Olvasási idő: 3 perc

Az Atlanti-óceán mindkét pártján olyan eszmék térhódítása látható, amelyek megkérdőjelezik a nyugati társadalmak örökségét, kultúráját, emlékeit, identitását és hagyományait. Az amerikai és európai életmód kérdései, kihívásai című zalaegerszegi előadás ezt a jelenséget vette górcső alá, miközben megvizsgálta azokat az értékeket és erényeket, amelyek az amerikai társadalom, illetve az európai nemzetek alapzatát alkotják.

A Mathias Corvinus Collegium zalaegerszegi központjának vendége volt Ilya Shapiro, a New Yorkban lévő Manhattan Institute alkotmányos műhelyének igazgatója, elismert amerikai alkotmányjogász és Sándor Lénárd, az MCC Nemzetközi Jogi Műhelyének vezetője. A beszélgetés elsőként rávilágított arra a szakadásra, amely a 21. században a „mindenhol” és a „valahol” típusú emberek között látható mind az Egyesült Államokban, mind pedig ez európai országokban. Míg az előbbiek igyekeznek gyökereiket elszakítani, addig az utóbbiak ragaszkodnak kultúrájukhoz és közösségeikhez. Tengerentúl a közös alkotmányos kultúra szolgál összekötőkapocsként. Ehhez képest az európai társadalmak valódi ragasztóanyaga a keresztény örökségük. Ilya Shapiro rámutatott arra, hogy az Egyesült Államokban terjeszkedő úgynevezett „woke” mozgalom, a „cancel culture” vagy az 1619 projekt egyaránt a múlt civilizációs örökségének meghaladására és az ország radikális átrajzolására törekszik. Az amerikai szakember az egyetemi szférát leszámítva ugyanakkor optimista, és bízik abban, hogy az amerikai társadalom immunrendszere képes lesz legyőzni ezeket az idegen mozgalmakat. Sándor Lénárd azt emelte ki, hogy bizonyos törekvések az európai integrációt az európai nemzetek gyengítésére kívánják felhasználni. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Közép-Európa szellemi értelemben fontos ellensúlyt jelenthet a nyugati felfogással szemben, hiszen történelmükből fakadóan máshogy gondolkodnak az európai egységesülésről. Míg a nyugati országok a második világháborús tapasztalatból kiindulva szuverenitásuk korlátozását várták az integrációtól, addig a közép-európai országok ezzel éppen ellentétesen gondolkodtak, és a szovjet elnyomás évtizedei után szuverenitásuk és önállóságuk megóvásának garanciáját látták az európai együttműködésben. Egy ilyen felfogás segít abban, hogy Európa ellenállóbbá váljon az idegen ideológiák terjeszkedésével szemben. A teltház előtt zajló beszélgetést pedig a közönség érdeklődő kérdései tették még izgalmasabbá és élvezetesebbé.