Olvasási idő: 5 perc

Rengeteg külföldi ösztöndíj, kiemelkedő karrierlehetőség, támogató, összetartó közösség, több, mint 10 nyelvből térítésmentes nyelvtanulás, kivételes közösségi programok, inspiráló környezet és ingyenes lakhatás - ezt kínálja a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Egyetemi Programja. Június 30-ig várja a középiskolai tanulmányaikat idén befejező diákok jelentkezését Közép-Európa legjelentősebb tehetséggondozó intézménye az ország hat képzési központjának (Budapest, Debrecen, Győr, Miskolc, Szeged, Pécs) valamelyikébe.

Az ep.mcc.hu oldal már fogadja a jelentkezéseket az Egyetemi Program első állomását jelentő Juniorképzésre: olyan most érettségiző diákokét, akik egy szakmailag kiváló, motiváló és összetartó közösséghez szeretnének csatlakozni. A hallgatókat elismert szaktekintélyek, hazai és nemzetközi vendégoktatók és előadók oktatják, de az itthoni képzésen túl az MCC számos külföldi ösztöndíjat is biztosít.

Egyedülálló oktatás és tehetséggondozás

Az MCC Egyetemi Programja Európában is egyedülálló, a magyarországi hagyományos felsőoktatást kiegészítő, kiscsoportos, személyre szabott, több tudományágat felölelő képzést biztosít térítésmentesen. Az MCC célja, hogy a fiatalok oktatása ne anyagi helyzetüktől, hanem kizárólag képességeiktől és motiváltságuktól függjön, valamint, hogy a tehetséges magyar hallgatók külföldi tanulmányaik során elmélyített tudásukat idehaza, az országért és szűkebb környezetükért, felelősségteljesen kamatoztathassák. Az oktatás magas színvonalát jól érzékelteti, hogy 2023-ban 350, a szakterületén nemzetközileg elismert külföldi oktató, kutató fordult meg az MCC-ben.

Juniorképzés: elmélyült tudásanyag számos tudományterületen

Az Egyetemi Program első állomása a Juniorképzés, ahol a diákok hatékony és nyitott gondolkodásmódot sajátíthatnak el. A kurzusstruktúrának köszönhetően több tudományterülettel is elmélyülten foglalkozhatnak, elsajátítva az érveléstechnika és vitakultúra, a politikai filozófia, a logika, a mikro- és makroökönómia alapjait. Az MCC hallgatói olyan készségekre és ismeretekre tehetnek szert, amelyek támogatják az előrelépést az élet minden területén, legyen szó akár karrierfejlesztésről vagy önfejlesztésről. A személyre szabott, kiscsoportos kurzusokban zajló munka segít kibontakoztatni a fiatalokban rejlő tehetséget. Az MCC nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvi képzésekre. A nyelvoktatás gyakorlatiorientált, amire nemzetközi előadások és szakmai beszélgetések adnak lehetőséget. Ennek köszönhetően az intézmény hallgatói az első tanév végére felsőfokú angol nyelvvizsgát szerezhetnek.

MCC és karrier: felfelé ívelő pályán

Az MCC megteremti a lehetőséget a karrierút tudatos építésére, a kapcsolatok bővítésére. A közösséghez tartozás élménye kiemelt jelentőségű, így már a Juniorképzés keretében közös kulturális és rekreációs programok, valamint nívós kollégiumi lakhatás várja a felvételt nyert fiatalokat. Az MCC a Juniorképzés után is folyamatos fejlődési lehetőséget biztosít, hiszen a fiatalok a továbbiakban az Iskolarendszeri képzésben, majd annak végeztével a Vezetőképző Akadémián és a Közéleti és Posztgraduális Programok közt választva folytathatják tanulmányaikat.

Jelentős fejlődés

Az MCC Egyetemi Programjára az elmúlt években egyre többen jelentkeztek, az idei képzési évet pedig több mint 600 fővel indította el az intézmény. Az egyetemistáknak szóló képzés Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsen, Szegeden és Győrben is elérhető. Ezekben az egyetemi városokban már a negyedik Junior évfolyamot indítja az Intézmény 2024 őszén. Az MCC képzései Kárpát-medence-szerte már 28 helyszínen érhetőek el, jelenleg több mint 7300 diák tanul náluk.

Nemzetközi ösztöndíjak

A Mathias Corvinus Collegium egyedülálló tehetséggondozási programjának egyik alappillére, hogy tanulmányaik során a hallgatókat mind tanulmányi, mind pedig nemzetközi ösztöndíjakkal támogatja. A nemzetközi ösztöndíjrendszerének köszönhetően a tavalyi évben mintegy 300 MCC-s diáknak nyílt lehetősége arra, hogy a világ legjobb egyetemein tanuljon, illetve külföldi tanulmányúton vegyen részt. Diákjaik többek között Washington D.C., Fokváros, Bologna, Athén, Strasbourg, Varsó, Jeruzsálem, Madrid, Lyon, Isztambul és Madrid legkiválóbb akadémiai intézményeinél, kutatóintézeteinél kaptak három hónapos kutatói ösztöndíjat.

Kik jelentkezhetnek?

Az intézmény mindazon első egyetemi évüket a 2024/2025-es tanév őszi félévében kezdő hallgatók jelentkezését várja, akik a budapesti, debreceni, győri, miskolci, pécsi és szegedi egyetemek nappali tagozatos hallgatóiként kívánják tanulmányaikat megkezdeni. Az MCC szociokulturális helyzettől függetlenül biztosítja a diákokban rejlő tehetség kibontakozását, így a képzések a felvételt nyert tanulók számára térítésmentesek.


Jelentkezés és további információ: https://mcc.hu/juniorkepzes-felveteli