Határon túli KP

Erdélyi Középiskolás Program

A Mathias Corvinus Collegium középiskolásoknak szóló programja a Kárpát-medencében egyedülálló módon ingyenes internetes (e-learning) társadalomtudományi képzést kínál olyan motivált középiskolás fiatalok számára, akik az átlagnál olvasottabbak, tájékozottabbak szeretnének lenni és érdeklődnek a XX. és a XXI. század legfontosabb társadalmi, gazdasági, politikai eseményei iránt. A képzésben részt vevő diákok tudományos igényű tanulmányok, videó-előadások segítségével ismerkedhetnek meg a jelenkor legaktuálisabb és legérdekesebb társadalmi, gazdasági problémáival. Mindeközben tagjaivá válnak egy azonos korú fiatalokból álló, intelligens közösségnek, amelynek rendkívüli hatása lehet gondolkodásuk fejlődésére, világszemléletük alakulására. A Collegium Középiskolás Programjának célja, hogy a benne részt vevő diákok anyagi helyzetüktől függetlenül a lehető legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek, jelentős előnyhöz jussanak az érettségi vizsgáik sikeres teljesítésénél, illetve a programtagok nagyobb eséllyel kerülhetnek be a Collegium egyetemi képzésébe.

2013-ban az erdélyi Középiskolás Programot (KP), a magyarországi KP sikereire alapozva indítottuk el. Ma már Aradon, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben valósítja meg a magyarországi programhoz hasonló struktúrájú ingyenes képzést, valamint közösségformáló és tehetséggondozó programokat és táborokat a diákok számára.

Tovább az erdélyi KP honlapjáraA program keretében a diákok e-learning-kurzusokon, KP szombatokon, csapatépítő táborokban, KP+ túrákon, KP klubdélutánokon és nyelvi kurzusokon vehetnek részt.

Az KP szombatokon külföldi, illetve belföldi, ismert és elismert előadókat, trénereket látunk vendégül, akik a legkülönfélébb témákról beszélnek a résztvevőknek. A képzési napokra Erdély minden szegletéből érkeznek diákok Kolozsvárra és Székelyudvarhelyre, a legtöbben már péntek este. Ilyenkor a résztvevők csapatépítő programokon is jelen vannak, hiszen az MCC Középiskolás Programja nemcsak oktatási, hanem közösségi teret is teremt a diákok számára. Mára már több mint 700 hallgatója van az erdélyi programnak.

A képzési napok mellett e-learning kurzusok egészítik ki a diákok oktatását. Az alábbi kurzusok elérhetőek számukra:

 • IroDalom másképp
 • Jog    Közgazdaságtan
 • Modern kori történelem
 • Nemzetközi kapcsolatok
 • Pszichológia
 • Társadalmi tanulmányok
 • Íráskészség
 • Academic Writing
 • Történelem/Írás

Nyelvi Kurzusok: a diákoknak angol és román nyelvórák biztosítanak fejlődési lehetőséget, amelyek elérhetőek minden központban egy teljes tanéven keresztül.

Téli táborok: Kolozsvár és Székelyudvarhely régiójában élményközpontú csapatépítő téli táborokat szervezünk a programtagok számára.

A KP+ túrák és a KP klubdélutánok minden központunkban elérhetőek, amelyek remek fejlődési lehetőséget biztosítanak a gyakorlati tudás megszerzésére az interaktív tanulás révén. 

Miért előnyös a diákok számára a programban részt venni? 

 • felkészülnek az önállóan végzendő egyetemi stúdiumokra, az értő tanulásra;
 • megtanulják, hogyan osszák be a rendelkezésre álló időt vizsgaszituációban;
 • tréningjeink segítségével nagyobb önismeretre tehetnek szert, jobban megismerhetik erősségeiket, pályaválasztásuk tudatosabbá válik;
 • felhasználóként megtanulják az e-learning-rendszerek alkalmazását;
 • jelentős szaktekintélyekkel köthetnek személyes ismeretséget;
 • nagyobb eséllyel felvételizhetnek egyetemi képzésünkre (nyelvtanulás, kurzusok, előadások).

Az érdeklődő diákok felvételi eljárás után vehetnek részt a képzésben. A jelentkezés pontos menete ITT érhető el.

Kárpátaljai Középiskolás Program

információk hamarosan

Felvidéki Középiskolás Program

információk hamarosan

Vajdasági Középiskolás Program

információk hamarosan