Olvasási idő: 4 perc

Első éves egyetemisták jelentkezését várja a Mathias Corvinus Collegium (MCC), amelynek Egyetemi Programja Budapest mellett Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett és Szegeden is elérhető. A Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményében működő hat Iskolába (Jogi Iskola, Közgazdasági Iskola, MCC-Mindset Pszichológia Iskola, Média Iskola, Nemzetközi Kapcsolatok Iskola, Társadalom-, és Történelemtudományi Iskola) felvételt nyert hallgatók egy szakmailag kiváló, motiváló és összetartó közösséghez csatlakozhatnak és rengeteg nemzetközi tapasztalatot szerezhetnek. A budapesti képzésre március 17-ig, míg a vidéki központok képzéseire április 14-ig lehet jelentkezni.

Egyedülálló, személyre szabott képzés

Az immár több mint 7300 hallgató képzését végző, idén 28 éve működő Mathias Corvinus Collegium a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely az ország határain kívül is biztosít ingyenes foglalkozásokat a legtehetségesebb magyar fiatalok számára. Az MCC Egyetemi Programja (EP) Európában is egyedülálló, a magyarországi hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományágat felölelő képzést nyújt, és iskolánként, valamint szakterületenként elméleti és gyakorlati ismeretekkel egyaránt támogatja a hallgatók karrierútját. A diákok közül nem kevesen már általános iskolás koruktól kezdve az MCC tanulói, így az intézmény teljes képzési palettájában részt vettek. Számukra az MCC-s életút nem csak szakmai tudást, hanem összetartó közösséget, barátokat is adott.

Egyre többen vesznek részt a programban

Az EP képzéseire az elmúlt időszakban egyre többen jelentkeztek, jelenleg több mint 600 egyetemista diák tanul az intézményél. Az MCC képzései 17 magyarországi és 9 külhoni településen érhetők el, több mint 7300 diák számára nyújtva fejlődési lehetőséget.

Kik jelentkezhetnek?

Az intézmény mindazon első egyetemi évüket a 2023/2024-es tanév tavaszi félévében befejező hallgatók jelentkezését várja, akik az adott régió felsőoktatási intézményében nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek. Az MCC célja, hogy a fiatalok oktatása ne anyagi helyzetüktől, hanem kizárólag képességeiktől és motiváltságuktól függjön, valamint, hogy a tehetséges magyar hallgatók külföldi tanulmányaik során elmélyített tudásukat idehaza, az országért és szűkebb környezetükért, felelősen gondolkozva kamatoztathassák. Az intézmény szociokulturális helyzettől függetlenül biztosítja a diákokban rejlő tehetség kibontakozását, így a képzések a felvételt nyert tanulók számára térítésmentesek.

Az EP hallgatói külföldön is tapasztalatokat szerezhetnek

A Mathias Corvinus Collegium egyedülálló tehetséggondozási programja hallgatóit tanulmányaik során mind tanulmányi, mind pedig nemzetközi ösztöndíjakkal támogatja. A nemzetközi ösztöndíjrendszerének köszönhetően a diákok amellett, hogy tanulmányaikat a világ legrangosabb egyetemein folytatják, képzéseken, konferenciákon, rövidebb vagy hosszabb távú tanulmányi és kutatási programokban is részt vehetnek. A fiatalok többek között az uniós intézményeket és a döntéshozatalt is megismerhetik az MCC brüsszeli központja segítségével. Kurzusokat, nyári egyetemet, tanulmányokat folytathatnak a többi között Berlinben, Bécsben, Oxfordban, Cambridge-ben vagy az egyesült államokbeli Quinnipiac Egyetemen. A képzések során a hallgatókat elismert szaktekintélyek, hazai és külföldi vendégoktatók és előadók oktatják, az intézmény lehetőséget teremt a karrierút tudatos építésére, kapcsolatok bővítésére, izgalmas közösségi programokat szervez, és nívós kollégiumi lakhatást is biztosít.