Olvasási idő: 3 perc

A világunkat érintő ideológiai kérdésekre kereste a választ Chris Rufo és Rodrigo Ballester, az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője a debreceni MCC-ben, ahol elsősorban a woke-izmusról és a kritikai fajelméletről esett szó. Utóbbi szorosan kapcsolódik Rufohoz, hiszen az elmúlt években az amerikai intézményekben ő vezeti a kritikai fajelmélet elleni harcot. Mindez mára már egy egyedi amerikai ideológiává nőtte ki magát, ebben pedig központi szerepük van az olyan általános jellemzőknek, mint az emberek neme, a nemi identitásuk vagy a szexuális orientációjuk. A kutató szerint a céljuk sokkal inkább az egyenlőséghirdetés lenne, ugyanakkor a tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy ez csak tovább erősíti a diszkriminációt a társadalomban.

Christopher F. Rufo az amerikai Manhattan Intézet vezető munkatársa és a kritikai fajelméleti kezdeményezés igazgatója, kinek kutatásai és aktivizmusa elnöki rendeletet és 15 államban törvényhozást eredményezett, továbbá maga is szorosan együttműködött a törvényhozókkal a sikeres közpolitikai intézkedések kialakításában. A kutató a mostani előadásában az amerikai kulturális forradalomról beszélt, hiszen a hatvanas évektől kezdődően Amerika forradalmi állapotban van, bár nem a szokványos módon – sokkal inkább egy láthatatlan forradalomként jellemezhető az állapot, ami faji, nemi és identitásbeli vonalak mentén zajlik, és alapjaiban rengeti meg az Egyesült Államokat.

Rufo elmondása szerint a baloldal egy olyan új, progresszív bürokratikus mentalitást hozott létre korábban, amelynek sikerében Amerika néhány alapító eszméje is a segítségükre volt. Az amerikai kormányzás alapja ugyanis az egyház és az állam szétválasztása, ezt az elvet pedig a kezdetektől nagyon szigorúan vették annak érdekében, hogy elkerüljék a vallásháborúkat. Azonban ahhoz, hogy ez sikeres is tudjon maradni szükség lenne a limitált kormányra, egy erős civil társadalomra és az erős keresztény etikára. Viszont az előadó szerint mindhárom szétesett, így ez az alapvető elv is sokkal könnyebben átformálhatóvá vált. Az amerikai civil társadalom széthullott, a szerepét pedig átvette az állam, melynek eredményeként egy nagyon ingatag társadalom jött létre, egy megbízhatatlan bürokrácia, valamint az állam és az egyház együttműködésének eredendő tiltása miatt a kereszténység is inkább távol marad a köztől.

Az előadó kifejtette, hogy mindez a baloldal számára azért volt nagy lehetőségű, mert az ő forradalmi elvük nem vallási nézetekre épül, így nincs, ami korlátozza őket, csupán csak irányítani szeretnének, ugyanakkor a mai napig hiányzik a népszerűségük, így a demokráciát megkerülve „az intézményeken keresztül hosszasan menetelve” vették át a hatalmat azáltal, hogy a saját ideológiájukat bevitték az oktatásba. Christopher szerint a jobboldal ezellen pedig semmit nem tudott tenni, hiszen semmilyen eszközük nem volt hozzá.

Mindent összevetve ennek – az amerikai Manhattan Intézet vezető munkatársa szerint – a mai kultúrára gyakorolt hatása az lett, hogy az államban, az oktatásban és mindenhol megjelentek a faji és szexuális forradalmárok hangjai, melyek visszavezethetőek egészen a marxista gyökerekhez, de mégsem annyira taszítóan használják őket. Sokkal inkább egy olyan közös hangon beszélnek, melyben támogatják például a szexuális kisebbségeket és elutasítják az elnyomást. Chris Rufo szerint a válasz erre az egyház szerepének megerősítése lehetne, hiszen az egyházak lehetőséget adnak az iskolák vagy akár a közösségek szabad választására is.