Diplomáciai Műhely

A gazdaságdiplomácia jelentősége a XXI. században megkérdőjelezhetetlenné vált. Az elmúlt évtizedekben a világgazdaság hagyományos globális trendjei újraértékelőtek, folyamatos politikai és geopolitikai változások következményeként alakultak és alakulnak ki az új gazdasági, gazdaságdiplomáciai erőviszonyok és irányok.

A klasszikus diplomáciát (ha volt is ilyen…) felváltotta az értékteremtő gazdasági prioritásokat előtérbe helyező diplomáciai munka mind a bilaterális, mind pedig a multilaterális kapcsolatokban. Jogos társadalmi elvárás az adófizető polgárok részéről, hogy a kormányzással megbízott vezetők minden lehetséges fórumon képviseljék az ország gazdasági érdekeit, ezáltal az ország a nemzetgazdaság szereplőinek érdekeit.

A Nemzetközi Kapcsolatok Iskola részeként és vezetése alatt működő Diplomáciai Műhely célja, hogy a magyar és a nemzetközi akadémiai életben is egyedülálló oktatási, kutatási és a kormányzati, valamint a vállalati kapcsolatokat is összefogó platformként végezze a tevékenységét.

Oktatás (angol és magyar nyelven):

A gazdaságdiplomácia és az üzleti diplomácia szereplői és szerteágazó tevékenységük lehetőséget biztosítanak az akadémiai, tantárgyi változatossághoz is. A négy kurzus fele – egyedülállóan – a magyar gazdaságdiplomácia bilaterális és multilaterális kapcsolataival foglalkozik.

  • Gazdaság és Üzleti diplomácia (20 órában)
  • Nemzetközi tárgyalási stratégia és külpolitikai döntéshozatal (20 órában)

A fenti kurzusok elméleti, kötelező tananyaga megegyezik a világ vezető egyetemeinek akadémiai irodalmával (globális piaci és nem piaci stratégiák, nemzetközi üzleti diplomáciai trendek, tanulmányok, Michael Porter, David Baron, Michael Watkins, Pankaj Gemawat, Huub Ruel, William Ury tanulmányai alapján). Az elméletet a hallgatók esttanulmányokon keresztül a gyakorlatban is megismerik, használják, igy kézzelfogható, nemzetközi szinten is egyedülálló, versenyképes tudást, ismeretet kapnak.

  • Magyar gazdaságdiplomácia (20 órában)
  • A nemzetközi szervezetek szerepe (WTO, UN, OECD, ITC, WIPO) Magyarország gazdaságdiplomáciai kapcsolataiban. (20 órában)

Magyarország, mint külkereskedelmi szempontból nyitott, exportorientált ország számára különösen kiemelt állami feladattá vált a gazdaságdiplomáciai érdekérvényesítés.

A gazdaságdiplomácia eszközei belföldön és külföldön: A világ szinte minden országában, politikai és társadalmi berendezkedéstől függetlenül minisztériumok, kormányhivatalok, állami felügyelet alá tartozó szervezetek dedikáltan felelnek az ország versenyképességének, gazdaságának növekedéséért. Gazdasági, külgazdasági, kereskedelmi tárcák alá tartozó exportfejlesztési, befektetésösztönzési, exporthitelezési, turisztikai és egyéb promóciós ügynökségek diplomatái dolgoznak, versenyeznek vagy éppen együttműködnek a világban egymással. A kurzusok bemutatják a magyar gazdaságdiplomácia szereplőit, tevékenységüket mind a bilaterális mind pedig a multilaterális kapcsolatainkban.

Kutatás:

A kutatási publikálási lehetőségek mind a kezdő, a tanulmányaikban elmélyülni szándékozó hallgatók, mind pedig a gyakorlott kutatók előtt megnyílnak. Hazai és nemzetközi kutatók is csatlakozhatnak és MCC ösztöndíjasként a Műhely és a Nemzetközi Kapcsolatok Iskola támogatásával végezhetik kutató munkájukat, valamint lehetőséget kapnak publikálásra is (Corvinák, Mandiner). A Műhely önálló kutatási területei: A gazdaságdiplomácia jelenlegi magyar és nemzetközi helyzete, az üzleti diplomácia szerepe a koronavírus alatt és után. A kormány és a stratégiai partnerek kapcsolata.

Kormányzati kapcsolatok:

A Gazdasági és Üzleti Diplomáciai Műhely napi szintű kormányzati kapcsolattartásra törekszik. A kormányhivatalok, minisztériumok felsővezetői rendszeres vendégei lesznek az előadásainknak és a Műhely által tervezett rendezvényeknek és konferenciáknak is. A Műhely megalakítását követően már az első szemeszterben, hónapokban is állami ügynökségek első számú vezetői, minisztériumi államtitkárok, helyettes államtitkárok, nagykövetek és főkonzulok fogják a szakmai programjainkat gazdagítani elsősorban a növendékeink és a programokon részt vevő kollégáink számára is.

Vállalati Kapcsolatok:

A Műhely lehetőséget biztosít a magyarországi, állami, hazai és nemzetközi tulajdonú nagyvállalatok vezetőinek, hogy vendégelőadóként csatlakozzanak a kurzusokhoz, ahol megoszthatják tapasztalataikat a hallgatókkal, ezáltal az MCC-s diákok az elméletben tanultakat „elsőkézből” hallhatják. További együttműködési lehetőséget biztosítanak az üzleti diplomáciai fórumok, (nemzetközi) konferenciák, ahol a kiemelt partnereink képviselői előadást tarthatnak és támogathatják is a rendezvényeket. Az együttműködésre nyitott magyar üzleti szereplők: MOL, Eximbank, Richter, Magyar Bankholding, OTP Bank, Bonafarm, Szerencsejáték Zrt., MÁV-Volán Holding, RÁBA Holding, Magyar Suzuki Zrt., Magyar Telekom, Tungsram.

Nemzetközi akadémiai kapcsolatok

Simon J. Evenett Professor and MBA director, University of St. Gallen, Associate professor University of Oxford, Said Business School; Michael Watkins Associate Professor, Harvard Business School, Professor of Leadership and Organization Change, IMD Business School; Huub Ruel Professor of International Business Diplomacy&Global Talent Management, University of Twente; Ingio Arbiol Onante Director-Master in International Relations and Business Diplomacy, University of Deusto; Rupert Younger Professor, director, Oxford University Centre for Corporate Reputation, Said Business School. Owen Darbishire, director of the Oxford Transition to Leadership programme, professor of negotiation.