Olvasási idő: 3 perc

A migráció közgazdaságtanáról, gazdasági hatásairól adott elő a Harvard vezető kutatója az MCC-ben. George J. Borjas a téma meghatározó kutatója, a National Bureau of Economic Research és az IZA Institute of Labour Economics munkatársa.

A Harvard Egyetem professzora hangsúlyozta, a közgazdaságtanban tapasztalható általános pozitív hozzáállás a migrációhoz mind empirikusan, mind elméletileg megkérdőjelezhető. A számok azt mutatják, hogy a munkaerő bevándorlásának pozitív és negatív hozadékai a társadalmi hatásokat is figyelembe véve kioltják egymást. Kiemelte, a bevándorló munkások generálta GDP növekedés megegyezik a betelepülés generálta társadalmi kiadásokkal. Az elosztási hatások azonban jelentősek. Rámutatott, az olcsó munkaerőhöz jutó cégek a nyertesek, a vesztesek oldalán pedig azok a dolgozók vannak, akik bérét lefele tolja a növekvő munkaerő kínálat.

Koncepcionálisan pedig félrevezető a bevándorlókat csak munkásként értelmezni – hangsúlyozta a kubai emigráns családból származó professzor. Az is fontos szerinte, milyen ezeknek az embereknek az etnikai, kulturális háttere, hogyan kapcsolódnak be a jóléti állam szolgáltatásaiba. Figyelmeztetett, a munkások áramlása nem pont olyan, mint a gépek kereskedelme. Könyvének címe (We wanted workers) Max Frisch svájci író idézetére épít: „Munkásokat akartunk, de emberek jöttek”.

Borjas kifejtette, a migráció megítélése nem közgazdaságtani kérdés, hiszen hozamai és költségei kiegyenlítik egymást. A közösség értékítéletén múlik, hogy a tőketulajdonosok nyereségét vagy a munkavállalók veszteségét tartja fontosabbnak. Természetes, hogy egy ilyen éles elosztási kérdés komoly vitákat vált ki: ennek következménye például, amikor ugyanannak a kutatásnak az eredményeire teljesen eltérő narratívát építenek a különböző normatív hátterű orgánumok.

Az előadást követő beszélgetés a természeti környezet és a migráció kölcsönhatásairól, a bevándorlókkal foglalkozó szakpolitikák céljairól, és a vándorlás vendégmunkásokat kibocsátó országokra gyakorolt hatására fókuszált.