Dr. Peter Schernhardt - a traunsteini csecsemő- és gyermekpszichoterápiás klinika vezetője, valamint az International Association for the Study of Attachment vezetőségi tagja – lesz a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány által szervezett Budapest Lectures meghívott előadója 2022 május 11-én, szerdán.

A korai gyermekkorban megmutatkozó viselkedési problémák kihívás elé állítják a szülőket és szakembereket egyaránt. Sok esetben azonban a viselkedés alapját képező kötődési- és kapcsolódásistratégiák háttérbe szorulnak, míg a figyelem a felszínen megfigyelhető viselkedésre korlátozódik. A viselkedés tüneti vizsgálata helyett a szülő-gyerek kapcsolat jellemzőinek korai felismerése, és szükség esetén a megfelelő beavatkozás megkezdése, a megelőzés két alapköve. Hozzájárulnak későbbi viselkedészavarok és a családban esetlegesen jelentkező többletterhelődés kialakulásának elkerüléséhez.

A gyermek ugyanis – túlélése érdekében – alkalmazkodik a szülő által kínált kapcsolathoz és kapcsolódási módhoz. Akkor is így tesz, amikor az rá nézve káros vagy veszélyes (pl. túlféltő, túlszerető, mentális betegséggel küzdő stb. szülő). Megpróbálja a szülővel „elhitetni”, hogy jól van, elkerülve annak veszélyét, hogy a szülő esetleg megszakítsa vele a kapcsolatot. Ezek az „énvédő” stratégiák hosszútávon különösen károsak lehetnek. A DMM (Dynamik Maturational Modell of Attachment and Adaptation) kötődési modell, valamint a CARE Index (Child-Adult Relationship Experimental Index) mint eszköz, szülő-gyerek-interakció megfigyelésen (videófelvétel és elemzés) keresztül teszi láthatóvá az önromboló viselkedési mintázatokat és kínál lehetőséget hatékony beavatkozásra.


Regisztráció: https://feliratkozas.mcc.hu/hu/regisztracio-elhanyagolas-es-tulszeretes

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!