteni.

Kulcsár Szabó András

Büntetőjogi Műhely

Kulcsár Szabó András vagyok, negyedéves joghallgató az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Korábban fél évet gyakornokként dolgoztam az Arsboninál, ahol bepillantást nyertem az újságírásba. Később a brüsszeli székhelyű GUBERNA intézetnél a vállalatirányítással foglalkoztam. Múlt félévben az Európai Parlament gyakornokaként a nemzetközi jogba és politikába kaptam közelebbi betekintést.

Székely Orsolya

Vállalkozáskutatási Műhely

Felsőfokú tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem műszaki menedzser alapképzésén kezdtem 2018-ban. Ezzel párhuzamosan az MCC egyetemi képzési rendszerébe is bekapcsolódtam. A Közgazdasági iskolához három éve csatlakoztam. A 2021 őszén kezdett, Müncheni Műszaki Egyetemen külföldi képzésen eltöltött év után, jelenleg a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser mesterképzésén folytatom tanulmányaimat. Elsődleges kutatási területem a digitális egészségügy, ezen kívül az egészségügyi rendszer szintű elemzése is érdekel, különös tekintettel az egészségmegőrző, betegségmegelőző programokra.

Nagy István

Jog és Társadalom Műhely

A nevem Nagy István, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogász hallgatója és a Mathias Corvinus Collegium Jog és Társadalom Műhelyének a tagja vagyok. Szakmán belüli érdeklődési körömbe a büntető anyagi jog és a jogelmélet tartozik, szakmán túl pedig szívesen szórakoztatom magamat társadalomtudományokkal, politikával és bölcsészettel.

A műhelydolgozatom munkacíme: „Iustitia a budoárban, avagy a pornográfia jogi megítélésének múltja és jövője”. Kutatásom középpontjában tehát a pornográfia jogi megközelítésének magyarországi története áll, nemzetközi kitekintéssel és a jövőbeli lehetséges trendek vizsgálatával.

A paragrafusok világán túli érdeklődés köreimet is igyekszem kamatoztatni. A 2022/23-as tanév őszi félévét jelenleg a Warsaw Institute-nél töltöm, ahol a magyar-lengyel kapcsolatokat változásait vizsgálom Oroszország ukrajnai inváziójára tekintettel. Korábban részt vettem az EPLO Migration Summer Schoolján 2022-ben, illetve a Waclaw Felczak Intézet lengyel-magyar vezetőképző táborában 2021-ben. Ezeken felül pedig rendszeres írok filmkritikákat az MCC Kultpost oldalára.

Rontó Martin

Politikatudományi Műhely

Alapfokú diplomát a Budapesti Corvinus Egyetemen szereztem 2021-ben politikatudományokból. Egyetemi tanulmányaim alatt voltam gyakornok a Kisebbségi Jogvédő Intézetnél, a Political Capitalnál és a Külügyi és Külgazdasági Intézetnél is. A mesterképzésemet a Corvinuson folytatom Politikatudomány szakirányon, azon belül is politikaelmélet specializáción. Jelenleg az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola Politikatudományi műhelyének a tagja vagyok. Fő érdeklődési és kutatási területem a nyugat-balkáni államok bel-és külpolitikai eseményeinek alakulásának vizsgálata.

Sallai Dóra

Üzleti Ismeretek Műhely

Sallai Dóra vagyok, jelenleg ötödéves hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakán. Emellett az itthoni tanulmányaimat kiegészítve, 2021 őszén egy szemesztert töltöttem Strasbourgban az Erasmus+ keretein belül, az EM Strasbourg Business School-on. Az MCC-ben juniorként kezdhettem meg a pályafutásomat, majd a Közgazdasági Iskola tagjává váltam, ahonnan nem mentem messzire, mivel jelenleg a Közgazdasági Iskola egyik műhelyének – Üzleti Ismeretek Műhely –   vagyok a műhelytagja. Fő érdeklődési területem a viselkedési közgazdaságtan, így a műhelytagsági kutatásom során, ennek egy speciális ágában, a viselkedési pénzügyekben szeretnék elmélyedni és megismerni, hogy milyen tőzsdén jellemző viselkedési formák vannak jelen Magyarországon.

Sass Boglárka

Üzleti Ismeretek Műhely

Sass Boglárka vagyok, negyedéves hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy és számvitel szakán, illetve a tavalyi évben egy szemesztert töltöttem az osztrák Johannes Kepler Universität-en. A negyedik évemet töltöm az MCC-ben, eddig a Közgazdaságtan Iskola tanulója voltam, most pedig az Üzleti Ismeretek Műhely tagjaként tevékenykedem. Örömömre szolgál, hogy a Műhelytagság Program tagjaként továbbra is aktív részese lehetek az MCC közösségének, és tevékenységemmel segíthetem azt. Az Üzleti Ismeretek Műhelyben a kriptovaluták likviditásával és azok együttmozgásának a kérdéskörével fogok foglalkozni.

Szakmáry Péter

Büntetőjogi Műhely

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedéves joghallgatója vagyok. Az MCC-ben a Jogi Iskola, ezen belül is a Büntetőjogi Műhely tagja. Kutatási területem az anyagi büntetőjog, közelebbről az állatkínzással kapcsolatos szabályozást vizsgálom, elsősorban a jogi tárgy mibenléte, valamint a pönalizáció alkotmányos megalapozottságának kérdése foglalkoztat. Alkotmányjogi területen is lehetőségem nyílt vizsgálódni. 2021 őszén Izraelben tölthettem egy negyedévet, s ezalatt az izraeli és magyar alkotmányos struktúrát igyekeztem összehasonlító elemzés keretében vizsgálni.

Vecsei József

Gazdaságpolitikai Műhely

Vecsei József vagyok, negyedéves hallgató a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Gazálkodás alapképzésén. MCC-s „karrieremet” a Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájában kezdtem, most pedig a Közgazdasági Iskola Gazdaságpolitikai Műhelyének vagyok a tagja. Az MCC-ben töltött időszakom alatt volt szerencsém több szakmai úton részt venni, valamint több tudományterület kivállóságaitól is tanulni. Ezzel az MCC nagyon sokat segített abban, hogy szakmai érdeklődésem táptalajra találjon a közgazdaságtan világán kívül is. A műhelyben végzett kutatásom fókusza a KKV szektor versenyképessége, amely során azt keresem, hogy mik azok az eszközök, amelyeket a kelet-közép-európai országoknak érdemes fontolóra venniük a saját KKV szektoraik támogatása során.