A Miskolci Egyetemen végzett jogász szakon, angol jogi szakfordítói specializációval rendelkezik. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában végez doktori képzést, valamint a Constitutional Discourse blog szerkesztőbizottságának tagja.

Kutatási témája azt vizsgálja, hogy az alkotmányos identitás hogyan jelenik meg az Európai Unió tagállamainak alapvető állami funkcióiban. Egyetemi évei alatt kutatási területei voltak: a DNS tesztelés adatvédelmi vonatkozásai, az Alaptörvény P) cikkének vizsgálata és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes tevékenysége. Oklevelet szerzett a Helsinki Committee and University of Minnesota Human Rights Lab Project jóvoltából az alapjogok védelmére irányuló kurzuson, valamint elvégezte a Harvard University gyermekjogi képzését.

Két évig volt az ELSA Miskolc Egyesület főtitkára, egy évig az Aurum Alapítvány mentoráltja, három évig a Miskolci Egyetem Alkotmányjogi Tanszékén, egy évig pedig az Agrár- és Munkajogi Tanszéken végzett feladatokat demonstrátorként.

Gyakornokként tevékenykedett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, az Országgyűlés Hivatalának Törvényhozási Igazgatóságánál, a Miskolci Törvényszéken, valamint a Miskolci Egyetem Jogi Tanácsadó és Jogklinika Központjában.

Számos nemzetközi versenyen és konferencián vett részt, öt helyi tudományos diákköri dolgozatából hármat jutalmaztak helyezéssel, és kettő OTDK szereplés fűződik a nevéhez. Elismerései között szerepel a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, az IM Nemzeti Kiválósági és Tanulmányi Jogászösztöndíj, az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíja, valamint a Tanulmányi Emlékérem Arany fokozata.