A Középiskolás Program (KP) igazgatóhelyetteseként a legfőbb feladatom, hogy összehangoljam és koordináljam az országos és a vidéki KP-s csapatok munkáját. Kollégáimmal együtt arra törekszünk, hogy a fiataloknak maradandó élményt jelentsenek a KP-ban eltöltött évek. Ehhez olyan egyedülálló programelemeket biztosítunk és fejlesztünk, amelyeken keresztül a tanulóknak a szakmai ismerete is széleskörűvé válhat úgy, hogy mindeközben egy motivált diákokból álló közösség részesei lehetnek. A középiskolások a KP-s programelemeknek köszönhetően célzottan készülhetnek fel az egyetemi éveikre is.

Doktori fokozatomat alkalmazott nyelvészetből szereztem, disszertációm középpontjában a diákok tanórai beszédtevékenységének elemzése áll. Ebben a témában folyamatosan végzek kutatásokat. Tagja vagyok a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógia kutatócsoportnak, mindezek mellett aktív tudományos és oktatói tevékenységet végzek. Főbb kutatási területeim: diskurzuselemzés, osztálytermi kommunikáció, tanulói beszéd, pszicholingvisztika. Tapasztalatom van az általános iskolai, a középiskolai és az egyetemi oktatásban is, valamint a tudományszervezésben és a közösségépítésben is.

Díjak, kitüntetések:

  • Roska Tamás Tudományos Előadói Díj, Országos Tudományos Diákköri Tanács

  • Tavaszi Szél Konferencia, Doktoranduszok Országos Szövetsége – I. helyezés.

  • XXXII. OTDK Humán Tudományi Szekció, Pszicholingvisztika tagozat. – II. helyezés.

  • XXXII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani–Tudástechnológiai Szekció, Anyanyelv- és drámapedagógia tagozat. – III. helyezés.

  • XXX. Jubileumi OTDK Humán Tudományi Szekció, Stilisztika tagozat. – II. helyezés.

Végzettség:

  • PhD fokozat summa cum laude minősítéssel (ELTE, Alkalmazott Nyelvtudományi Doktori Iskola)
  • magyartanár és nyelv- és beszédfejlesztő tanár MA (ELTE)
  • magyar–kommunikáció BA (EKF)
  • marketing- és reklámügyintéző (GtB)

Nyelvismeret: angol és német

MTMT-azonosító: 10053052