Olvasási idő: 3 perc

A nagyhatalhatalmi versengés, valamint a geopolitikai és gazdasági konfliktusok bizonytalan korszakába lépünk, ezért az európai stratégiai autonómia megteremtése fontosabb, mint valaha - hangzott el az MCC Budapest Lectures sorozatában. A nürnbergi Friedrich-Alexander Egyetem neves jogászprofesszora, Markus Krajewski az európai integráció kereskedelempolitikai kihívásairól beszélgetett Sándor Lénárddal, az MCC Nemzetközi Jogi Műhely vezetőjével.

Az európai jog kutatási lehetőségeit elemző módszertani kurzus keretei között szervezett Budapest Lectures elején Sándor Lénárd a közös kereskedelempolitika uniós tagállamok versenyképességének erősítésében játszott jelentős szerepét hangsúlyozta. E körben emelte ki a Lisszaboni Szerződés jelentőségét, amely a beruházásvédelmi politikát a közös kereskedelempolitika részévé emelte. Markus Krajewski professzor a közös kereskedelempolitika kialakulásával kapcsolatban arra mutatott rá, hogy bár mindkettő a belső piac nélkülözhetetlen külső dimenziójaként értékelhető, ugyanakkor két egymástól eltérő logikát követnek. Míg a kereskedelempolitika mindig összetett üzleti és gazdasági tárgyalások eredménye, addig a beruházásvédelmi politika és egyezmények jóval egyszerűbbek. Bár való igaz, hogy az Európai Unió hatásköre a beruházásvédelmi politikával kibővült, ez mégsem jelent kizárólagos hatáskört, ugyanis a tagállamok bizonyos kérdésekben megtartottak döntési lehetőségeiket. Ennek megfelelően az uniós beruházásvédelmi egyezményeket valójában a tagállamoknak is ratifikálniuk kell, vagyis itt egy olyan területről van szó, ahol az Európai Uniónak szüksége van arra, hogy a tagállamok csatlakozzanak erőfeszítéseihez. Sándor Lénárd a nemzetközi jogi felelősség uniós és tagállami megosztásán túl a szerződési reformok kérdését is felvetette. Mint elmondta, az Európai Unió jelentős módosításokat hajtott végre a beruházásvédelmi egyezmények anyagi jogi rendelkezései tekintetében, valamint emellett új intézményi keretet hozott létre a vitarendezés érdekében. A reformfolyamat kapcsán Krajewski professzor leszögezte, hogy tulajdonképpen az „esküdtszék még tanácskozik”, hiszen bár az uniós megközelítést ismerjük, de valós tapasztalatok még nincsenek ezekkel az egyezményekkel kapcsolatban. Ráadásul a kezdeti nagy lendület jelentősen lassulni látszik. Mindezzel együtt az európai országok most a bizonytalanság korszakába lépnek, amelyet a nagyhatalmi versengés, valamint geopolitikai és gazdasági konfliktusok fognak meghatározni. Az európai stratégiai autonómia megteremtése ezért időszerőbb, mint valaha.