A Duna mint hajózási útvonal természetes kereskedelmi útvonalat kínál, de a hajózás számos kihívással néz szembe. A Duna-medence valamennyi országa alapvetően része Németország ellátási láncának, de hogyan tudnának a régió országai jobban kereskedni egymással? Az energetika területén számos új kapcsolat válik egyre fontosabbá, mint például a Szerbiából az EU-ba vezető gázvezeték, de vannak más infrastrukturális fejlesztések is, mint például a Budapest-Belgrád vasútvonal.

A beszélgetés célja, hogy feltárja a Duna medence országai közötti együttműködést, hogyan lehet azt előmozdítani, és milyen konkrét formákat ölthet a jövőben.

Nyitóbeszéd: Szalai Zoltán az MCC Főigazgatója

Beszélgetés részt vevői:

  • Demkó Attila 1976-ban született Budapesten. A budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem történelem és politikaelmélet szakán végzett 2000-ben. 2008-ban védte meg summa cum laude a XX. századi ír nemzeti küzdelmeket feldolgozó doktori disszertációját az ELTE új- és jelenkori egyetemes történelemmel foglalkozó doktori programjában. Egyetemi tanulmányain kívül további tanulmányokat folytatott a biztonságpolitika területén: 1997 és 1998 között részt vett a Manfred Wörner Alapítvány egy éves védelem- és biztonságpolitikai kurzusán, Budapesten. 2004 és 2005 között vett részt Svájcban a Genfi Biztonságipolitikai Központ két féléves nemzetközi biztonságpolitikai képzésén. Kutatási területe és záró dolgozatának témája Európa jövőbeli biztonsági környezete volt. 2006-ban részt vett a Pekingi Nemzetvédelmi Egyetem keleti-ázsiai biztonságról szóló két hónapos képzésén. Biztonságpolitikai tanácsadóként kezdte karrierjét a Miniszterelnöki Hivatal Biztonság- és Védelempolitikai Államtitkárságán 1999-ben. 2002 és 2010 között a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztályán dolgozott referensként. 2010-től 2012-ig a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Tervezési Főosztály főosztályvezetője volt. 2012 és 2014 között Brüsszelben Magyarország NATO Állandó Képviseleténél a Védelempolitikai Részleget vezette. 2014 és 2018 között a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztályának vezetője volt. 2018-ban jelent meg Máglyatűz című könyve, amely Közép- és Kelet-Európa nemzetiségi és geopolitikai konfliktusait dolgozza fel egy fiktív történet keretében. A könyv további kiadásai 2018 végén és 2019-ben jelentek meg. Gyulai György társszerzőségével szintén 2020-ban jelent meg Napról napra Trianon című könyve. 2018-tól a Mandiner állandó szerzője. 2005-ben és 2009-ben megkapta a Honvédelemért Kitüntető Cím III., majd II. osztályát, 2014-ben pedig a NATO-ban végzett munkája elismeréseként Áder János köztársasági elnök tüntette ki a magyar NATO tagság 15. évfordulója alkalmából. Angolul és franciául beszél.
  • Mihai Sebe a European Institute of Romania szakértője. Mihai Sebe a román és az európai politika szakértője számos állami és magánszervezetben, és átfogó szakmai tájékoztatást nyújt arról, hogyan épül fel és hogyan működik a román politika a múltbeli román politikai tapasztalatok, valamint a napjainkat meghatározó jelenlegi európai és globális kontextus szempontjából. Politikai tudományokból, francia nyelvből és jogból szerzett alapdiplomát. A Bukaresti Egyetemen szerezte meg doktori fokozatát politikatudományokból. Érdeklődési területei a politikatudományok, a nemzetközi kapcsolatok, Európa és Románia jelenkori története, az európai eszme története, valamint a közjog és az etika és a vállalatok társadalmi felelősségvállalása.
  • Moderátor: Gallai Sándor az MCC Társadalomtudományi Iskola vezetője. Közgazdász végzettségét a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, politikatudományi PhD fokozatát annak Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájában szerezte. Tempus ösztöndíjjal 10 hónapot tanult a Bergeni Egyetem Összehasonlító Politikatudományi Tanszékén. Kutatóként Leuvenben hat, Oslóban egy, Bergenben és Glasgowban három-három hónapot töltött. A Corvinus Egyetemen több mint két évtizede oktat főként összehasonlító politikatudománnyal, kelet- és közép-európai politikai rendszerekkel és átmenetekkel, közpolitikával és kormányzással foglalkozó tantárgyakat magyar és angol nyelvű programokban. Az egyetemet másfél évtizeden keresztül szolgálta különféle tanszéki, intézeti és kari vezetői tisztségekben. Két önálló és egy társszerzős monográfiát, egy szerkesztett tankönyvet, több tucatnyi könyvfejezetet és folyóiratcikket publikált többségében magyar, kisebb részben angol nyelven. Akadémiai tevékenységei mellett végezet politikai-gazdasági elemzői tevékenységet (Ausztrál Nagykövetség), volt politikai elemzésvezető (Budapest Economics/DZ BANK CEE Research), kormányzati háttérintézet vezetője (Közpolitikai Kutatások Intézete, Külügyi és Külgazdasági Intézet), nem állami kutatóintézet tudományos igazgatója, majd igazgatója (Migrációkutató Intézet).

Minden érdeklődőt szerettel várunk!

Regisztráció