Minden nehézség ellenére úgy hisszük, hogy az Isten, haza és az embertársak szolgálatára tett fogadalom, amely túlélte az elmúlt évszázad viharait, átsegít minket a 21. század próbatételein is. A magyar cserkészet ma is a keresztény valláserkölcsi alapokon, a hazaszereteten és az egymásért viselt felelősségen nyugszik, s bár minden korszak új társadalmi kihívásokat hoz magával, célja napjainkban is ugyanaz, mint 110 évvel ezelőtt: szüntelenül munkálkodni egy jobb világért.

E változatos tematikájú, jubileumi tanulmánykötet nagy ívű áttekintést nyújt a magyar cserkészmozgalom idáig megtett útjáról, és bepillantást enged annak jelenébe. Emléket állít nagyjainak, összefoglalja történetét az alapítástól kezdve a kommunizmus elnyomó évtizedein át egészen napjainkig, bemutatja a cserkészet mai helyzetét az önkéntesség, az élménypedagógia és az ifjúsági szerveződések felől közelítve, és arra a kérdésre is választ keres, hogy miként maradhatott a cserkészet a magyar kultúra és identitás megőrzésének kulcsa határon innen és túl. 

A PROGRAMRÓL:

A rendezvény időpontja: 2024. január 31. szerda, 17 óra

A rendezvény helyszíne: MCC szombathelyi képzési központ (9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 6. II. emelet.)

Előadók:

  • Székely Levente (Szociológiai Műhely vezetője, Ifjúságkutató Intézet igazgatója)
  • Réti Gergely (Cserkészvezető, az MCC Közjogi műhely kutatója)
  • Kelemen László (katolikus pap – a Magyar Cserkészszövetség elnökségi tagja)
  • Harkay Gabriella (III. Nyugat-magyarországi cserkészkerület vezetőtisztje)
  • Moderátor: Harkay Eszter KP régiókoordinátor, a szombathelyi 51. Sik Sándor cserkészcsapat parancsnoka

Az eseményen az MCC Press kiadó könyvárusítással készül.

Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban minden esetben regisztrációhoz kötött.Programunk létszámkorláttal valósul meg, túljelentkezés esetén a regisztrációs lapok beérkezési sorrendjét vesszük figyelembe.

Felhívjuk figyelmét, hogy rendezvényeinken kép-, hang-, és videofelvételek készülhetnek, melyek közzétételre kerülhetnek online felületeinken. Az eseményen való részvétellel Ön egyben nyilatkozik a beleegyezéséről.

REGISZTRÁCIÓ: ITT