Az MCC Press és az Osiris közös kiadásában jelent meg az Europica Varietas sorozat (szerkesztette: Osztovits András és Gyurgyák János). A kiadványokról való diskurzus különösen aktuális lehet a jelenlegi helyzetben, amikor válságok sora éri az Európai Uniót is, és az alapító atyák gondolataihoz való visszatéréssel megoldási lehetőségeket is fel lehet vázolni a jelen problémáira.

A sorozat köteteiről röviden:

Robert Schuman – Európáért

„Először is lássuk be, hogy nincs Európában olyan ország, legyen az bármily nagy és dicső múltú is, amely képes volna teljesen egyedül kézben tartani gazdasági növekedését, foglalkoztatási és pénzügyeit, vagy korszerű tudományos és technikai színvonalat elérni kizárólag saját nemzeti erőforrásaira támaszkodva; hogy természeti kincseinknek, ismereteinknek, tudományos kutatásainknak, iparainknak, közlekedési eszközeinknek, környezetünk védelmének, sőt továbbmegyek, mezőgazdasági termelésünknek az egyesítése a legbiztosabb módja annak, hogy megőrizzük nemzeti értékeinket és életmódunkat. De végül semmi sem fog valóra válni, ha szem elől tévesztjük a végső célt, amely nélkül minden alapvetően bizonytalan marad: az Európa politikai egysége melletti elkötelezettség nem csupán Európa nagyságának és rangjának feltétele, de mindazon országok nagyságának és rangjának is, amelyek részeit alkotják.”

(François Mitterrand)

Jean Monnet – Emlékiratok

Jean Monnet életművének legmaradandóbb alkotása a Robert Schumannal közösen kidolgozott Európai Szén- és Acélközösség, az Európai Unió origója. Méltán tartják számon „Európa atyjai” között. Pontosan látta, ha Európa nem fog össze, a világpolitika- és gazdaság perifériájára szorul Amerika, Anglia, a Szovjetunió – és szinte látnoki módon előrevetítve – Kína és India mögött. Összes többi terve, elképzelése máig vita tárgya. A nemzetekfelettiség, az esendő és halandó emberek helyett az intézmények mindenhatóságába vetett szinte vallásos hit, az európai történelem és kultúra hátrahagyása a jövő érdekében – mind-mind olyan kérdés, amely napjainkban is megosztja és vitára ingerli a pártokat, kormányokat, az európai értelmiséget.

Oscar Halecki – Európa millenniuma

Miként lehet összhangba hozni az erkölcsi államot, Isten országát a világi állammal? Mikor jutunk el a Szent Ágoston-i „csend nyugalmába”? Ha ma, több mint ötven évvel Halecki művének megjelenése után, körülnézünk Európában és a világban, nincs sok okunk a bizakodásra. Olyan jelenségekkel találkozunk, melyekkel a lengyel történészfilozófus nem számolt, de nem is számolhatott. Ám éppen Európa ezeréves históriájának tanulmányozása mondatja Haleckivel: „Kezdettől fogva fennállt és a jövőben is mindig fennáll egy olyan harmonikus szintézis lehetősége, mely magában egyesíti mind a keresztény kinyilatkozást, mind a helyesen értelmezett, humanista görög–római tradíciót.


Program

Köszöntő:

  • Gyurgyák János, az Osiris Kiadó vezetője

Kerekasztal-beszélgetés a bemutatandó könyvek apropóján az EU létrejöttéről, történetéről és az aktuális kihívásokról
Résztvevők:

  • Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, korábbi uniós biztos
  • Osztovits András, egyetemi tanár, a sorozat szerkesztője
  • Gallai Sándor, az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskola vezetője, az esemény moderátora

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Regisztráció: ITT