Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának elfogadása mérföldkő jelentőségű, mert különböző történelmi, vallási, politikai és kulturális hagyományokkal rendelkező nemzetek konszenzusát tükrözi és olyan víziót kínált, amely mind az individualizmus, mind pedig a kollektivizmus szélsőségeit visszautasítja. Ugyanakkor az Egyetemes Nyilatkozat sikerének dacára, vagy talán éppen amiatt az utóbbi évtizedekben világszerte és különösen a nyugati világon belül egyaránt egyre jelentősebb nézeteltérés alakul ki azzal kapcsolatban, hogy mi is tekinthető emberi jognak.

Az Egyetemes Nyilatkozat széleskörű elfogadottsága oda vezetett, hogy annak erkölcsi erejét és presztízsét különféle érdekcsoportok a saját céljaik szolgálatába kívánják állítani. Az elidegeníthetetlen jogok és ahhoz szervesen kapcsolódó felelősség eszméjét eltorzító különféle igények elszaporodása, a szubszidiaritás szerepének elsorvadása vagy a nemzeti szuverenitás jogok védelmében játszott szerepének félreértelmezése mind gondolkodásra intenek.

Sándor Lénárd, az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője ezekről az időszerű és fontos dilemmákról beszélget a National University of Singapore professzorával, Thio Li-ann-al.

Mindenkit szeretettel várunk!

Regisztráció