Egyetemi felvételi pontok

Az új felvételi pontszámítási rendszer nagyobb teret ad az egyetemeknek, hogy saját hatáskörben fogadjanak el pluszpontokat különféle versenyeken és képzéseken elért eredményekért. Ez lehetőséget kínál arra is, hogy a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programja (KP) is támogassa a diákok hazai továbbtanulását. Az MCC kiváló szakmai kapcsolatot ápol a hazai felsőoktatási intézményekkel, a párbeszéd folyamatos, néhány egyetemmel konkrét megállapodás is született. A Középiskolás Program elvégzése komoly iskolán kívüli időráfordítást igényel a tanulóktól, ugyanis az e-learning-kurzusok mellett személyes oktatási és közösségi programokon is részt kell venniük a diákoknak, ami, ha minden lehetőséggel élnek, akár szemeszterenként több mint 200 óra kiemelt munkát is jelenthet a számukra.

2024-től új pontszámítási szabályok lépnek érvénybe a magyarországi felsőoktatási képzésekre jelentkezők számára. Az új pontszámítási rendszer növeli az egyetemek és főiskolák autonómiáját a felvételi követelmények meghatározására vonatkozóan. Az új rendszer megtartja a korábbi gyakorlatot, miszerint a maximum 500 pontos rendszerben 200 pontot hozott tanulmányi pontokkal lehet megszerezni, szintén 200 pontot pedig érettségi eredménnyel. Az érettségi eredményekkel szerzett pontszám duplázásának lehetősége is megmarad a tanulmányi pontszámok érvényesítése helyett. A pontszámítási rendszerben továbbra is a felvételiző számára legmagasabb pontszámítási logikát fogják figyelembe venni. A változás az ezen tanulmányi pontszámokon felül megszerezhető pluszpontokat érinti, amelyek további 100 pontot jelentenek, így tehát a felvételizők összesen 500 pontot szerezhetnek maximálisan. Az úgynevezett intézményi pontokra vonatkozóan, az egyes felsőoktatási intézmények, karok és szakok szabadon határozhatják meg, hogy mit várnak el a hozzájuk felvételiző diákoktól, milyen szakmai, tanulmányi, sport stb. eredményeket jutalmaznak pluszpontokkal az adott képzési programra való felvételi során.

Az MCC jelenleg 5 egyetemmel (Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem) tárgyal intézményi pluszpontok elfogadásáról a Középiskolás Program sikeres teljesítői számára. A Középiskolás Program az egyetemek közül három intézménnyel állapodott meg. Az intézményi pontszámokat nem kizárólag a Középiskolás Programban elvégzett tevékenységgel lehet megszerezni. További információ a 2024-től változó pontszámítási rendszerről a felvi.hu oldalon érhető el.

Középiskolás Program – programbizonyítvány

A Középiskolás Program az egyetemi képzéshez hasonlóan féléves időszakokra, szemeszterekre bontva működik. Minden félév egyénileg teljesíthető, így különálló egységenként kezeljük őket. A program elvégzése több féléven át tartó, eredményes tanulmányokat, valamint rendszeres közösségi aktivitást feltételez. Egy félév 16 hét hosszúságú a programban, teljesítéséhez az alábbi alapfeltételeknek kell megfelelni:

· Legalább 2 db klubdélutánon való részvétel;

· Legalább 2 db KP Szombaton való részvétel;

· Legalább 1 db sikeresen elvégzett e-learning-kurzus (a diák választ, hogy melyik érdekli az adott félévben).

A programban részt vevő diákok azonban számos egyéb oktatási lehetőségbe kapcsolódhatnak be érdeklődésük szerint:

· idegen nyelvi kurzusok (heti rendszerességgel, egy félévben összesen 16 kontaktalkalommal kiscsoportos formában angol és német nyelven)

· téli és nyári tehetségtáborok

· nemzetközi tanulmányi utak

· KáPrémium (kétnapos intenzív szakmai nap válogatott témákban, szakterületeken – Pszichológia, közgazdaságtan, történelem, nemzetközi kapcsolatok stb.)

· KP+ túra (néhány napos belföldi szakmai tanulmányi kirándulás)

Egy kurzusidőszakban párhuzamosan akár több kurzus is elvégezhető. Az e-learning-kurzusok sikeres elvégzésének a feltétele a heti rendszerességgel megadott tananyagok feldolgozása, valamint a feladatok rendszeres megoldásával járó teljesítéshez szükséges pontszám megszerzése. Minden kurzust a megszerzett pontszámtól függően két szinten lehet elvégezni: a) teljesített; b) kiválóan teljesített (magasabb pontszám). Az egyes kurzusok leírásáról és a megszerzendő minimum ponthatárokról az e-learning rendszerünkben további részletek találhatók meg a választott kurzusra kattintva. A Középiskolás Program elvégzése komoly iskolán kívüli időráfordítást igényel a tanulóktól, ugyanis az e-learning-kurzusok mellett személyes oktatási és a közösségi programokon is részt kell venniük a diákoknak, ami, ha minden lehetőséggel élnek, szemeszterenként akár több mint 200 óra kiemelt munkát jelenthet számukra.

Beszámított pluszpontok az egyetemi felvételin

A magyarországi egyetemek és az MCC célja közös: a legtehetségesebb diákok a hazai felsőoktatást és a legkiválóbb tehetséggondozó képzéseket válasszák, ezzel is gyarapítva a tudásukat. A felsőoktatási intézmények maguk határozzák meg, hogy mely tanulmányi eredményeket, milyen módon és milyen pontszámmal számítják be az egyes képzési programjaik felvételi eljárásában. Az MCC Középiskolás Programjának programbizonyítványa várhatóan az alábbi egyetemek képzésein fog pluszpontot jelenteni:

  • Debreceni Egyetem: együttműködés kialakítás alatt, pontszámítás leghamarabb 2025-től.
  • Miskolci Egyetem: a megállapodás alapján az intézmény, karoktól függetlenül, 2025-ös felvételi időszaktól 20 pontot ad..
  • Pécsi Tudományegyetem: az egyeztetés folyamatos, az egyetem 5 karán (ÁJK, BTK, ETK, KPVK és MIK) 10 pont, leghamarabb 2025-től.
  • Széchenyi István Egyetem: A megállapodás alapján a 2024-es felvételi időszaktól érvényesíthető többletpont. A részletek a tájékoztatóban elérhetőek.
  • Szegedi Tudományegyetem: az egyetem 5 karán (BTK, ETSZK, GTK, MK, MGK) 20 pont, 2 karán (ÁJTK, JGYPK) 10 pont, leghamarabb 2025-től.

MCC Juniorképzés: az MCC KP-ban sikeresen elvégzett kurzusok és a programtagság alatti teljesítmény hozott tanulmányi pontként beszámít az MCC elsőéves egyetemistáknak szóló Juniorképzésébe is.

A KP-s programbizonyítványért járó pluszpontszám beszámításának módja:

A végzős diákok programbizonyítványukat az érettségi évében vehetik át a júniusi évzáró eseményünkön. A programbizonyítványban minden sikeresen elvégzett kurzust feltüntetünk a teljesítés szintjének megjelölésével. A pluszpontok érvényesítésének módja várhatóan a programbizonyítvány átvételét követően az eredeti dokumentum digitalizált változatának és/vagy a programbizonyítvány azonosítójelének feltöltése lesz a felvételi rendszerbe.