Olvasási idő: 2 perc

Az MCC Közjogi Műhely szervezésében 2021. november 24-én délután az "Emberek, adatok, platformok és technológiák" címmel megrendezett kerekasztal-beszélgetésben állami szervek, a magánszektor és a tudomány képviselői folytattak párbeszédet arról, hogy a technológiát hogyan lehet az emberek szolgálatába állítani, és általában jövő időben kell-e beszélnünk erről a kérdésről.

A panel résztvevői voltak Prof. Dr. Cséfalvay Zoltán (MCC Technológiai Jövők Műhely), Dr. Tóth András (a Versenytanács elnöke, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese), Dr. Szabó Endre Győző (a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökhelyettese), dr. Domokos Márton ügyvéd (a CMS Közép-Európai Adatvédelmi részlegének koordinátora), valamint dr. Sulyok Márton (az MCC Közjogi Műhely vezetője). A beszélgetés moderátora az MCC projektasszisztense, Mercz Mónika volt.

A panelben a közgazdasági és technológiai megfontolások mellett szó esett fontos jogi nézőpontokról is a platformok fogalma, az adat fogalma, vagy éppen a szabályozás irányai és mibenléte vonatkozásában. A felek a vitában annak is hangot adtak, hogy az államnak alapvető szerepe óvni a polgárokat mint fogyasztókat a romboló és ismeretlen technológiákkal szemben. A közgazdasági, a versenyjogi és az adatvédelmi megközelítések hatékonyságáról és helytállóságáról még a résztvevők között is megoszlottak a vélemények. Annyi végkövetkeztetésként levonható, hogy minden jogrendszer, így az uniós és tagállami jogrendszer is, a saját fogalomkészletével igyekszik lefedni azt a szabályozási űrt, amelyet a platformnak nevezett felületek megjelenése keletkeztetett ezzel felhívva a figyelmet arra, hogy a tartalomgyártás szabályozására és a terjesztés megkönnyítésére létrehozott jogi megoldások mellett immár ezen felületek más jellegű működését és átláthatóságát is sokkal egzaktabb módokon kell szabályozni a jövőben. Ebben pedig nemcsak a jogalkalmazóknak, hanem a jogalkotóknak is nagyon nagy felelőssége van. Különösképp azért nagy ez a felelősség, mert a platformok és a technológiák mindent átszövő jelenléte a mindennapokban hatással van az emberek önképére, amely változás tetten érhető abban, hogy a jog emberképe is változik az alapjogok szabályozásával és védelmével összefüggésben.