A Mathias Corvinus Collegium több mint húsz éve céljai közé vette tudományos és közéleti témák felvetését, gyümölcsöző diskurzusok megteremtését konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, viták, szakmai összejövetelek szervezésével, valamint kötetek szerkesztésével és kiadásával. Az MCC Posztdoktori Könyvkiadási Program célja, hogy az intézményben az évek alatt összegyűjtött tudásmegosztási tapasztalatot és az általános iskolától a fiatal felnőtt korig ívelő oktatási infrastruktúrát a pályakezdő kutatók rendelkezésére bocsátva segítse az új tudományos eredmények minél hatékonyabb társadalomba való beágyazódását. A Program célja továbbá, hogy támogassa a pályakezdő kutatókat – az anyagi juttatások mellett – kapcsolati hálójuk építésében, illetve tudománykommunikációs készségeik fejlődésében.

Az MCC Posztdoktori Könyvkiadási Program létrehozását az a megfigyelés motiválta, hogy az elkészült tudományos művek és eredmények sok esetben lassan jutnak el a szűkebb szakmai közegen túl más célcsoportokhoz. A társadalom számára közvetlen haszonnal bíró témák, tudományos ismeretek és eredmények közérthető terjesztése, valamint e témáknak és ismereteknek a fiatal tehetségek oktatásába való bevonása olyan hatékony tudománykommunikációt valósít meg, amely megegyezik az MCC törekvéseivel. A Program végső soron hozzájárul a társadalom és a tudomány közti hidak építéséhez, erősítéséhez és fenntartásához, valamint segíti a Programban részt vevő ifjú kutatókat bekapcsolódni az oktatásba és a tudomány-népszerűsítésbe, így abban, hogy kutatói munkájuknak társadalmi hatása nagyobb szintet érjen el.

A Könyvkiadási Posztdoktori Programra azok jelentkezését várjuk, akik doktori disszertációjukat 2014–2021 között védték meg, és akik úgy érzik, hogy doktori disszertációjuk témája a szélesebb körű oktatási és ismeretterjesztő tevékenység szempontjából releváns.

A Program első nyertesének, Pap Milánnak már elérhető az MCC Press által kiadott A párttal, a néppel… című könyve.


A jelentkezés menete

A jelentkezés határideje: 2022. január 31. 

A Programra az online jelentkezési lap kitöltésével, illetve az alábbiak elküldésével lehet:

 • a megírt és megvédett doktori disszertációt;
 • a disszertáció rövid kivonatát vagy a tézisfüzetét;
 • a szerző fényképes szakmai életrajzát;
 • maximum 1 oldalas motivációs levelet, amelyben a jelentkező kifejti, hogy a disszertációjában melyik az a problémakör, amellyel könyvében foglalkozna, hogyan tenné azt közérthetővé, illetve milyen címet viselne a javasolt könyv.

Jelentkezni az alábbi LINK-en található jelentkezési űrlap kitöltésével lehet.

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. Nem követelmény, hogy az alapul szolgáló doktori munka magyar nyelvű legyen, a pályázónak azonban idegen nyelven írt munka esetén vállalnia kell a könyv magyar nyelvű megírását, illetve a további feladatok magyar nyelven történő elvégzését.

A felvételi eljárás menete

A pályázatok beérkezését követően a szervezők által legjobbnak ítélt pályamunkákat beadó jelentkezők egy személyes interjún vesznek részt. Az interjú során a jelentkezők egy szakmai bizottsággal beszélgetnek. A bíráló bizottság tagjai az MCC Press munkatársai, illetve azon MCC akadémiai szereplői, akik a jelentkező témája szempontjából releváns szaktekintélyek.

Felmerülő kérdéseikkel az akademia@mcc.hu címre írhatnak.


A Program felépítése

A Program során a nyertes pályázó fő feladata, hogy doktori dolgozatát átdolgozása széles körben terjeszthető könyvformára: vagyis a megírt és megvédett doktori disszertációk kiadása olyan könyvformában, amely a disszertáció témájában jártas, szűkebb szakmai és tudományos közösségen túl, a szélesebb közönség számára is érthető stílusban és formában mutatja be a kutatás legfontosabb eredményeit és hasznosulási lehetőségeit. A Program 12 hónapra szól.

A pályázó kötelezettségei

A pályázat elnyerésével járó feladatok teljesítésére 1 év áll rendelkezésre, a pályázó szerződése egy naptári évig él. A résztvevő vállalja, hogy az egy év alatt

 • megegyezés alapján részt vesz az MCC szakmai eseményein előadóként;
 • elkészíti disszertációjából egy ismeretterjesztő könyv alapjául szolgáló kéziratot, amely az MCC kiadásában fog megjelenni.

A feladatok elvégzése során a résztvevő az MCC kijelölt munkatársaival folyamatos együttműködésben dolgozik, legalább havonta, egyeztetett időpontban konzultálnak szóban a könyv elkészült részeiről, illetőleg a további feladatok előrehaladásáról, részleteiről. A munka során elvárt, hogy a résztvevő folyamatos munkával végezze a vállalat feladatokat.

A pályázó javadalmazása

Évente egy pályázó vesz részt a Programban, aki havi nettó 100.000 forint díjazásban részesül 12 hónapon keresztül, a közösen egyeztetett modulok teljesítésével. A Programban való részvételnek nem kizáró feltétele, hogy a pályázó más intézménynél is ösztöndíjban részesül.

A pályázási folyamat legfontosabb dátumai

 • Jelentkezés határideje: 2022. január 31.
 • A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. február 12.
 • A személyes interjúk tervezett időpontja: 2022. február 14–18.
 • Elbírálás és eredményhirdetés határideje: 2022. február 25.
 • Program kezdete: 2022. március 16.