Információk a programról

Kinek szól a Középiskolás Program?

A Középiskolás Program az országban egyedülálló módon ingyenes online társadalomtudományi képzést kínál olyan 9-től 12. évfolyamos, motivált fiatalok számára, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a XX. és a XXI. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, közéleti eseményei iránt.

Miről szól a Középiskolás Program?

Az MCC 2002-ben indult Középiskolás Programja Kárpát-medence-szerte kínál távoktatáson és szombati foglalkozásokon alapuló ingyenes képzést a középiskolás korosztály számára. A Program célja, hogy a középiskolai tananyagot kiegészítve segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra, és kezdő támogatást nyújtson egy hosszabb távú karrierút tervezéséhez is. A képzési tematika összeállításakor azokra a témakörökre és készségekre helyezzük a hangsúlyt, amelyek a középiskolai oktatás kereteibe kevésbé férnek bele, de az egyetemi kurzusoknak már részét képezhetik. Az oktatás mellett a középiskolások számára téli és nyári táborokat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk, ahol a diákok az MCC közösségéhez csatlakozhatnak.

A Középiskolás Programban jelenleg több mint 4000 tanuló vesz részt, magyarországi és külhoni központjaink számának növelését követően azonban már több mint 4000 tanulót tervezünk bevonni a Programba.

Mikor tudsz jelentkezni?

A Középiskolás Program kiemelt jelentkezési időszaka december 31-ig tart.

A Programba a kiemelt jelentkezési időszakon kívül is van mód csatlakozni a Jelentkezem gombra való kattintást követően.

 

A képzés felépítése

 

A képzés felépítése

A diáknak a felvételi évében egy e-learning kurzust kell elvégeznie, valamint 2 db KP Szombaton és 2 db klubdélutánon szükséges részt vennie. Abban az esetben, ha nem tudja ezeket teljesíteni pótfeladat-vállalási lehetősége van. Az első félév teljesítése a továbbjutás érdekében kötelező, de ha ez nem sikerül, akkor a következő félévben a tanuló ismét megpróbálhatja. Sikeres félévet követően a tanuló lehetőségei exkluzív programokkal (KP+ túrák, nyelvi kurzusok, országos pályázatok, nemzetközi tanulmányutak) bővülnek a Középiskolás Programban.

E-learning kurzusok

A Programban részt vevő diákok különböző, a középiskolai tanulmányaikat kiegészítő online kurzusok közül választhatnak. A választott kurzusok sorrendjéről a programra felvett diákok szabadon dönthetnek. Tetszőlegesen elvégezhető bármennyi kurzusunk az érettségi idejéig. Minden sikeresen elvégzett kurzusról programbizonyítványt állítunk ki az érettségi évében, tavasszal. Diákjaink a Collegium e-learning oldalán saját belépő kódot és profilt kapnak. Erről a sikeres felvételi eljárást követően e-mailben küldünk értesítést. Az e-learning-felületen heti rendszerességgel válnak elérhetővé a videó-előadások, szakirodalomlisták, amelyek többnyire valamely külföldi vagy magyar szakember középiskolások számára érthető, feldolgozható szövege. Átlagosan heti 10–20 oldal szakirodalomra és egy-egy 10-15 perc hosszúságú középiskolai és egyetemi szakemberekkel felvett videó-előadásra számíthatnak a tanulók.

Választható e-learning kurzusaink 4, 8, valamint 2x8 hét hosszúságúak. Képzésünk kezdő és záró időpontját úgy alakítottuk ki, hogy tanévkezdéskor és a (fél)év zárásakor ne terhelje a diákokat.

A rendszerben az olvasmányok és videók mellett szintén heti rendszerességgel választható feladatok is megjelennek. A félév teljesítéséhez, és így a programbizonyítvány megszerzéséhez bizonyos számú pont összegyűjtése szükséges, ez kurzusonként változó. A részletek, pontgyűjtéssel kapcsolatos információk megtalálhatóak az e-learning-rendszerben az egyes kurzusok leírásánál, valamint a Mentor tippek menüpontban. A félév során a diákok leadott feladatait kurzusvezető tanáraink pontozzák és személyre szóló megjegyzésekkel, fejlesztési javaslatokkal látják el.

E-learning kurzusaink

 

KP Szombatok

2021 őszétől összesen 6 városban (Budapest, Győr, Pécs, Szeged, Miskolc, Debrecen) kerülnek megrendezésre az úgynevezett KP Szombatok, melyeken tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal és gyakorlatias, alkalmazható tudást nyújtó és készségeket fejlesztő kiscsoportos workshopokkal várjuk diákjainkat. Az egész napos program 10 órától 16 óráig tart, a programra előzetes regisztráció szükséges.

Tréningjeink főbb területei:

  • kommunikációs készségek, önreflexió;
  • érveléstechnika és vitázás;
  • nyilvános beszéd és prezentációs készségek;
  • pályaorientáció és önismeret;

A KP Szombatokon való részvétel nem kötelező, azonban ezek azok az események, amikor megismerkedhetnek egymással a programtagok. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy programbizonyítványt csak azon hallgatóink számára állítunk ki, akik az adott kurzus elvégzésének szemeszterében legalább 2 szombati képzésen részt vettek. Azok a diákok, akik lehetőségeik hiányában (tanulmányi verseny, sport, iskolai rendezvények stb.) nem tudnak megjelenni egy KP Szombaton sem, választható pótfeladattal válthatják ki jelenlétüket.

Tehetségtáborok

Minden felvételt nyert diákunk részt vehet téli, illetve nyári táborainkban, melyek elsődleges célja a közösségépítés. 3-4 napos táborainkban csapatépítő játékokkal, versenyekkel, vitakörökkel és egyéb szakmai programokkal várjuk diákjainkat. A Collegium a rászorulók utazási költségeit megtéríti.

Angol és német nyelvi képzések

Angol és német nyelvi kurzusaink minden városunkban, helyi szinten lesznek elérhetők 2021 szeptemberétől. Tervezetten mindkét nyelvből 2-2 kiscsoport fog indulni minden félévben, egy kezdő (középfok előtt), valamint egy haladó (középfok után) nyelvi csoport. A nyelvi kurzusok is korlátozott létszámmal lesznek elérhetők a minőségi oktatás céljából, melyekre pályázati úton tudnak jelentkezni diákjaink.

KP+ túrák

A KP+ túrák 20 fős tematikus kirándulások, rendhagyó szakmai és kulturális programkínálattal, amelyek során különleges helyszíneket, kutatókat és művészeket ismerhetnek meg diákjaink. A péntektől vasárnapig tartó hétvégén közösségi és kulturális élményprogramokkal várjuk a résztvevőket, amely a régió sajátosságait mutatja be. Jelentkezni pályázati úton lehet, amelyhez a Középiskolás Programban elért teljesítményt, aktivitást is figyelembe vesszük.

KP klubdélutánok

A heti rendszerességgel minden képzési központunkban megszervezésre kerülő klubdélutánok célja kettős. Egyfelől minőségi szabadidő eltöltésére kínál változatos szakmai, kulturális és készségfejlesztési programokat informális oktatási keretek között, másrészt egy olyan közösségi teret jelent a középiskolások számára, ahol lehetőség nyílik megismerkedni a KP-s diákokkal és tanulni egymástól.

Pályázatok

Állandó szakmai eseményeink mellett tanév közben is várják az érdeklődő középiskolásokat különböző tematikájú programok, melyek segítségével tovább fejleszthetik szakmai tudásukat, részt vehetnek belföldi és külföldi tanulmányi útjainkon, valamint egész hetes tematikus kirándulásokon is. A programokra pályázati úton lehet jelentkezni, amelyről minden KP-s diákot értesítünk.

Versenyek

Történelem–, vita– és problémamegoldó versenyeink (Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny, Bonus Intra, MCC Debate) lehetőséget adnak arra, hogy diákjaink a szakma legjobbjaitól tanulhassanak, és megismerjék az MCC Egyetemi Programjának tagjait is. Versenyeink a prezentációs készségek, a csapatmunka, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztését segítik, a nyertes csapatok értékes ajándékokkal és egyedülálló szakmai tapasztalatokkal gazdagodhatnak.

 

Hol találsz meg minket?

 

2022 tavaszától már Budapest mellett további 12 magyarországi városban indulnak el a Középiskolás Program képzései, valamint Erdélyben és Kárpátalján is megtalálhatók vagyunk.  A jövőben pedig további belföldi és külhoni központokkal kiegészítve összesen 35 városban lesz jelen képzési kínálatunk.

Térkép

 

Hogyan tudsz jelentkezni?

 

A jelentkezés menete:

Az itt elérhető pályázati adatlap kitöltése.

Egy szabadon választott olvasmány, film, sorozat, színházi darab vagy előadás rövid, írásbeli összefoglalása és kritikája 1–1,5 gépelt oldal terjedelemben.

A benyújtott pályázati anyag tartalmi és formai követelményei:

- Tartalmi követelmények:

Az összefoglalóban a választott mű rövid ismertetésén felül kritikai szemléletet is várunk, különös hangsúllyal a jelentkező személyes véleményére. Olvasónaplószerű leírás helyett arra vagyunk kíváncsiak, mit gondol a jelentkező a kiválasztott műről, így írhat akár pozitív, akár negatív kritikát is. A fogalmazást korábban olvasott, megtekintett műből is lehet írni.

- Formai követelmények:

A pályázati munkát a jelentkező a saját gépén szövegszerkesztőben készítse el (.doc vagy .docx formátum, maximum 3 MB), és ezután töltse fel a pályázati adatlap megfelelő helyére.

Általános formázási követelmények a Wordben: Times New Roman betűtípus, 1,5 sorköz, 12-es betűméret, sorkizárt igazítás. A fogalmazás, valamint a csatolt fájl neve egyaránt tartalmazza a pályázó nevét és a választott mű címét!

Figyelem!

A benyújtott fogalmazás teljes egészében a pályázó saját munkája kell, hogy legyen!

Plágium esetén - azaz, mástól átvett gondolatok sajátként való feltüntetésekor (vagyis, ha részben, vagy egészben tartalmaz forrásmegjelölés nélküli tartalmat a dolgozat) a pályázatot nem áll módunkban elfogadni!

A pályázat elküldését követően legkésőbb a jelentkezési határidőt követő két héten belül e-mailben küldünk értesítést a felvételi eredményről.

A programba a kiemelt felvételi időszakokon kívül is folyamatosan lehet jelentkezni, de arra érdemes figyelni, hogy a kurzusokra csak a kurzusfelvételi időszakok alatt lehet regisztrálni. A kurzusfelvételről és a kurzusok aktuális indulásáról ezen a honlapon találhatók bővebb információk.