Dr. Szeghő Patrik zentai születésű történész, az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója, a délszláv területek szakértője. Korábban a Balassi Intézet, majd a jogutód Magyar Diplomáciai Akadémia munkatársa volt, ahol az oktatási feladatok mellett képzésvezetői feladatokat is ellátott. Felsőfokú tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetemen, illetve a Közép-Európai Egyetemen végezte, az angol nyelven, brit-délszláv témakörben megírott doktori értekezését pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetemen védte meg 2018-ban. Kutatási és érdeklődési területe a politikafilozófiát, a diplomácia-, a társadalom-, valamint eszmetörténetet fedi le. Alapítója és egykori szerkesztője az Újkor.hu – A velünk élő történelem nevű ismeretterjesztő online magazinnak. A Károli Gáspár Református Egyetem Anglisztika Intézetének és a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajz Doktori Iskolájának óraadója. Tagja a Szent György Rend – A Habsburg-Lotaringiai Ház európai rendjének. Hobbijai közé tartozik a gasztrotörténet, továbbá a sztenderd és latin táncok.