Olvasási idő: 3 perc

Az MCC Jogi Iskolája 2020. november 26-án este egy izgalmas, a két felsőbíróság kapcsolatrendszerét elemző beszélgetésre látta vendégül Dr. Darák Pétert, a Kúria elnökét és Dr. Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét. A kettős felsőbírósági struktúra a rendszerváltás terméke volt, azonban az Alkotmány által létrehozott hatásköröket, különösen az Alkotmánybíróság tekintetében jelentősen átalakította az Alaptörvény. A valódi jogorvoslati funkciót megvalósító alkotmányjogi panasz bevezetésével az Alkotmánybíróság hatáskört kapott rendes bírósági ítéletek alkotmányossági felülvizsgálat alapján történő megsemmisítésére, amivel a rendszerváltást közvetlenül követően egyszer konkrét törvényi felhatalmazás nélkül – és ezért akkor sok kritikát kiváltva – már próbálkozott.

Ebből az esetből kiindulva mutatták be az elnökök a két csúcsbíróság viszonyának történetét, egészen az ún. rendőrképmás-ügyekben folytatott igen hosszú (2011-2018) párbeszédig – és ennek tanulságáig – vezetve e kapcsolat leírását. Szóba került ezt követően a két felsőbíróság esetleges összevonásának elméleti lehetősége, egyes aktuális konkrét ügyek kapcsán pedig az Európai Bíróság törvényes bíróként való meghatározhatósága és annak lehetséges jövőbeli következményei. Ezen felül szóba került mindkét felsőbíróság viszonya az Európai Bírósághoz az előzetes döntéshozatali eljárások és az európai bírósági párbeszéd vonatkozásában. A mintegy két órás – Prof. Dr. Varga István és Dr. Sulyok Márton által moderált – beszélgetés második felében hallgatói kérdések nyomán a választásokkal összefüggő jogorvoslatok, az önkormányzati rendeletek alkotmányossági felülvizsgálata, és a személyi összetétel egyes aktuális kérdései is terítékre kerültek. Az elnökök a jó hangulatú és anekdotákkal is fűszerezett beszélgetésről azzal búcsúztak, hogy a jövőben szívesen folytatják az MCC hallgatóival az eszmecserét.