Az elmúlt évtizedekben két kimerült megközelítés uralta, hogy az amerikaiak hogyan értelmezik az alkotmányt és a tágabb értelemben vett jogi hagyományt: a konzervatívok eredetisége és a progresszívek "élő alkotmányossága". Eljött az idő, hogy alternatívát keressünk?

Adrian Vermeule szerint az alternatíva végig az amerikai jogi hagyományban volt eltemetve. Rávilágít, hogy az amerikai jog az alapítástól kezdve a klasszikus jogi hagyomány széles keretébe illeszkedett, amely a jogot "a közjó érdekében történő, indokolt rendezésként" fogja fel. E felfogás szerint a jog célja, hogy előmozdítsa a virágzó politikai közösség által megkövetelt javakat: az igazságosságot, a békét, a jólétet és az erkölcsöt. Megmutatja, hogyan veszett el ez az örökség, annak ellenére, hogy az amerikai közjogban még mindig implicit módon jelen van, és meggyőzően érvel a visszaszerzése mellett a "közjó alkotmányossága" formájában.

Előadásunk során Vermeule professzor osztja meg gondolatait Amerika legjelentősebb kortárs jogi vitájáról.

Program

17:00 – 18:00 Moderált beszélgetés

  • Adrian Vermeule, Alkotmányjog professzor, Harvard Jogi Tanszék
  • Moderátor: Dr. Gladden John Pappin, az MCC vendégoktatója

18:00 – 18:30 Kérdések és válaszok


ADRIAN VERMEULE a Ralph S. Tyler, Jr. az alkotmányjog professzora. Mielőtt a Harvard Jogi Tanszékére került, a Chicagói Egyetem Bernard D. Meltzer jogi professzora volt. Kilenc könyv szerzője vagy társszerzője. 2012-ben beválasztották az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia tagjai közé. Kutatási területe a közigazgatási jog, az adminisztratív állam, az intézmények kialakítása és az alkotmányelmélet. Cambridge-ben nőtt fel, a Harvard College '90-es és a Harvard Law School '93-as évfolyamán tanult.

DR. GLADDEN PAPPIN a Dallasi Egyetem Politikatudományi Tanszékének egyetemi docense. Az American Affairs társalapítója és szerkesztő helyettese, valamint a Notre Dame Egyetem de Nicola Etikai és Kulturális Központjának vezető tanácsadója és kutatója. Kutatási területe az Egyesült Államok és Európa jelenkori politikája, valamint a modern liberalizmus szellemtörténete, illetve annak egyházi intézményekhez való viszonya. Történelem szakos BA- (2004) és MA-diplomáját, valamint PhD fokozatát (2012) a Harvard Egyetemen szerezte.

Regisztráció