Jogász, teológus és bölcsész, az MCC Jogi Iskola vezetője. Az Iskolán belül a Jog és Társadalom Műhely vezetőjeként három fő projektje a Kereszténység és Emberi jogok, a Vallás és Társadalom, valamint a Film és Társadalom. Az állam- és jogtudományok területén elsősorban társadalomelméleti, állam- és jogbölcseleti, filozófiai és jogászi etikai kérdésekkel foglalkozik, doktori (PhD) dolgozatát a közvetítés (mediáció) és a szelíd viszálykezelés témakörében védte meg. Jelenleg könyvet ír a kereszténység és az emberi jogok kapcsolatáról, különös tekintettel a vallásszabadságra. Római katolikus teológusként számos kötet szerzője és szerkesztője magyar és angol nyelven, elsősorban az ökumenikus, valamint a vallásközi párbeszéd területén, másik doktori (PhD) dolgozatát is ebben a témakörben írta. Két év genfi egyetemi képzés után a Pannonhalmi Bencés Főapátságban dolgozott kutatóként, tanított teológiát börtönökben, ökumenikus szervezetek világvezetőségi tagja volt, jelenleg a magyar Vallásközi Párbeszéd Társasága társelnöke. Magyar, esztétika és irodalomtudomány szakos bölcsész, több egyetemen és doktori képzésben tanított vallástudományt és kommunikációtudományt. Szenvedélyesen érdekli a filmművészet, Szőnyi László Gyulával a Tekercs és Tekintet című filmes beszélgetőműsor és a jelenleg köré épülő honlap szerkesztője.